وبینار آموزشی شهود

وبینار آموزشی با موضوع شهود

مدرس صالح مختاری کوچ حرفه ای بین المللی PCC | بنیان گذار ILCGROUP

زمان برگزاری : روز دوشنبه، 6 دی ماه 1400

شروع وبینار : ساعت 19 الی 21

محل برگزاری : زوم Zoom