تفکر سیستمی به عنوان نگرش

تفکر سیستمی به عنوان نگرش : رویدادها ، الگوها ، و یا سیستم ها ؟

  تفکر سیستمی به عنوان نگرش : رویدادها ، الگوها ، و یا سیستم ها ؟ تفکر سیستمی به ما کمک می کند با نگرشی جدید به رویدادها و الگوها بنگریم و در پاسخ به آنها با دیدی کاملتر عمل نماییم. به عنوان مثال، فرض کنید رویدادی مانند آتش سوزی در شهر شما …
تفکر سیستمی، خصوصیات و اهمیت آن

تفکر سیستمی، خصوصیات و اهمیت آن

تفکر سیستمی چیست؟ تفکر سیستمی، چشم اندازی جدید و قدرتمند، یک زبان خاص، و مجموعه ای از ابزارهاست که شما می توانید برای حل معضلات در زندگی روزمره و کاری خود استفاده کنید. تفکر سیستمی روشی برای درک واقعیتهاست که بیشتر از اجزای سیستم، بر اساس رواب…
اصول تفكر سيستمي

اصول تفكر سيستمي بخش 2

اصول تفكر سيستمي اصول تفکر سیستمی که در قسمت قبل به آن  اشاره شد. در این قسمت نیز به بخش دیگری از روشهای تفکر سیستمی اشاره می گردد. دریافتن الگوی تغییرات به جای تمرکز بر روی وقایع  تمرکز بر وقایع تمرکز بر وقایع، یکی دیگر از موانع یادگیری و اصول ت…
قوانين برخورد تفکر سيستمی

قوانين برخورد سيستمی

قوانين برخورد سيستمی در ادامه به يكي ديگر از قوانين برخورد سيستمی با مسئله اشاره مي شود.   هرگز نباید شرایط محیطی را سرزنش کرد انسانها عموماً تمايل دارند مشکلات خود يا سيستم مورد مطالعه را به محيط نسبت دهند . نمونه به عنوان مثال در يک شرکت ت…
اصول تفکر سیستمی

اصول تفكر سيستمي

اصول تفكر سيستمي تفکر ترکيبي: طبق تفکر سيستمي، ويژگيهاي مهم يک سيستم از تعامل بين اجزاء آن بوجود مي آيد نه از فعاليت جداگانه آنها. بنابراين وقتي سيستم را تجزيه مي کنيم، ويژگيهاي مهم خود را از دست مي دهد. بنابراين سيستم، يک کل است که با تحليل قابل درک …
هدفمندي

هدفمندي

هدفمندي هدفمندي جزئي از ويژگي هاي هر سيستم است. كليه سيستمهاي طبيعي از روشهاي مختلف در صدد برآورده ساختن اهداف معين شده خود هستند. بعبارت دیگر، هيچ چيز در دنيا به بطلان آفريده نشده است. در طبيعت همه جا تعاون، هماهنگي، تعادل، يكپارچگي و تعامل وجود د…
کلیت

مفهوم كلیت

مفهوم كلیت یک سیستم اصلی مثل مدرسه، بدن انسان، اتومبیل و یا ساعت را در نظر بگیرید. لازم به ذکر است هر سیستم اصلی میتواند از یک سری سیستم های جزئی تر تشکیل شود. مثال بعنوان مثال اتومبیل بعنوان یک سیستم اصلی از چندین سیستم جزئی مثل سیستم موتور…

تفكر سيستمي به زبان ساده

تفكر سيستمي به زبان ساده «فردي كه نحوه تفكر خود را بر نگرش سيستمي استوار مي سازد. نه تنها تا حدود زيادي از يك بعدي بودن . سطحي فكر كردن مبري مي شود. از تعصب ناآگاهانه و يكسو‌نگري دوري مي جويد. بلكه با بررسي درباره كليت يك موضوع و در نظر گر…

هگل و نظریه روابط درونی

هگل و نظریه روابط درونی ریشه های طرز فكر سیستمی ریشه های اندیشه سیستمی در بلندای تاریخ بشری جای دارد. از زمان های قدیم مفهوم سیستم مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه قرار داشته است. ارسطو، افلاطون، ابن خلدون، مولوی، لایپ نیتز، هگل و هرمان هسه از جم…

مفهوم سیستم

واژه «سيستم» از علوم دقيقه به ويژه فيزيك به علوم اجتماعي راه يافته است. فيزيك با ماده، انرژي، حركت و نيرو سرو كار دارد كه همگي قابل سنجش بوده، از قوانيني معين پيروي مي كنند. به همين دليل در فيزيك مفهوم سیستم را با واژگاني بسيار دقيق و در قال…