دوره کوچینگ پرسونال برند

در دنیای امروز اگر قصد دارید متفاوت باشید، اگر قصد دارید نسبت به سایر رقبای خود توانمندتر دیده شوید باید روی برند شخصی خود کار کنید.

این جمله مشخص و داغ باعث شده که مبحث پرسنال مارکتینگ در ایران به شدت گسترش یابد.

در این میان اصالت، شخصیت، استعدادها، آرزوها، رویاها و چشم انداز فرد بسیار مهم است. او باید بداند کجا ایستاده، ارزشهایش چیست، استعدادهای برتر خود را بشناسد، مخاطب هدف را تشخیص دهد و جایگاه خود را شناخته و مزایای رقابتی خود را بداند و در نهایت مدیای مرتبط با تبلیغات خود را شناخته و بصورت تخصصی روی آن کار کند.

یک کوچ می تواند با سوالات قدرتمند، آینه بودن،‌ بازخوردهای صریح و گوش شنوای خود به افراد کمک کند تا مسیر خود را بهتر شناخته و در این مسیر مسئولانه اقدام نمایند. در طی مسیر نیز کوچ می تواند در بحرانهای هیجانی، مسایل بوجود آمده در کنار فرد باشد تا از هر عملی که باعث از بین رفتن ارزش برند شود جلوگیری کند.

یک جلسه آزمایشی نیم ساعته مبتنی بر جهت یابی و عارضی یابی برند شخصی افراد و بستن قرارداد