فعالیت های حرفه ای

مدیر عامل شرکت سامانه گستران روز تاسیس ۱۳۸۳ تاکنون

مشاوره IT

مشاوره استراتژی سازمان

مشاور پرسنال برندینگ مدیران

تحصیلات

لیسانس کامپیوتر سخت افزار

مدیریت MBA  گرایش استراتژی بازاریابی

DBA  گرایش leadership

صالح مختاری مدرس رهبری کوچینگ