استراتژی خوب چیست؟

استراتژی خوب چیست؟

استراتژی خوب با تقلید ناپذیری و یگانگی‌ای سروکار دارد که سازمان از طریق راهکارهایی آن را ایجاد می کند و اساس استراتژی، انتخاب مناسب‌ترین راه برای انجام فعالیتها به شیوه ای بهتر از رقبا است. ابهام زیادی در مورد معنای واقعی استراتژی وجود دارد. استرات…
سیستم های کنترل استراتژیک

سیستم های کنترل استراتژیک

مدیران استراتژیک در انتخاب استراتژی ها و ساختار سازمانی مواردی را انتخاب می‌کنند که به سازمان امکان می‌دهد تا در دنبال کردن الگوی کسب و کار خود و ایجاد ارزش و منفعت به موثرترین وجه از منابع خود استفاده کنند. سپس آنها سیستم های کنترل استراتژیک را…
اشتباهات برنامه ریزی استراتژیک

اشتباهات برنامه ریزی استراتژیک پروژه و راهکارها

اشتباهات برنامه ریزی استراتژیک | راهکارهای جلوگیری از خطاهای خطرناک در برنامه ریزی استراتژیک پروژه  بهره گیری از اهداف مبهم: سنجش پذیر کردن اهداف تعریف فرضیه های استراتژیک تعریف چرایی اهداف قبل از چیستی و چگونگی نادیده گرفتن بستر م…
راهبرد

سه اصل اساسی؛ زیربنای جایگاه یابی راهبردی

  سه اصل اساسی؛ زیربنای جایگاه یابی راهبردی راهبرد به معنای خلق جایگاهی ارزشمند و منحصر به فرد است که مجموعه ی متفاوتی از فعالیت ها را در برمی گیرد. جایگاه راهبردی از سه منبع مجزا ریشه میگیرد: برآورده کردن تعداد اندکی از نیاز…
استراتژیک

برنامه های استراتژیک شما احتمالا نه تنها استراتژیک نیستند بلکه حتی برنامه هم نیستند!!

برنامه های استراتژیک شما احتمالا نه تنها استراتژیک نیستند بلکه حتی برنامه هم نیستند!! این اتفاق بسیاری از اوقات رخ می دهد؛ گروهی از مدیران دو روز در یک محل مشخص جمع می شوند و برای به دست آوردن یک "برنامه استراتژیک" اقدام می کنند. این کار را انجام می …
استراتژی تضمینی

آیا مدل استراتژی تضمینی بر موفقیت سازمان است؟

  ‍ ☑️ آیا مدل استراتژی تضمینی بر موفقیت سازمان است؟ 🔘 یک سوال اساسی که دوستداران استراتژی و مدیران سازمان ممکن است از خود بپرسند این است که آیا پیروی از مدلهای استراتژی تضمینی بر موفقیت سازمانها محسوب می شود؟ 🔘 در جواب باید گفت؛ خیر،…