نوشته شده توسط صالح مختاری

سیستم های کنترل استراتژیک

مدیران استراتژیک در انتخاب استراتژی ها و ساختار سازمانی مواردی را انتخاب می‌کنند که به سازمان امکان می‌دهد تا در دنبال کردن الگوی کسب و کار خود و ایجاد ارزش و منفعت به موثرترین وجه از منابع خود استفاده کنند. سپس آنها سیستم های کنترل استراتژیک را ایجاد می کنند. این سیستم ها ابزارهایی هستند […]

اشتباهات برنامه ریزی استراتژیک پروژه و راهکارها

اشتباهات برنامه ریزی استراتژیک | راهکارهای جلوگیری از خطاهای خطرناک در برنامه ریزی استراتژیک پروژه  بهره گیری از اهداف مبهم: سنجش پذیر کردن اهداف تعریف فرضیه های استراتژیک تعریف چرایی اهداف قبل از چیستی و چگونگی نادیده گرفتن بستر محیطی: پایش محدودیتهای محیطی شناسایی عناصر ریسک درک بستر درونی و بیرونی استفاده از ابزارها و […]

تئوری های رابطه‌ای

تئوری های رابطه‌ای که به تئوری های تحولی هم معروف هستند، به روابط شکل گرفته بین رهبران و پیروان توجه می‌کنند. رهبران تحول‌گرا با کمک به اعضای گروه برای دیدن اهمیت و ارزش وظایف، به آنها انگیزه می‌دهند. این رهبران بر عملکرد اعضای گروه تمرکز می‌کنند، اما هدف‌شان رسیدن هر فرد به ظرفیت‌های بالقوه‌اش است. […]

تئوری های مدیریتی

تئوری های مدیریتی که با نام تئوری های تعاملی هم شناخته می‌شوند، بر نقش نظارت، سازماندهی و عملکرد گروهی متمرکز هستند. این تئوری‌ها رهبری را براساس سیستم پاداش و تنبیه تعریف می‌کنند. تئوری های مدیریتی اغلب در حوزه‌ی تجارت و کسب و کار به کار می‌روند؛ زمانی که کارکنان موفق می‌شوند، پاداش دریافت می‌کنند و […]

تئوری های مشارکتی

تئوری های رهبری مشارکتی پیشنهاد می‌دهند که سبک رهبری ایده‌آل این است که دیگران هم دخیل باشند. این رهبران اعضای گروه را به مشارکت و همکاری تشویق کرده و به آنها کمک می‌کنند تا احساس تعلق و تعهد بیشتری نسبت به فرآیند تصمیم‌گیری داشته باشند. با این حال، در تئوری های مشارکتی این حق برای […]

تئوری های رفتاری

تئوری های رفتاری براساس این باور شکل گرفته‌اند که رهبران بزرگ ساخته می‌شوند و افراد ذاتا رهبر به دنیا نمی‌آیند. در واقع این تئوری‌ها در مقابل تئوری های مرد بزرگ قرار می‌گیرند. تئوری های رفتاری که ریشه در رفتارگرایی دارند، به اقدامات رهبران و نه ویژگی‌های ذهنی یا درونی‌ها، توجه دارند. براساس این تئوری، افراد […]

تئوری های موقعیتی

تئوری های موقعیتی پیشنهاد می‌کنند که رهبران، بهترین روش انجام کار را بر اساس متغیرهای موقعیتی انتخاب می‌کنند. احتمالا برای هر نوع تصمیم‌گیری، سبک‌ رهبری متفاوتی مناسب‌ است. برای مثال، در موقعیتی که رهبر نسبت به سایر اعضای گروه از دانش و تجربه‌ی بیشتری برخوردار است، سبک قدرت‌طلبانه احتمالا مناسب‌ترین گزینه است. در حالی که […]

تئوری های اقتضایی

تئوری های اقتضایی رهبری بر متغیرهای خاصی که با محیط در ارتباط هستند، تمرکز می‌کنند. این متغیرها تعیین می‌کنند که بهترین انتخاب برای یک موقعیت، چه نوع سبک رهبری است. طبق این تئوری‌، هیچ سبک رهبری برای همه‌ی موقعیت‌ها بهترین گزینه نیست. همچنین، موفقیت به تعدادی از متغیرها مثل سبک رهبری، ویژگی‌های پیروان و جنبه‌های […]

تئوری های ویژگی

این تئوری‌ها از بعضی جنبه‌ها مشابه تئوری های مرد بزرگ هستند و فرض می‌کنند که افراد، ویژگی‌ها و خصوصیت‌های خاصی را به ارث می‌برند که باعث می‌شود در موقعیت رهبری بهتر عمل کنند. تئوری های ویژگی اغلب به شخصیت خاص یا ویژگی‌ رفتاری مشترک بین رهبران ‌توجه می‌کنند. مثلا ویژگی‌هایی مثل برون‌گرایی، خودباوری و شجاعت، […]

تئوری های «مرد بزرگ»

تا به حال شنیده‌اید که می‌گویند «فردی به دنیا آمده تا رهبر شود»؟ از این نقطه‌نظر، رهبران بزرگ با ویژگی‌های درونی مورد نیاز مثل کاریزما، اعتماد به نفس، هوش و مهارت‌های اجتماعی به دنیا می‌آیند. تئوری های مرد بزرگ فرض می‌کنند که ظرفیت رهبری، ارثی است و رهبران بزرگ ساخته نمی‌شوند، بلکه زاده می‌شوند. این […]

نظریه ی جانشین های رهبری: (کر و جرمیر)

نظریه ی جانشین های رهبری: (کر و جرمیر) لزوم رهبری را در برخی شرایط مورد سؤال و تردید قرار می دهد. و ادعا دارد که پاره ای شرایط می توانند به عنوان جانشین رهبری محسوب گردند و انجام وظیفه رهبری مدیر را غیر ضروری سازند. این نظریه توسط کر (Kerr) و جرمیر (Jermier) مطرح شده […]

نظریه مدل تجویزی رهبری: (ویکتور وروم و فیلیپ یتون)

در این مدل رابطه نحوه ی تصمیم گیری و سبک رهبری شمائی نظیر درخت تصمیم گیری است. طی سؤالاتی نحوه ی تصمیم گیری مدیر را مورد پرسش قرار می دهد و سبک رهبری مناسب را برای آن مشخص می کند. این مدل توسط ویکتور وروم (Vroom) و فیلیپ یتون (Yetton) مطرح شده است.

نظریه دوره زندگی: (هرسی و بلانچارد)

دوره زندگی از نظریه های اقتضائی است. در این نظریه دو سبک رهبری کلی و جود دارد: اول: رهبری وظیفه مدار دوم: رهبری رابطه مدار در قالب چهار سبک ترکیب و به عنوان موقعیت نیز میزان بلوغ و رشد مرئوسان در سه عامل خلاصه شده است.: اول: انگیزه دوم: توفیق طلبی سوم: توفیق طلبی، مسئولیت […]

شبکه مدیریت سه بعدی: (ریدینگ)

از سوی ریدینگ ارائه گردیده است. و در واقع توسعه ی شبکه مدیریت است. در این تئوری مسئله موقعیت مطرح گردیده است و سبک های موثر و اثر بخش سبک هائی قلمداد شده اند که کاملا متفاوت با موقعیت تناسب دارند. وسبک های موثر سبک هائی هستند که با شرایط سنخیتی ندارند. در این تئوری […]

نظریه مسیر هدف

علاقه اصلی این نظریه این است که رهبری می تواند مسیر هدف را برای زیر دستان تعیین کند که جالب باشد و رهبر بتواند حصول این اهداف را آسان یا دشوار سازد. بنابراین رهبری می تواند هم بر نوع بازده هایی که عاید زیردست می شود تاثیر بگذارد و هم می تواند میان رفتار-بازده صراحت […]

تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد

یکی دیگر از متــــــــداول ترین الگوهای رهبری بـــــه وسیله دو پژوهشگر بنــــام های هرسی و بلانچارد ارئـه شده، و آن را تئوری رهبری مبتنی بـــــر مـوقعیت نامیدند. بیشتر سازمانها و شرکتهای بزرگ آمریکایی که مجله فرچون آنها را در زمره ۵۰۰ شرکت موفق می گنجاند، این شیوه رهبری را بکار بردند. از جمله شر کتهایی […]

نظریه منبع شناختی

فیدلر، به تازگی با ارائه نظریه منبع شناختی، از نظریه اقتضایی خود پا فراتر گذاشته است. منبع شناختی عبارت از توانایی‌ها و شایستگی‌هاست. براساس نظریه منبع شناختی، گفته می‌شود که رهبران باهوش و باکفایت، در مقایسه با رهبرانی که هوش و کفایت آنان کمتر است، برنامه‌های اثربخش‌تری را تهیه می‌کنند، تصمیمات آنان مؤثرتر است و […]

ارزیابی نظریه اقتضایی فیدلر

. گذشته از این کاربرد عملی الگوی مزبور و پرسشنامه «ناخوشایندترین همکار» هم مسائل و مشکلات خاص خود را دارد. برای مثال پایه و اساس منطقی که الگوی «ناخوشایندترین همکار» بر آن گذارده شده است به صورت کامل قابل درک نیست و نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که نمره کسانی که به پرسشهای این پرسشنامه پاسخ […]

تناسب رهبر با موقعیت

کسی که از الگوی مبتنی بر «ناخوشایندترین همکار» استفاده کند و بتواند سه متغیر اقتضایی را مورد ارزیابی قرار دهد، به احتمال بسیار زیاد افرادی را به سرپرستی امور می‌گمارد که مناسب و درخور شرایط موجود باشند؛ در نتیجه به بهترین نتیجه دست خواهد یافت. فیدلر الگوی تحقیقاتی خود را بر روی ۱۲۰۰ گروه به […]

شناسایی موقعیت

پس از اینکه با استفاده از پرسشنامه مزبور سبک یا شیوه اصلی رهبری فرد مشخص شد باید نوبت شناسایی موقعیت است که آن رهبر را در موقعیت یا وضعیت ذیربط قرار داد. از نظر فیدلر برای تعیین عواملی که وضع یا موقعیت را مشخص می‌کنند سه بعد اقتضایی وجود دارد. آنها عبارتند از: رابطه رئیس […]

شناسایی سبک رهبری

فیدلر بر این باور بود که شناسایی سبک رهبری  فرد، عامل اصلی موفقیت او در رهبری است. بنابراین او کار خود را با تعیین ماهیت شیوه یا سبک رهبری آغاز کرد. وی بدین منظور پرسشنامه ناخوشایندترین همکار lpc را تدوین کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ صفت متناقض است، (مثل خوشایند-ناخوشایند، کارآمد –ناکارآمد، باز-بسته، پشتیبان-دشمن) به […]

نظریه رهبری اقتضایی

لذا برای تعیین کارآمدی رهبری اقتضایی ایجاد شده است. در این نظریه ها بر یک شیوه و یا سبک رهبری تاکید نمی شود. و رهبری بر اساس شرایط مختلف متفاوت است. سه گروه عوامل در این نظریه ها در سبک رهبری موثر شناخته شده است: ۱- عوامل مربوط به رهبر؛ مثل دانش و اگاهی، ارزش ها […]

نظریات نظریات شیوه رفتاری

نظریات شیوه رفتاری معتقدند که رهبری نقش اصلی و مرکزی، در عملکرد سایر متغیر ها دارد. در این دیدگاه، به جای صفات، رفتارهای رهبری در نظر گرفته می شوند؛ یعنی آنچه رهبر و رهبر وسرپرست انجام می دهد باعث اثر بخش بودن و موفقیت می شود نه ویژگی های شخصیتی او. یکی از اظهار نظر […]

نظریه صفات

در نظریه صفات ؛ گفته می‌شود که رهبران موفق دارای صفات شخصیتی، اجتماعی و ویژگی‌های بدنی خاص می‌باشند. هدف از ارائه این نظریه شناخت بهتر فرایند رهبری، توصیف رهبری مؤثر و صفات شخصیتی مؤثر در رهبری، بوده است. بنابراین کار آغازین در زمینه کارایی رهبری در یک سوگیری متداول سهیم بود. بیشتر رفتار به شخصیت […]

پنجره جوهری

پنجره جوهری معادل انتخابی من نیست و اصلا واژه جوهری، یک واژه فارسی نیست، بلکه نام انگلیسی این مدل ارتباطی است که از ترکیب اسامی کوچک خالقان آن یعنی Joseph Luft – Harry Ingham درست شده است. اما درباره این مدل‌ارتباطی باید بگویم که مدلی است برای تبیین روابط انسانی بین فردی و در واقع […]

هوش عاطفي و رهبري تحول گرا

ريشه هاي هوش عاطفي، در تئوري مديريت کلاسيک قرار دارد. براي مثال، در سال ۱۹۹۵، روبرت كاتز بحث مي کند که عملکرد يک مدير مؤثر و کارآ، بستگي به سه نوع مهارت پايه اي: (مهارت فني، مهارت ادراکي و مهارت انساني) دارد. حتي تا اين هنگام و اوايل دهه ۱۹۴۰، نظريه‌پردازان فعال در مطالعات رهبري […]

هوش اجتماعي

هوش اجتماعي یعنی توانايي شناخت حالتهاي دروني ، انگيزه ها و رفتارهاي خود و ديگران و کنش با آنها به گونه بهينه، بر اساس آن اطلاعات. هوش ميان فردي به عنوان توانايي شناخت افراد ديگر، چگونگي انگيزش آنها و چگونگي کار کردن با آنها كه به گونه مشارکتي تعريف مي شود. هوش درون فردي عبارتست […]

هوش عاطفي

هال و لرد اشاره مي کنند که هم دليل نظري، و هم تجربي قوي‌اي وجود دارد که فرض کنيم تعهد هوش عاطفي رهبر به يک هدف، ادراکها و قضاوتهاي زيردست را رنگ مي دهد. در اين زمينه، مدلهاي غالبِ شکل دهي احساس، نشان مي دهند که دريافت کنندگان به طور خودکار اطلاعاتي را با توجه […]

خود سازماني(خود تعييني)

باس فرضيه اي را مطرح مي کند که رهبران تحول گرا به احتمال بيشتري، به عنوان رهبراني موثرتر و ارضاکننده تر نگريسته مي شوند و اين را با استفاده از پرسشنامه رهبري چند عاملي در سراسر بخش خصوصي و عمومي آزمون کرد. نتايج او نشان مي دهد که رهبران تحول گرا نسبت به رهبران تعامل […]

رهبري تحول گرا و تبادل گرا

اصطلاحات تحول، تحول گرا و تبادل گرا، مباحث اصلي مطالعات رهبري و استفاده شده براي تمايز بين رهبري و مديريت است. تئوري رهبري تحول گرا نخست توسط برنز (۱۹۷۸) به منظور تمايز بين آن دسته از رهبران که روابط قوي و انگيزشي با زيردستان و پيروان برقرار مي‌کنند و آن دسته از آنها که به […]

اثر بخشی سبک رهبری

در ابتدا می بایست بین رفتار رهبری و سبک رهبری تفاوت قائل شد، رفتار رهبری عبارتست از اقدامات مشخصی که رهبر در جهت دادن و هماهنگ کردن کاری اعضای گروه به کار می برد، از سوی دیگر سبک رهبری عبارتست از زیر بنای ساختار نیاز فرد که رفتار او را در وضعیت های مختلف بر […]

سبک های رهبری

همانطور که مرور شد هر کدام از مکاتب کلاسیک ورفتاری مدیریت، دستور العمل های متفاوتی در مورد مفهوم رهبری صادر کرده اند. کلاسیک ها یک سلسله اصولی وضع نمودند که رهبران را ملزم می کرد تا به جنبه های ماشینی سازمان و بالا بردن بازدهی توجه کنند (عباس زادگان ،۱۳۷۲).از سوی دیگر، پیروان مکتب رفتاری […]

جمع بندی و ارائه الگوی نظری

در مبانی نظری و مطالعات انجام شده در مبحث سبک رهبری، رویکردهای گوناگون مورد توجه قرار گرفته است . مفروضات و چارچوب ذهنی محققان تاثیری اساسی دریافته ها داشته است. در بعضی از یافته های مطالعات ، بر عوامل موثر بر سبک رهبری توجه شده است و این در حالی است که در بعضی از […]

رهبری تحول آفرین

یکی از نگرش های اخیر به رهبری که موضوع بسیاری از تحقیقات اوایل سال ۱۹۸۰ بود، نگرش رهبری تحول­آفرین است.رهبری تحول آفرین نوعی فرایند پیچیده و پویا است که در آن رهبران، ارزشها، باورها، و اهداف پیروان را تحت تأثیر قرار می دهند. هرسی و بلانچارد رهبری تحول آفرین را فرایند نفوذ آگاهانه در افراد […]

رهبری خدمتگزار

واژه “رهبری خدمتگزار” در سال ۱۹۷۰ توسط رابرت گرین لیف در مقاله ای تحت عنوان “خدمتگزار در نقش رهبر” ابداع شد. ( رابرت کریتنر، ۱۳۸۶،ص ۵۱۸ ) در رهبری خدمتگزار هرم رهبری معکوس خواهد بود چرا که افراد مقدم اند. در مدل “هرم وارونه”، رهبران در پایین هرم سازمانی قرار می‏گیرند و به پیروان خود […]

رهبری تیمی

رهبری در گروه­های سازمانی یا تیم­های همکاری یکی از مشهورترین و رو به رشدترین ابعاد تئوری های رهبری و تحقیق در زمینه آن است . تیم ها گروه های سازمانی ترکیب شده از اعضای وابسته به هم و دارای اهداف عمومی مشترک­اند که برای رسیدن به هدف‏ها باید فعالیت‏های خود را با هم هماهنگ کنند […]

نظریه رهبری ممتاز

رهبران ممتاز بیشتر همانند یک معلم و مربی عمل می کنند تا یک فرد دیکتاتور و مستبد و به واسطه بکارگیری چنین سبکی است که به پیروان خود قدرت می بخشند. بررسی ۱۰۴۶ فرد آمریکایی ضرورت این سبک از رهبری را تایید کرده است . نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تنها ۳۸ […]

نظریه رهبری فرهمند

این تئوری بیانگر این مطلب است که چنانچه پیروان رفتارهای خاصی را از رهبر ببینند، توانایی های خارق العاده یا قهرمانانه ای به وی نسبت می دهند، در بیشتر تحقیقاتی که روی موضوع رهبری فره مند انجام شده است تا این گونه رفتارهای آن رهبران را از رفتار رهبرانی که از چنین موهبتی برخوردار نیستند […]

نظریه اسنادی رهبری

نظریه اسنادی رهبری مربوط به کسانی می شود که می کوشند روابط علی و معلولی را درک کنند، از دیدگاه رهبری ، تئوری اسنادی بیانگر این مطلب است که رهبری تنها چیزی است که مردم آن را به افراد نسبت می دهند. پژوهشگران با استفاده از چارچوب اسنادی متوجه شدند که افراد با فراست ، […]

نظریه جایگزینی رهبری

در تئوری جایگزین های رهبری، ویژگی های فردی، وظیفه ای و سازمانی می توانند نسبت به توانایی رهبر در اثرگذاری بر رضایت و عملکرد زیر دستان برتری داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر عوامل معینی وجود داشته باشد فرد می تواند بدون هدایت رهبر وظیفه محوله را انجام دهد. طبق مبانی دیدگاه جایگزین های رهبری […]

دوره (سیکل)زندگی

دوره زندگی جزو نظریه های اقتضائی است. دراین نظریه دوبعد رهبری کلی و جود دارد: اول: رهبری وظیفه مدار دوم: رهبری رابطه مدار این دوبعد در قالب چهار سبک ترکیب شده است و به عنوان عامل موقعیت نیز میزان بلوغ و رشد مرئوسان در سه عامل: اول: انگیزه،  دوم: توفیق طلبی،  سوم: مسئولیت پذیری و […]

نظریه مسیر و هدف

این تئوری که به وسیله ایوانز و هاوس ابداع شد، دارای نگرش اقتضایی است. ولی نقطه تمرکز و تاکید آن به جای صفات ثابت رهبر، موقعیت و رفتارهای رهبر می‌باشد. بنابراین، تئوری مسیر – هدف امکان تطبیق رهبر با موقعیت را فراهم می‌سازد. این تئوری ریشه در تئوری انتظار در انگیزش دارد. به طور کلی […]

نظریات موقعیتی و اقتضایی

به علت آن‎که نظریه های رفتار رهبری نیز فاقد انعطاف لازم بودند و در تمامی موارد پاسخگو نبودند، نظریه پردازان به نظریه هایی روی آوردند که آنها را  موقعیتی یا اقتضایی نام نهاده اند. در این نظریه ها بر یک سبک و شیوۀ رهبری تأکید نشده و روشی واحد در رهبری، غیر واقعی و غیر […]

مطالعات دانشگاهی در مورد رفتار های رهبری

مطالعات دانشگاه اوهایو مطالعات بسیاری در زمینه رفتار رهبران صورت گرفته است که برخی از مطالعات اولیه در دانشگاه دولتی اوهایو در اواخر سال۱۹۴۰ براساس یافته های استاگدیل(۱۹۴۸) با تاکید بر اهمیت توجه بیشتر به رفتارهای رهبری تا خصوصیات شخصی وی صورت گرفت. در مطالعات دانشگاه اوهایو دو عامل اصلی برای رهبری شناسایی و تحت […]

نظریات رهبری

بعضی از محققان در در اواخر سال ۱۹۴۰ شروع به مطالعه رهبری به عنوان یک فرایند قابل مشاهده رفتاری کردند. محققانی که درباره ی نظریات رهبری تحقیق کرده اند، معتقدند بنا به ضرورت رهبری شامل دو نوع رفتار عمومی یعنی رفتارهای وظیفه ای (وظیفه مدار) و رفتارهای ارتباطی (رابطه مدار) است. رفتارهای وظیفه ای تحقق […]

سه اصل اساسی؛ زیربنای جایگاه یابی راهبردی

  سه اصل اساسی؛ زیربنای جایگاه یابی راهبردی راهبرد به معنای خلق جایگاهی ارزشمند و منحصر به فرد است که مجموعه ی متفاوتی از فعالیت ها را در برمی گیرد. جایگاه راهبردی از سه منبع مجزا ریشه میگیرد: برآورده کردن تعداد اندکی از نیازهای بسیاری از مشتریان برآورده کردن نیازهای گسترده ی تعداد اندکی از […]

برنامه های استراتژیک شما احتمالا نه تنها استراتژیک نیستند بلکه حتی برنامه هم نیستند!!

برنامه های استراتژیک شما احتمالا نه تنها استراتژیک نیستند بلکه حتی برنامه هم نیستند!! این اتفاق بسیاری از اوقات رخ می دهد؛ گروهی از مدیران دو روز در یک محل مشخص جمع می شوند و برای به دست آوردن یک “برنامه استراتژیک” اقدام می کنند. این کار را انجام می دهند، و سپس هریک به […]

آیا مدل استراتژی تضمینی بر موفقیت سازمان است؟

  ‍ ☑️ آیا مدل استراتژی تضمینی بر موفقیت سازمان است؟ 🔘 یک سوال اساسی که دوستداران استراتژی و مدیران سازمان ممکن است از خود بپرسند این است که آیا پیروی از مدلهای استراتژی تضمینی بر موفقیت سازمانها محسوب می شود؟ 🔘 در جواب باید گفت؛ خیر، اما رعایت نکردن اصول پشت این مدلها می […]

مدل کوچینگ GROW

مدل کوچینگ GROW مدل Grow در مربیگری توسط Sir John Whitmore‌ طراحی شده است و کتابشان با نام “مربیگری برای عملکرد” آورده شده است. این مدل مربی گری می تواند به عنوان ساختار مکالمات مربی گری استفاده شود. این امر زمانی مفید است که برای مربیگری جدید به عنوان چارچوبی در نظر گرفته شود که […]

هدف

هدف ها و معيار سنجش فعاليت هاي سيستم:  براي آغاز بررسي يك سيستم، بهترين نقطه، هدف هاي كل سيستم است، زيرا در انديشيدن به اجزاي فرعي سيستم اگر هدف هاي كل در نظر گرفته نشود، احتمال بروز اشتباهات زيادي وجود دارد. هدف با اين همه بايد از آغاز كار، از اشتباهي كه ممكن است در […]

تفکر سیستمی به عنوان نگرش : رویدادها ، الگوها ، و یا سیستم ها ؟

  تفکر سیستمی به عنوان نگرش : رویدادها ، الگوها ، و یا سیستم ها ؟ تفکر سیستمی به ما کمک می کند با نگرشی جدید به رویدادها و الگوها بنگریم و در پاسخ به آنها با دیدی کاملتر عمل نماییم. به عنوان مثال، فرض کنید رویدادی مانند آتش سوزی در شهر شما اتفاق افتاده است. شما […]

تفکر سیستمی، خصوصیات و اهمیت آن

تفکر سیستمی چیست؟ تفکر سیستمی، چشم اندازی جدید و قدرتمند، یک زبان خاص، و مجموعه ای از ابزارهاست که شما می توانید برای حل معضلات در زندگی روزمره و کاری خود استفاده کنید. تفکر سیستمی روشی برای درک واقعیتهاست که بیشتر از اجزای سیستم، بر اساس روابط بین اجزای سیستم می باشد. بر اساس یکی […]

اصول تفكر سيستمي بخش ۲

اصول تفكر سيستمي اصول تفکر سیستمی که در قسمت قبل به آن  اشاره شد. در این قسمت نیز به بخش دیگری از روشهای تفکر سیستمی اشاره می گردد. دریافتن الگوی تغییرات به جای تمرکز بر روی وقایع  تمرکز بر وقایع تمرکز بر وقایع، یکی دیگر از موانع یادگیری و اصول تفکر سیستمی است . ما […]

قوانين برخورد سيستمی

قوانين برخورد سيستمی در ادامه به يكي ديگر از قوانين برخورد سيستمی با مسئله اشاره مي شود.   هرگز نباید شرایط محیطی را سرزنش کرد انسانها عموماً تمايل دارند مشکلات خود يا سيستم مورد مطالعه را به محيط نسبت دهند . نمونه به عنوان مثال در يک شرکت توليدي واحد فروش، واحد توليد را مقصر مي […]

اصول تفكر سيستمي

اصول تفكر سيستمي تفکر ترکيبي: طبق تفکر سيستمي، ويژگيهاي مهم يک سيستم از تعامل بين اجزاء آن بوجود مي آيد نه از فعاليت جداگانه آنها. بنابراين وقتي سيستم را تجزيه مي کنيم، ويژگيهاي مهم خود را از دست مي دهد. بنابراين سيستم، يک کل است که با تحليل قابل درک نيست. در عصر ماشين، وقتي […]

هدفمندي

هدفمندي هدفمندي جزئي از ويژگي هاي هر سيستم است. كليه سيستمهاي طبيعي از روشهاي مختلف در صدد برآورده ساختن اهداف معين شده خود هستند. بعبارت دیگر، هيچ چيز در دنيا به بطلان آفريده نشده است. در طبيعت همه جا تعاون، هماهنگي، تعادل، يكپارچگي و تعامل وجود دارد. بنابراين همه سیستمها دارای هدف است . در […]

مفهوم كلیت

مفهوم كلیت یک سیستم اصلی مثل مدرسه، بدن انسان، اتومبیل و یا ساعت را در نظر بگیرید. لازم به ذکر است هر سیستم اصلی میتواند از یک سری سیستم های جزئی تر تشکیل شود. مثال بعنوان مثال اتومبیل بعنوان یک سیستم اصلی از چندین سیستم جزئی مثل سیستم موتور، سیستم ترمز، سیستم انتقال قدرت و […]

تفكر سيستمي به زبان ساده

تفكر سيستمي به زبان ساده «فردي كه نحوه تفكر خود را بر نگرش سيستمي استوار مي سازد. نه تنها تا حدود زيادي از يك بعدي بودن . سطحي فكر كردن مبري مي شود. از تعصب ناآگاهانه و يكسو‌نگري دوري مي جويد. بلكه با بررسي درباره كليت يك موضوع و در نظر گرفتن كليه ارتباطات ممكن […]

هگل و نظریه روابط درونی

هگل و نظریه روابط درونی ریشه های طرز فكر سیستمی ریشه های اندیشه سیستمی در بلندای تاریخ بشری جای دارد. از زمان های قدیم مفهوم سیستم مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه قرار داشته است. ارسطو، افلاطون، ابن خلدون، مولوی، لایپ نیتز، هگل و هرمان هسه از جمله دانشمندانی هستند كه به مفهوم سیستم توجه داشته […]

مفهوم سیستم

واژه «سيستم» از علوم دقيقه به ويژه فيزيك به علوم اجتماعي راه يافته است. فيزيك با ماده، انرژي، حركت و نيرو سرو كار دارد كه همگي قابل سنجش بوده، از قوانيني معين پيروي مي كنند. به همين دليل در فيزيك مفهوم سیستم را با واژگاني بسيار دقيق و در قالب يك مدل رياضي – كه بر […]

طبقه بندي سيستم ها 

طبقه بندي سيستم ها دانشمندان و متفكران، lمدل های گوناگوني را براي طبقه بندي سيستم ها قائل شده اند. در اين جا به نمونه هائي از آن ها اشاره‌مي شود. سيستم هاي اصلي و فرعي : طبقه بندي سيستم ها به دو دسته اصلي و فرعي سيستم فرعي جزئي است كه بر خود نظارت دارد […]

انواع سیستم

انواع سیستم یک مدل، نمایشي ساده و ایده آل مربوط به بخشی از دنیای واقعی است. مدل، سیستم را قابل فهم می سازد. تنظیم یک متغیر در یک مدل، سیستم را به واکنش واداشته و اجازه می دهد که تغییرات احتمالی را در خروجی پیشگویی کنید. مدل ها با درجه های متنوع و گوناگون بطور […]

سيستم چيست؟

سيستم چيست؟ واژه «سيستم» از علوم دقيقه به ويژه فيزيك به علوم اجتماعي راه يافته است. فيزيك با ماده، انرژي، حركت و نيرو سرو كار دارد كه همگي قابل سنجش بوده، از قوانيني معين پيروي مي كنند. به همين دليل در فيزيك «سيستم» را با واژگاني بسيار دقيق و در قالب يك مدل رياضي –كه بر […]

تركيب سيستم

تركيب سيستم هر سيستم از اجزائي تشكيل شده است و هر جزء نقش خاصي را به منظور تحقق هدف سيستم ايفا مي كند. اجزاي سيستم : ۱-درونداد(داده،‌ورودي) : درونداد يا داده ها عبارتند از كليه آن چه كه به نحوي وارد سيستم مي شوند و فعاليت سيستم را امكانپذير مي سازند . بديهي است كه […]

تجزيه و تحليل سيستم

تجزيه و تحليل سيستم عبارت از شناخت جنبه هاي گوناگون سيستم و آگاهي از چگونگي عملكرد اجزاي آن به منظور دستيابي به اطلاعات بنيادين جهت طراحي و استقرار سيستم مناسب است. هدف از تجزيه و تحليل سيستم هدف از تجزيه و تحليل سيستم، ايجاد اصلاح و بهبود در وضع سازمان از طريق به جا آوردن […]

ارتباط مديريت با تجزيه و تحليل سيستم

ارتباط مديريت با تجزيه و تحليل سيستم ارتباط مديريت با تجزيه و تحليل سيستم يكي از مهمترين وظائفي كه براي مديران برشمرده اند. آنها وظيفه ايجاد تغيير به منظور بهبود سازمان دارند. مديران موظفند در عين حال كه تعادل سازمان خود را حفظ مي كنند همگام با آخرين تغييرات و تحولاتي كه در جهان رخ […]

یازده قانون تفکر سیستمی از دیدگاه پیتر سنگه ۲

یازده قانون تفکر سیستمی از دیدگاه پیتر سنگه کسی که سریع تر است، لزوما موفق تر نیست طبق داستان معروف لاک پشت و خرگوش، می دانیم که ممکن است وقتی درگیر سرعت گرفتن هستیم، عقب بمانیم. هر سیستمی برای خودش سرعت بهینه و منحصر به فردی دارد. اگر مدیریت نگران سرعت عمل سازمان باشد، از […]

یازده قانون تفکر سیستمی از دیدگاه پیتر سنگه ۱

یازده قانون تفکر سیستمی تفکر سیستمی راهی برای دیدن دنیا می باشد. در واقع تفکر سیستمی تنها راه جستجو و هدایت یک سیستم پیچیده مانند سیستم آموزشی است. پیتر سنگه قوانینی را پیش روی رهبران قرار داده است و آنها را برای عبور از مسیر سخت آموزش کارمندان راهنمایی می کند. در این مقاله با ۱۱ قانون تفکر […]

موانع تفکر سیستمی

موانع تفکر سیستمی موانع تفکر سیستمی متعددند. با این که فوائد تفکر سیستمی بر کسی پوشیده نیست، اما در عمل، به‌کار بستن تفکر سیستمی با موانعی روبروست. ریشه این موانع و عوامل را باید در نگرش و رفتار انسان‌ها جستجو کرد. ۱.جزء‌نگری جزء‌نگری در مقابل کل‌نگری قرار می‌گیرد. تفکر سیستمی مبتنی بر کل‌نگری است. جزء‌نگری محصول فرو […]

اصل تضاد

اصل تضاد یک اصل سیستمی است .که اگر هر جزء سیستم را بطور جداگانه به گونه‌ای بسازیم که به کاراترین حد ممکن عمل کند، سیستم بعنوان یک کل، به مؤثرترین حد ممکن عمل نخواهد کرد. به عبارت دیگر، اجزاء سیستم را باید بگونه‌ای طراحی کرد. که با یکدیگر جور شوند و هماهنگ با هم بطور […]

اصول تفکر سیستمی

تفکر سیستمی، بسیار کاربردی بوده و نگرش انسان را نسبت به موضوعات تغییر می‌دهد. این تغییر نگرش و زاویه دید باعث می‌شود که نتایج متفاوت‌تری را به دست آوریم. اصول تفکر سیستمی تفکر سیستمی یعنی دیدن موضوعات در قالب یک سیستم. به طور خلاصه سیستم به مجموعه ای از جزءهایی گفته می‌شود که با تعامل […]

بازخور و محیط سیستم

بازخور و محیط سیستم بازخور یکی از مکانیسمهایی است که در اغلب سیستمها موجود است. ترموستاتها ساده‌ترین دستگاههای مکانیکی هستند که با مکانیسم بازخور عمل می‌کنند. ترموستاتها با افزایش یا کاهش دما، اقدام به قطع یا وصل دستگاه می‌کنند. نظام بازخور در سیستمهای طبیعی نیز وجود دارد. موجودات زنده با دریافت نشانه‌های هشدار، رفتار خود […]

تعریف سیستم

تعاریف زیاد و متنوعی برای سیستم ارائه شده است که در زیر به بعضی از آنها اشاره می کنیم:  سیستم، مجموعه‌ای از اجزا است که در یک رابطه منظم با یکدیگر فعالیت می‌کنند. سیستم، مجموعه‌ای از اجزای مرتبط است که در راستای دستیابی به ماموریت خاصی، نوع و نحوه ارتباط بین آنها بوجود آمده باشد. […]

نظریه سیستمی (General System Theory) چیست؟

مقدمه متاسفانه انسانها امروز، علی‌رغم داشتن اختیار و آگاهی، به درستی یکدیگر را درک نمی‌کنند. در بسیاری موارد خود ما، دیگران را به سوء‌نیت متهم می‌کنیم که این امر ریشه در سوء فهم دارد و ریشه این سوء مفاهمه را نیز باید در فقدان بنیانهای مشترک برای «ما» شدن جست؛ در صورتی که جامعه ما […]

تفکر سیستمی چیست ؟

تفکر سیستمی چیست ؟ تفکر سیستمی نوعی نگاه به جهان هستی و پدیده‌های آن است. این شیوه تفکر، روش‌شناسی مؤثری را برای سیستم‌های اجتماعی- فرهنگی در محیط آکنده از آشفتگی و پیچیدگی ارائه می‌دهد. در تفکر سیستمی، صرفاٌ به اجزاء و جزئیات یک سیستم نگاه نمی‌شود بلکه چگونگی تعامل بین اجزاء و نیز برهم‌کنش اجزاء […]

گردش کار (Workflow)

گردش کار (Workflow) گردش کار ، مجموعه ای از فعالیت ها است که برای تکمیل یک وظیفه لازم است. به بیانی دیگر، گردش کاری به افراد درمستند سازی و مدیریت وظایف در پروژه ها کمک می کند و این امر با پیاده سازی فرایند های کاری روی مستندات محقق می گردد. گردش کار به سازگاری فرآیندهای کاری در سازمان ها کمک می کند […]