درک توانایی دیگران

شناخت دیگران و تطبیق پذیر

شناخت سبک رفتاری خودتان اولین قدم در تقویت روابط می باشد. برای اینکه بتوانید به قدرت مدل های رفتاری پی ببرید، شما نیاز دارید که بتوانید چگونه می توانید این اطلاعات را در مورد افراد دیگر در شرایط متفاوت انجام بدهید.

روابط خوب می تواند بهتر شوند و روابط چالش بر انگیز می تواند خوب بشود.مردم می خواهند که با آنها طبق مدل رفتاریشان رفتار شود نه طبق مدل رفتار شما.مردم عموما از روی خود بینی این اشتباه را دارند که فکر می کنند دیگران مثل آنها فکر وتقابل می کنند و خیلی از ما با باور به قانون طلایی بزرگ شده ایم: با دیگران به شکلی رفتار کن که دوست داری آنگونه با تو رفتار کنند.. با این وجود ما قانون دیگری از زندگی را ترویج می کنیم که توسط دکتر تونی الکساندرا مطرح شده به نام قانون پلاتینیوم: با دیگران به شکلی رفتار که آنها انتظار  دارند با آنها بدان شکل رفتار کنی. این استراتژی نیازمند یک سازگاری استراتژیک بر پایه نفر به نفر است و شما با تنظیم رفتارتان مردم را مجبور می کنید بیشتر با شما احساس راحتی کنند و شما و شرایط بوجود آمده به تطبیق یافتن مشهور است.خیلی مهم است که به خاطر داشته باشید تطبیق با سبک دیگران همواره راحت نیست. ممکن است به زمان نیاز داشته باشد، احساس شود که بسیار سخت و بعضا در موارد خاص عجیب و غریب است. به آن زمان بدهید، تمرین کنید، صبر کنید و منافع را در روابطتان ببینید.

تطبیق پذیری:

این بخش از برنامه شامل موارد ذیل است:

تطبیق پذیری چیست؟

چگونه می توانم سبک رفتاری دیگران را تشخیص بدهم.

نحوه ارتباط بر قرار کردن با هر سبک رفتاری چگونه است؟

تعدیل کردن مستقیم و غیر مستقیم بودن

تعدیل کردن گارد باز یا گارد بسته بودن

تعدیل همگامی و اولویت

سازگاری در شرایط متفاوت

در محل کار

در فروش و خدمات

در روابط اجتماعی

در محیطهای آموزشی

فعالیتهای برنامه:

تطبیق پذیری چیست؟

تطبیق پذیری بر دو عامل استوار است: انعطاف و شایستگی، انعطاف رضایت شماست و شایستگی توانایی های شماست در تنظیم دیدگاه و استراتژی شما بر پایه نیازهای شما در هر موقعیت یا ارتباط در زمان مشخص است. چیزیست که شما باید بشناسید تا در خود انجام دهید.در الگو ها نگرشها و عادتها و نباید آن را از دیگران انتظار داشته باشید.

ما تطبیق پذیری را زمانی که مجبوریم برای سبک S یا C‌ سرعت خود را پایین بیاوریم، یا زمانی که سرعت خود را برای همگامی با D یا I  بالا می بریم. همچنین زمانی که سبک  D یا C  زمان می گذارند تا با سبک S یا I‌ ارتباط بر قرار کنند و یا سبک I یا S تمرکز می کند تا حقایق را دقیق مثل D‌ یا C ببیند، تمرین می کنیم.

تطبیق پذیری به معنای پیروی از سبک سایرین نیست بلکه به معنای تطبیق گارباز، مستقیم بودن،‌همگامی واولویت با سبک افراد دیگه، درحالی که شخصیت خود را حفظ می کنید می باشد.

افراد تطبیق یافته می دانند که چگونه در روابط خود گفتگو کنند که اجازه دهند همه برنده باشند.

سطح تطبیق پذیری شما با نحوه قضاوت دیگران در مورد روابط شان به شما سنجیده می شود. افزایش تطبیق پذیری باعث افزایش اعتماد و اعتبار شما می شود. اگر سطح تطبیق پذیری پایین بیایید سطح اعتماد و اعتبار شما نیز کاهش می یابد.

اگر تطبیق پذیری بیشتر باشد باعث می شود تقابل شما و افراد سخت بهره ور تر باشد و کمک کند تا شما از تنشها اجتناب کنید یا آنرا مدیریت کنید.

ملاحظات مهم:

 • تطبیق پذیری در همه روابط موفق اهمیت به سزایی دارد.
 • سبک هیچ کس به صورت طبیعی از دیگران تطبیق یافته تر نیست.
 • تطبیق پذیری یک انتخاب است:
  • شما می توانید با یک نفر تطبیق پذیر رفتار کنید در صورتی که با دیگران خود را تطبیق ندهید.
  • شما می توانید امروز با یک نفر تطبیق یافته رفتار کنید و فردا با همان فرد با تطبیق یافتگی کمتری بر خورد کنید.
 • افراد در زندگی حرفه ای خود بیشتر از زندگی اجتماعی و فردی خود تطبیق یافته رفتار می کنند:
  • ما ترجیح می دهیم در محیط کار با افرادی که کمتر میشناسیم بیشتر تطبیق یافته رفتار کنیم.
  • ما ترجیح می دهیم در خانه و در کنار افرادی که بیشتر میشناسیمشان کمتر تطبیق یافته رفتار کنیم.

چند تذکر:

تطبیق پذیری در نهایت خود ممکن است کاری مسخره و دو وجهی باشد. افرادی که در هر موقعیتی بسیار تطبیق یافته رفتار میکنند نمی توانند از استرس و ناکارامدی اجتناب کنند.

همچنین خطر گسترش تنش به خاطر رفتار در یک سبک غیر از سبک طبیعی خود فرد بالا می رود. معمولا این موضوع موقتی است و ممکن است ارزشمند باشد به شرط اینکه بتوانید به یک تفاهم نسبی با دیگران دست یابید.

در قسمت دیگر پیوستار عدم تطبیق پذیری ممکن است شما را به صورت یک فرد خشن و ناسازگار بینند زیرا آنها نیز در رفتار طبق سبک خودشان با سرعت و اولویت خودشان پافشاری می کنند.

نحوه شناخت سبک رفتاری دیگران

۲ سوالات قدرتمند:

 • آیا آنها در ارتباطات شان صریح هستند یا غیر صریح؟

صراحت اولین مشخصه شناختن هر سبک می باشد. صریح در سمت راست و غیر صریح در سمت چپ کشیده شده است.

 • آیا آنها در ارتباط شان با گارد باز هستند یا گارد بسته؟

باز بودن به عنوان مشخصه دوم شناختن هر سبک می باشد. گارد باز در بالا و گارد بسته در پایین کشیده شده است.

وقتی که ما هر دو گرایش طبیعی صریح بودن و نبودن را با دو گرایش گارد باز یا بسته جمع  می کنیم می توانید به صورت پایه ۴ سبک رفتاری را بررسی کنیم.

D = افرادی که معمولا صریح هستند و با گارد بسته برخورد می کنند سبک با تسلط هستند.

I = افرادی که معمولا صرح هستند و با گارد باز برخورد می کنند سبک با نفوذ هستند

S = افرادی که معمولا غیر صریح هستند و با گارد باز برخورد می کنند با ثبات هستند

C = افرادی که معمولا غیر صریح هستند و با گارد بسته برخورد می کنند با وجدان هستند.

 

ارتباط با هر سبک

با D‌ ها با I ها با S ها با C‌ها
به آنها نشان دهید که چگونه برنده باشند.

استدلالهایشان را نشان دهند

داده های مختصر آماده کنند

در مورد اهداف و مرزها موافق باشند.

روندهای ثابت را تغییر دهند

درباره کارهایی که به ثمر رسانده اند آنها را مورد تشویق قرار دهید.

شانس رهبری کردن را برای آنها مهیا کنید، با هدف قراردادن نتایج

به آنها نشان دهید که دوستشان دارید و تحسین شان می کنید.

خوش بین باشید.

از احساسات و ایده هایشان حمایت کنید.

از درگیر جزئیات شدن اجتناب کنید.

روی کلیات تمرکز کنید

با هم کار کنید و با آنها شریک شوید – با هم انجام دهید.

تاییدشان کنید، تحسینشان کنید و ازشان تعریف کنید.

 

نشان دهید که چگونه ایده شما ریسک را به حداقل می رساند.

نشان دهید که برایتان جذاب هستند.

تشویقشان کنید که از جمع پیروی کنند.

به آنها خاطرجمعی بدهید

برایشان یک جو آرامش بخش، دوستانه و امن ایجاد کنید.

پرخاشگرنباشید و روی علایق مشترک تمرکز کنید.

فرصت را برای شراکت عمیق و کار گروهی مهیا کنید.

از روشهای غیر مستقیم و غیر تهدید آمیز استفاده کنید.

دلایل و منطقتان را به ایشان نشان دهید اطلاعات را بصورت کتبی به آنها بدهید.

اجازه بدهید که قبل از تصمیم گیری فکر کنند، بپرسند و کنترل کنند

به آنها بگویید چرا و چگونه

فرصت را برای درستی، دقت و برنامه ریزی برای بدست آوردن نتایج با کیفیت مهیا کنید.

 

تنش در بین سبکها

درک توانایی دیگران

 

 

تغییر مستقیم بودن و باز بودن.

مستقیم و غیر مستقیم بودن

درD‌ ها

مستقیم

در I ها

مستقیم

در S ها

غیر مستقیم

در C‌ها

گارد باز

مستقیم بودن را حفظ می کند. مستقیم بودن را حفظ می کند. کاهش سرعت کاهش سرعت
از صدایی قدرتمند و مطمئن استفاده کنید.

از جملات مستقیم به جای سوالات حاشیه ای استفاده کنید.

با تعرض خیلی باز مواجه بشوید و در زمان مقتضی آنها را به چالش کشیده و مخالفت کنید.

تمام توجه تان را با آنها بدهید.

تصمیماتتان رو در سریعتر بگیرید.

خوشبین، مثبت و گرم باشید.

شروع کننده گفتگوها باشید

پیشنهاداتان را ارائه کنید

با افراد برخورد نکنید اما با تعارضات باز برخورد کنید.

 

تصمیمات را آهسته تر بگیرید

از جر و بحث  تعارض اجتناب کنید.

تصمیم گیری را به اشتراک بگذارید.

خوش آشیند و با ثبات باشید.

به احساسات و

نتایج منطقی و واقعی را پیدا کنید.

با تفکراتشان آَشنا بشوید

اشتیاقات و حرکات بدنیتان را کم کنید.

محترمانه و رسمی پاسخ بدهید

 

 

گارد بسته و باز

درD‌ ها

گارد بسته

در I ها

گارد باز

در S ها

گارد بسته

در C‌ها

گارد باز

باز بودن را حفظ می کند. افزایش باز بودن گارد کاهش سرعت کاهش سرعت
مستقیما سراغ وظیفه بروید و به عواقب کار اشاره کنید.

دستور جلسه رو نگاه دارید

زمان را هدر ندهید

کسب و کار را مثل زبان استفاده کنید.

قبول کردن را پذیرا باشید

به تصمیماتشان گوش دهید.

احساساتان را به اشتراک بگذارید. احساساتتان را بیشتر بروز دهید.

به ابزار احساساتشان پاسخ دهید

بصورت شخصی از ایشان تعریف کنید.

تمایل داشته باشید که از دستور جلسه منحرف بشوید.

برای گسترش روابط زمان بگذارید.

بیشتر ارتباط برقرار کن، همراه شو و نزدیکتر بایست.

از زبانی دوستانه استفاده کنید

به آنها علاقه نشان دهید

قرار های خصوصی پیشنهاد بده

نتایج منطقی و واقعی را پیدا کنید.

با تفکراتشان آَشنا بشوید

اشتیاقات و حرکات بدنیتان را کم کنید.

محترمانه و رسمی پاسخ بدهید

 

 

 

 

تغییر در همگامی و اولویت

همگامی

در D‌ها

سریعتر

در Iها

سریعتر

در S ها

آرامتر

در C‌ها

آرامتر

افزایش سرعت افزایش سرعت کاهش سرعت کاهش سرعت
همواره آماده باشید و منظم باشید.

سریع سراغ لب مطلب بروید.

سریعتر صحبت و حرکت کنید.

زمان و توجهتان منقطع نگردد.

مراقب تغییر در توجه و ارایه متفاوت او باشید.

سریع سراغ وظایف نروید.

با آنها پر هیجان باشید.

سریعتر صحبت و حرکت کنید.

گفتگو را دائما تغییر دهید.

جزئیات را به صورت شفاف خلاصه کنید.

خوشبین و مثبت باشید.

به آنها توجه کنید.

 

با مرور زمان اعتماد و قابل اتکا بودن را گسترش دهید، اجبار نکنید.

یواشتر صحبت و حرکت کنید.

بر روی خط مشیی با ثبات تمرکز کنید.

برای پیگیری کلیه وظایف زمان بگذارید.

به آنها رویه ها و دستور العملهای مرحله به مرحله بدهید.

صبور باشید و هولشان نکنید.

آماده جواب دادن به سوالاتشان باشید.

یواشتر صحبت و حرکت کنید.

صمیمانه سلام کنید و خیلی سریع سراغ وظایف بروید(صحبت اضافه نکنید)

به آنها زمان بدهید تا فکر کنند و مجبورشان نکنید تصمیمی عجولانه بگیرند.

 

 

 

اولویت

در D‌ها

وظایف

در Iها

انسانها

در S ها

انسانها

در C‌ها

وظایف

حفظ تمرکز انطباق تمرکز انطباق تمرکز حفظ تمرکز
مستقیم سر وقت وظایف بروید

گزینه‌ها را فراهم کنید و به آن‌ها اجازه تصمیم‌گیری در مورد آن را بدهید.

به آن‌ها اجازه دهید اهداف و مقاصد را تعریف کنند

مقرر کردن پی‌گیری در سطح بالا

برای معاشرتهای اجتماهی به آنها زمان بدهید.

با ابتکار عمل، خود را معرفی کنید یا مکالمه رو شروع کنید.

باز و دوستانه باشید و  اجازه دهید با اشتیاق و سر زنده باشند.

بگذار با هم حرف بزنند.

پیشنهاداتی ارائه دهید که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا خوب به نظر برسند

نیازی به پی‌گیری زیاد، جزئیات، و یا تعهدات بلند مدت ندارند

شخصا آن‌ها را بشناسد

با آن‌ها دوستانه اما حرفه ای رفتار کنید.

درگیرشان کنید تا بر روی آثار کارها و روابطشان تمرکز کنند

به آن‌ها کمک کنید وظایف خود را اولویت‌بندی کنند

مراقب باشید که از آنها شخصی انتقاد نکنید، آنها را ثابت و متمرکز نگاه دارید

با منطق و عملا آماده باشید

قوانین، مقررات و رویه‌ها را دنبال کنید

به آن‌ها کمک کنید تا زمانها سر رسید و پارامترهای واقعی را تعیین کنند

مزایا و معایب و داستان کامل را تهیه کنید

برای به اشتراک گذاری اطلاعات و داده‌ها، زمانی اختصاص دهید

برای تجزیه و تحلیل کامل باز باشید

 

 

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در کار

سبکه سلطه گر

 • کمک به آن‌ها:
 • اینکه به طور واقع‌بینانه ریسک‌ها را اندازه‌گیری کنند
 • احتیاط و تامل بیشتری قبل از تصمیم‌گیری داشته باشند
 • قوانین، مقررات و انتظارات مربوطه را دنبال کنند.
 • تشخیص و درخواست کمک از دیگران
 • به دیگران دلایل تصمیم‌گیری را بگویند.
 • توجه بیشتر و واکنش‌پذیری بیشتر به احساس

سبک نفوذگر

 • به آنها کمک کنید تا:
 • اولویت‌بندی و سازمان‌دهی داشته باشند
 • وظایف را از طریق تکمیل مشاهده کنند.
 • نمایش افراد و وظایف بیشتر به صورت عینی
 • از استفاده بیش از حد در دادن و گرفتن مشاوره اجتناب کنند
 • چیزهایی را یادداشت کنند

سبک با ثبات

 • کمک به آن‌ها:
 • راه‌های میان‌بر را رها کنید و گام‌های غیر ضروری را حذف کنید.
 • رشد خود را دنبال کنند
 • از انجام دادن کارها به همان روش قبلی اجتناب کنند
 • درک کنند که بیش از یک رویکرد برای وظایف وجود دارد
 • نسبت به خطرات و تغییرات بیشتر باز شوند
 • از صمیم قلب تشکر کنند
 • حرف بزنند و افکار و احساسات خود را بیان کنند.

سبک وجدانی

 • کمک به آن‌ها:
 • دانش و تخصص خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.
 • با افرادی که ترجیح می‌دهند از آن‌ها دوری کنند بلند شوید.
 • از بازه‌های زمانی واقعگرایانه و پارامترهای واقعی عکس بگیرند
 • نمایش افراد و وظایف کم‌تر جدی و منتقدانه
 • زندگی شان را با هر دو تعامل و هم وظایف موازنه کنند.
 • البته با وظایف و کنترل کم‌تر ادامه دهند.
 • حفظ توقعات بالا از موارد اولویت بالا، نه همه چیز

 

 

سازگاری در شرایط مختلف: در فروش و خدمات

سبک سلطه گر

 • برنامه‌ریزی کنید تا آماده باشید، منظم و سریع گام بردارید، و همیشه معطوف به موضوع باشید
 • آن‌ها را به شیوه‌ای حرفه‌ای و عاشق کسب و کار ملاقات کنید.
 • اهدافشان و موضوعاتشان را بیاموزید و مطالعه کنید. آن‌ها چه می‌خواهند انجام دهند، چگونه آن‌ها در حال حاضر انگیزه انجام کارها را دارند و چه چیزی می‌خواهند تغییر دهند.
 • راه‌حل‌های پیشنهادی را با وضوح تعریف کرده و در مورد پیامدها و نیز پاداش‌هایی که به طور خاص به اهداف آن‌ها مرتبط هستند، پیشنهاد کنید.
 • معطوف به موضوع باشید.
 • ارائه گزینه‌ها و در صورت امکان، به آن‌ها اجازه دهید تصمیم‌گیری کنند.

سبک با نفوذ

 • با معرفی خود به شیوه‌ای دوستانه و غیر رسمی، ابتکار عمل را به دست بگیرید و در مورد موضوعاتی که به نظر می‌رسد به آن‌ها علاقه دارند، باز باشید.
 • اهداف و رویاهای شان را پشتیبانی کنید
 • ایده‌های خود را با داستان‌ها و توصیفات احساسی برای آن‌ها رسم کنید تا بتوانند به اهداف یا منافع خود ارتباط برقرار کنند
 • واضح است که جزئیات را به طور واضح خلاصه کرده و آن‌ها را به سمت اهداف و اهداف مطلوب دوجانبه هدایت می‌کند.
 • برای تشویق به گرفتن تصمیمات سریع‌تر به آنها انگیزه دهید
 • به آنها پاداش بدهید

سبک با ثبات

 • آن‌ها را بیشتر بشناسید و به شیوه‌ای غیر تهدید آمیز، دوستانه و خوش آیند اما به شکلی حرفه ای به آن‌ها نزدیک شوید.
 • ایجاد اعتماد، دوستی و اعتبار در ارتباطی سرعت نسبتا کند
 • از آن‌ها بخواهید نیازهای عاطفی خود و همچنین وظایف و انتظارات کسب‌وکار خود را شناسایی کنند.
 • با تمرکز بر عنصر انسانی، آن‌ها را درگیر کنید … یعنی، چه چیزی آن‌ها و ارتباط آن‌ها با دیگران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد
 • از حمله به آن‌ها اجتناب کنید و به آن‌ها اطمینان خاطر بدهید که چه زمانی مناسب هستند.
 • به طور مرتب با آن‌ها ارتباط برقرار کنید.

سبک با وجدان

 • خود را آماده کنید تا هر چه زودتر به سوالات آن‌ها پاسخ دهید.
 • به آن‌ها به طور دوستانه سلام کنید، اما به سرعت به کار خود ادامه دهید؛ با گفتگوی شخصی یا اجتماعی شروع نکنید.
 • مهارت خود را در عملی بودن و منطق حفظ کنید
 • سوالاتی بپرسید که یک مسیر مشخص را نشان می‌دهند و آن متناسب با طرح کلی چیزها هستند.
 • از این که چگونه و چرا چیزی اعمال می شود مستند سازی کنید.
 • به آن‌ها زمان دهید تا فکر کنند؛ از هل دادن آن‌ها به یک تصمیم عجولانه اجتناب کنید.
 • هم مزایا و معایب داستان کامل را به آن‌ها بگویید.
 • از آن پیروی کنید و آنچه را که وعده می‌دهید ارائه دهید

 

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در تقابل اجتماعی

سبک سلطه گر

 • بگذارید آن‌ها بدانند که شما قصد هدر دادن وقت شان را ندارید
 • پذیرای آنها باشید و آنها را بپذیرید.
 • به پیشنهادها آن‌ها گوش دهید
 • دستاوردها و پیشرفتهای آن‌ها را جمع بندی کنید.
 • زمان و تمام توجه خود را به آن‌ها بدهید.
 • در صورت امکان از آن‌ها تقدیر و تشکر کنید.

سبک با نفوذ

 • بر روی یک رویکرد مثبت، خوش بینانه و گرم تمرکز کنید.
 • به احساسات و تجربیات شخصی شان گوش دهید
 • با صراحت و با سلیقه پاسخ دهید
 • از بحث‌های منفی و شرح مشکل های آشفته اجتناب کنید
 • پیشنهاداتی بدهید که به آنها امکان دید خوب بدهد.
 • نیازی به پیروی بیشتر، جزئیات یا تعهد بلند مدت ندارد
 • توجه، زمان و حضور خود را به آن‌ها بدهید

سبک با ثبات

 • روی یک رویکرد آرام و یکنواخت تمرکز کنید.
 • از جر و بحث و مناقشه با آنها اجتناب کنید
 • با حساسیت و عاقلانه برخورد کنید
 • به طور خصوصیاز آنها بصورت خاص و باورپذیر تعریف کنید.
 • اجازه بدهید وظایف مشخصی را انجام بدهند.
 • مرحله به مرحله رویه ها را به آنها نشان دهید
 • با خوش بینی و خوش مشربی رفتار کنید
 • به آن‌ها ثبات و حداقل تغییرات را بدهید

با وجدان ها

از یک رویکرد منطقی استفاده کنید

 • به نگرانی‌ها، استدلالها و پیشنهادهای آن‌ها گوش دهید
 • به طور رسمی و مودبانه پاسخ دهید
 • بحث‌های منفی قابل قبول هستند، تا زمانی که آن‌ها شخصا هدایت نمی‌شوند.
 • به طور خصوصی آن‌ها را در مورد تفکراتشان تایید کنید.
 • از اینکه چقدر از رویه های آنها راضی هستید، تمرکز کنید.
 • بخواهید دیدگاه‌ها و پیشنهادهایشان را با شما به اشتراک بگذارند.
 • کاری را که می‌کنید به آنها نشان دهید، نه آنچه می‌گویید

 

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در محیطهای یادگیری

سبک سلطه گر

 • دوست دارند سریع یاد بگیرند؛ ممکن است با کندی آهنگ یادگیری ناامید شوند
 • انگیزه های درونی خود را دارد، دلخواه خود یاد می‌گیرد، نه به خاطر دیگران
 • ممکن است دوست داشته باشند متد یادگیری خود را طراحی
 • با خودآموزی مستقل راحت هستند
 • اهداف خود را مشخص کنند
 • ممکن است فاصله توجه کمی داشتند

سبک با نفوذ

یادگرفتن در گروه‌ها را دوست دارند.

اغلب با دیگران کنار می‌آید.

به انگیزه بیرونی، تحسین، و تشویق بیرونی پاسخ می دهند

نیاز دارند توسط تسهیل‌ گر سازمان داده شوند؛ ممکن است گذر زمان را از دست بدهد

نیاز دارند که به آنها بگویید “باید چه کار کنند” و “چه زمانی باید این کار را انجام دهند”

اگر به خودشان واگذار شود از ضرب العجل ها تخطی می کنند و یادگیریشان ممکن است دیر کامل شود.

سبک با ثبات

یک تعادل بین کارهای فردی و گروهی را قبول می کنند

در برابر فرآیندهای با جزئیات زیاد و یا تکنیکی صبر نشان میدهند

رویداد نگاری و چیزی را تا آخر دنبال کردن را دوست دارند

دستورالعمل‌های صریح را ترجیح می دهند

می خواهند نتیجه کارایی و انتظارات را بدانند

ممکن است در صورت یک تکلیف طولانی به اولویت‌بندی کارها کمک کنند؛ ممکن است شخصا انتقاد کنند

سبک با وجدان

کار انفرادی را به تعامل در گروه ترجیح میدهند.

آموزش شخصی مانند آموزشهای از راه دور یا آنلاین را ترجیح میدهند.

انتظارات بالایی از عملکرد خود دارند

ساختار کارهای خود را تنها با اهداف و نتایج روشن بنا خواهند کرد.

به جزییات بیشتر، تفکر عمیق، و مبانی نظری برای یادگیری اهمیت می دهند

ممکن است بیش از حد درگیر جزئیات شود، به خصوص اگر در شرایط یادگیری فشرده قرار گیرد.

 

فعالیت‌های برنامه

تمرین سازگاری

زمانی را با افراد در خانه سپری کنید و در محل کاری که می‌دانید و اعتماد کنید که سبک‌های مختلف از شما هستند. راه‌هایی برای ارتباط موثرتر با آن‌ها جستجو کنید. با استفاده از روش‌های جدید برای برقراری ارتباط، درخواست پشتیبانی و بازخورد کنید. به یاد داشته باشید – به آن‌ها بگویید که این مهارتی است که در حال ساخت آن هستید، بنابراین وقتی رفتار متفاوتی دارید، تعجب نمی‌کنند و می‌توانند بازخورد مفیدی ارائه دهند.

تمرین کنید تا سبک رفتار آنها را از طریق مشاهده تشخیص دهید.

تمرین کنید که صداقت و پذیرا بودن خود را در گفتگو با آن‌ها به تغییر دهید.

نحوه اصلاح آهنگ و اولویت تان را تمرین کنید

درباره اثربخشی خود در ارتباط با آن‌ها سوال کنید.

کمی زمان بگذارید تا به تجربه خود فکر کنید و چه چیز برای شما و آنها کار می کند و چه چیز کار نمی کند.

در نظر بگیرید که چه چیزی را باید تکرار کنید، و چیزی که برای ارتباط بیشتر نیاز دارید که تا بیشترین حد امکان به طور موثر ارتباط برقرار کنید.

زمانی که با سازگاری و نیازهای هر سبک احساس راحتی بیشتری می‌کنید، آن را با دیگران هم امتحان کنید.

 

فعالیت سازگاری

یک رابطه انتخاب کنید که در آن چیزها آنطور که می‌خواهید به آرامی پیش نرفته است. تعهد خود را به دست آوردن زمان به دست آوردن درک سبک رفتاری فرد دیگر و برداشتن چند گام برای تطبیق دادن رفتار خود برای بهبود روابط نشان دهید

سبک رفتاری فرد دیگر را با استفاده از ۲ سوال قدرت شناسایی کنید:

آیا آن‌ها در ارتباط با دیگران مستقیم یا غیر مستقیم هستند؟

آیا آن‌ها در ارتباط خود باز یا با گارد هستند؟

با دقت به سبک آن‌ها نگاه کنید و به روش‌هایی نگاه کنید که هنگام کار با آن‌ها، با صراحت و پذیرا بودن شان سازگار شوید.

برای درک بیشتر تنشی که ممکن است در رابطه وجود داشته باشد، تفاوت در برتری در آهنگ و اولویت و اصلاح نتایج را مشخص کنید.

تمرین کنید به آنها نزدیک شوید به روشی که فکر می‌کنید آن‌ها می‌خواهند با آن‌ها رفتار شود. به یاد داشته باشید، در ابتدا ممکن است احساس ناراحتی بکنید اما با تمرین و فداکاری برای سازگاری، شما از این تفاوت شگفت‌زده خواهید شد.

 

ایجاد یک تیم قدرت disc

آیا این شگفت‌انگیز نیست که یک تیم قدرتمند پر انرژی داشته باشیم که در آن همه اعضا بهترین نقاط قوت خود را به ارائه دهند، و هر یک از چالش‌های ما می‌تواند توسط فردی که در جاهایی که ما با آن درگیر هستیم، حمایت شود؟

با در نظر گرفتن نقاط قوت و رفتار کاری برای هر سبک، چه کسی یک عضو تیم قدرت disc ایده‌آل خواهد بود؟

سلطه جو ها با نفوذها با ثبات ها با وجدانها
نقاط قوت نظارت

رهبری

پیشگامی

متقاعد کردن

انگیزه دادن

سرگرم کردن

حرف شنوی

کار گروهی

چیزی را تا آخر دنبال کردن

برنامه ریزی

سیستم سازی

تنظیم و ارکستراسیون

 

رفتار در محل کار کارامد

مشغول

دستوردهنده

تعامل

فعال

شخصی

مهربان

هدفمند

صمیمانه

 

رسمی

وظیفه مدار

ساختارمند

 

 

برای پروژه پیش رو، در نظر بگیرید که چگونه تیم قدرت disc شما می‌تواند بزرگی را به دست آورد!

 • مسئولیت پذیری را براساس نقاط قوت تعیین کنید
 • تعیین کنید که چه فرصت‌ها و چه چالش‌هایی وجود دارند و یا ممکن است به هر تیم فرصت داده شود تا مهارت‌ها و تجربیات خود را به نمایش بگذارند.
 • به طور منظم چک کنید و به عنوان یک تیم درباره نحوه حرکت آن بحث کنید.
 • ارائه بازخورد در مورد نقش‌ها، نقاط قوت، نیازها، و ارائه هرگونه پشتیبانی اضافی مورد نیاز

 

 

 

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *