نوشته شده توسط صالح مختاری

پنجره جوهری

پنجره جوهری معادل انتخابی من نیست و اصلا واژه جوهری، یک واژه فارسی نیست، بلکه نام انگلیسی این مدل ارتباطی است که از ترکیب اسامی کوچک خالقان آن یعنی Joseph Luft – Harry Ingham درست شده است. اما درباره این مدل‌ارتباطی باید بگویم که مدلی است برای تبیین روابط انسانی بین فردی و در واقع […]

هوش عاطفي و رهبري تحول گرا

ريشه هاي هوش عاطفي، در تئوري مديريت کلاسيک قرار دارد. براي مثال، در سال ۱۹۹۵، روبرت كاتز بحث مي کند که عملکرد يک مدير مؤثر و کارآ، بستگي به سه نوع مهارت پايه اي: (مهارت فني، مهارت ادراکي و مهارت انساني) دارد. حتي تا اين هنگام و اوايل دهه ۱۹۴۰، نظريه‌پردازان فعال در مطالعات رهبري […]

هوش اجتماعي

هوش اجتماعي یعنی توانايي شناخت حالتهاي دروني ، انگيزه ها و رفتارهاي خود و ديگران و کنش با آنها به گونه بهينه، بر اساس آن اطلاعات. هوش ميان فردي به عنوان توانايي شناخت افراد ديگر، چگونگي انگيزش آنها و چگونگي کار کردن با آنها كه به گونه مشارکتي تعريف مي شود. هوش درون فردي عبارتست […]

هوش عاطفي

هال و لرد اشاره مي کنند که هم دليل نظري، و هم تجربي قوي‌اي وجود دارد که فرض کنيم تعهد هوش عاطفي رهبر به يک هدف، ادراکها و قضاوتهاي زيردست را رنگ مي دهد. در اين زمينه، مدلهاي غالبِ شکل دهي احساس، نشان مي دهند که دريافت کنندگان به طور خودکار اطلاعاتي را با توجه […]

خود سازماني(خود تعييني)

باس فرضيه اي را مطرح مي کند که رهبران تحول گرا به احتمال بيشتري، به عنوان رهبراني موثرتر و ارضاکننده تر نگريسته مي شوند و اين را با استفاده از پرسشنامه رهبري چند عاملي در سراسر بخش خصوصي و عمومي آزمون کرد. نتايج او نشان مي دهد که رهبران تحول گرا نسبت به رهبران تعامل […]

رهبري تحول گرا و تبادل گرا

اصطلاحات تحول، تحول گرا و تبادل گرا، مباحث اصلي مطالعات رهبري و استفاده شده براي تمايز بين رهبري و مديريت است. تئوري رهبري تحول گرا نخست توسط برنز (۱۹۷۸) به منظور تمايز بين آن دسته از رهبران که روابط قوي و انگيزشي با زيردستان و پيروان برقرار مي‌کنند و آن دسته از آنها که به […]

اثر بخشی سبک رهبری

آیا رفتار رهبری و سبک رهبری متفاوت است؟ در ابتدا می بایست بین رفتار رهبری و سبک رهبری تفاوت قائل شد، رفتار رهبری عبارتست از اقدامات مشخصی که رهبر در جهت دادن و هماهنگ کردن کاری اعضای گروه به کار می برد، از سوی دیگر سبک رهبری عبارتست از زیر بنای ساختار نیاز فرد که […]

سبک های رهبری

همانطور که مرور شد هر کدام از مکاتب کلاسیک ورفتاری مدیریت، دستور العمل های متفاوتی در مورد مفهوم رهبری صادر کرده اند. کلاسیک ها یک سلسله اصولی وضع نمودند که رهبران را ملزم می کرد تا به جنبه های ماشینی سازمان و بالا بردن بازدهی توجه کنند (عباس زادگان ،۱۳۷۲).از سوی دیگر، پیروان مکتب رفتاری […]

جمع بندی و ارائه الگوی نظری

در مبانی نظری و مطالعات انجام شده در مبحث سبک رهبری، رویکردهای گوناگون مورد توجه قرار گرفته است . مفروضات و چارچوب ذهنی محققان تاثیری اساسی دریافته ها داشته است. در بعضی از یافته های مطالعات ، بر عوامل موثر بر سبک رهبری توجه شده است و این در حالی است که در بعضی از […]

رهبری تحول آفرین

یکی از نگرش های اخیر به رهبری که موضوع بسیاری از تحقیقات اوایل سال ۱۹۸۰ بود، نگرش رهبری تحول­آفرین است.رهبری تحول آفرین نوعی فرایند پیچیده و پویا است که در آن رهبران، ارزشها، باورها، و اهداف پیروان را تحت تأثیر قرار می دهند. هرسی و بلانچارد رهبری تحول آفرین را فرایند نفوذ آگاهانه در افراد […]

رهبری خدمتگزار

واژه “رهبری خدمتگزار” در سال ۱۹۷۰ توسط رابرت گرین لیف در مقاله ای تحت عنوان “خدمتگزار در نقش رهبر” ابداع شد. ( رابرت کریتنر، ۱۳۸۶،ص ۵۱۸ ) در رهبری خدمتگزار هرم رهبری معکوس خواهد بود چرا که افراد مقدم اند. در مدل “هرم وارونه”، رهبران در پایین هرم سازمانی قرار می‏گیرند و به پیروان خود […]

رهبری تیمی

رهبری در گروه­های سازمانی یا تیم­های همکاری یکی از مشهورترین و رو به رشدترین ابعاد تئوری های رهبری و تحقیق در زمینه آن است . تیم ها گروه های سازمانی ترکیب شده از اعضای وابسته به هم و دارای اهداف عمومی مشترک­اند که برای رسیدن به هدف‏ها باید فعالیت‏های خود را با هم هماهنگ کنند […]

نظریه رهبری ممتاز

رهبران ممتاز بیشتر همانند یک معلم و مربی عمل می کنند تا یک فرد دیکتاتور و مستبد و به واسطه بکارگیری چنین سبکی است که به پیروان خود قدرت می بخشند. بررسی ۱۰۴۶ فرد آمریکایی ضرورت این سبک از رهبری را تایید کرده است . نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تنها ۳۸ […]

نظریه رهبری فرهمند

این تئوری بیانگر این مطلب است که چنانچه پیروان رفتارهای خاصی را از رهبر ببینند، توانایی های خارق العاده یا قهرمانانه ای به وی نسبت می دهند، در بیشتر تحقیقاتی که روی موضوع رهبری فره مند انجام شده است تا این گونه رفتارهای آن رهبران را از رفتار رهبرانی که از چنین موهبتی برخوردار نیستند […]

نظریه اسنادی رهبری

نظریه اسنادی رهبری مربوط به کسانی می شود که می کوشند روابط علی و معلولی را درک کنند، از دیدگاه رهبری ، تئوری اسنادی بیانگر این مطلب است که رهبری تنها چیزی است که مردم آن را به افراد نسبت می دهند. پژوهشگران با استفاده از چارچوب اسنادی متوجه شدند که افراد با فراست ، […]

نظریه جایگزینی رهبری

در تئوری جایگزین های رهبری، ویژگی های فردی، وظیفه ای و سازمانی می توانند نسبت به توانایی رهبر در اثرگذاری بر رضایت و عملکرد زیر دستان برتری داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر عوامل معینی وجود داشته باشد فرد می تواند بدون هدایت رهبر وظیفه محوله را انجام دهد. طبق مبانی دیدگاه جایگزین های رهبری […]

دوره (سیکل)زندگی

دوره زندگی جزو نظریه های اقتضائی است. دراین نظریه دوبعد رهبری کلی و جود دارد: اول: رهبری وظیفه مدار دوم: رهبری رابطه مدار این دوبعد در قالب چهار سبک ترکیب شده است و به عنوان عامل موقعیت نیز میزان بلوغ و رشد مرئوسان در سه عامل: اول: انگیزه،  دوم: توفیق طلبی،  سوم: مسئولیت پذیری و […]

نظریه مسیر و هدف

این تئوری که به وسیله ایوانز و هاوس ابداع شد، دارای نگرش اقتضایی است. ولی نقطه تمرکز و تاکید آن به جای صفات ثابت رهبر، موقعیت و رفتارهای رهبر می‌باشد. بنابراین، تئوری مسیر – هدف امکان تطبیق رهبر با موقعیت را فراهم می‌سازد. این تئوری ریشه در تئوری انتظار در انگیزش دارد. به طور کلی […]

نظریات موقعیتی و اقتضایی

به علت آن‎که نظریه های رفتار رهبری نیز فاقد انعطاف لازم بودند و در تمامی موارد پاسخگو نبودند، نظریه پردازان به نظریه هایی روی آوردند که آنها را  موقعیتی یا اقتضایی نام نهاده اند. در این نظریه ها بر یک سبک و شیوۀ رهبری تأکید نشده و روشی واحد در رهبری، غیر واقعی و غیر […]

مطالعات دانشگاهی در مورد رفتار های رهبری

مطالعات دانشگاه اوهایو مطالعات بسیاری در زمینه رفتار رهبران صورت گرفته است که برخی از مطالعات اولیه در دانشگاه دولتی اوهایو در اواخر سال۱۹۴۰ براساس یافته های استاگدیل(۱۹۴۸) با تاکید بر اهمیت توجه بیشتر به رفتارهای رهبری تا خصوصیات شخصی وی صورت گرفت. در مطالعات دانشگاه اوهایو دو عامل اصلی برای رهبری شناسایی و تحت […]

نظریات رهبری

بعضی از محققان در در اواخر سال ۱۹۴۰ شروع به مطالعه رهبری به عنوان یک فرایند قابل مشاهده رفتاری کردند. محققانی که درباره ی نظریات رهبری تحقیق کرده اند، معتقدند بنا به ضرورت رهبری شامل دو نوع رفتار عمومی یعنی رفتارهای وظیفه ای (وظیفه مدار) و رفتارهای ارتباطی (رابطه مدار) است. رفتارهای وظیفه ای تحقق […]

سه اصل اساسی؛ زیربنای جایگاه یابی راهبردی

  سه اصل اساسی؛ زیربنای جایگاه یابی راهبردی راهبرد به معنای خلق جایگاهی ارزشمند و منحصر به فرد است که مجموعه ی متفاوتی از فعالیت ها را در برمی گیرد. جایگاه راهبردی از سه منبع مجزا ریشه میگیرد: برآورده کردن تعداد اندکی از نیازهای بسیاری از مشتریان برآورده کردن نیازهای گسترده ی تعداد اندکی از […]

برنامه های استراتژیک شما احتمالا نه تنها استراتژیک نیستند بلکه حتی برنامه هم نیستند!!

برنامه های استراتژیک شما احتمالا نه تنها استراتژیک نیستند بلکه حتی برنامه هم نیستند!! این اتفاق بسیاری از اوقات رخ می دهد؛ گروهی از مدیران دو روز در یک محل مشخص جمع می شوند و برای به دست آوردن یک “برنامه استراتژیک” اقدام می کنند. این کار را انجام می دهند، و سپس هریک به […]

آیا مدل استراتژی تضمینی بر موفقیت سازمان است؟

  ‍ ☑️ آیا مدل استراتژی تضمینی بر موفقیت سازمان است؟ 🔘 یک سوال اساسی که دوستداران استراتژی و مدیران سازمان ممکن است از خود بپرسند این است که آیا پیروی از مدلهای استراتژی تضمینی بر موفقیت سازمانها محسوب می شود؟ 🔘 در جواب باید گفت؛ خیر، اما رعایت نکردن اصول پشت این مدلها می […]

مدل کوچینگ GROW

مدل کوچینگ GROW مدل Grow در کوچینگ توسط Sir John Whitmore‌ طراحی شده است و کتابشان با نام “کوچینگ برای عملکرد” آورده شده است. این مدل کوچینگ می تواند به عنوان ساختار مکالمات کوچینگ استفاده شود. این امر زمانی مفید است که برای کوچینگ جدید به عنوان چارچوبی در نظر گرفته شود که بتواند مکالمه […]

هدف

هدف ها و معيار سنجش فعاليت هاي سيستم:  براي آغاز بررسي يك سيستم، بهترين نقطه، هدف هاي كل سيستم است، زيرا در انديشيدن به اجزاي فرعي سيستم اگر هدف هاي كل در نظر گرفته نشود، احتمال بروز اشتباهات زيادي وجود دارد. هدف با اين همه بايد از آغاز كار، از اشتباهي كه ممكن است در […]

تفکر سیستمی به عنوان نگرش : رویدادها ، الگوها ، و یا سیستم ها ؟

  تفکر سیستمی به عنوان نگرش : رویدادها ، الگوها ، و یا سیستم ها ؟ تفکر سیستمی به ما کمک می کند با نگرشی جدید به رویدادها و الگوها بنگریم و در پاسخ به آنها با دیدی کاملتر عمل نماییم. به عنوان مثال، فرض کنید رویدادی مانند آتش سوزی در شهر شما اتفاق افتاده است. شما […]

تفکر سیستمی، خصوصیات و اهمیت آن

تفکر سیستمی چیست؟ تفکر سیستمی، چشم اندازی جدید و قدرتمند، یک زبان خاص، و مجموعه ای از ابزارهاست که شما می توانید برای حل معضلات در زندگی روزمره و کاری خود استفاده کنید. تفکر سیستمی روشی برای درک واقعیتهاست که بیشتر از اجزای سیستم، بر اساس روابط بین اجزای سیستم می باشد. بر اساس یکی […]

اصول تفكر سيستمي بخش ۲

اصول تفكر سيستمي اصول تفکر سیستمی که در قسمت قبل به آن  اشاره شد. در این قسمت نیز به بخش دیگری از روشهای تفکر سیستمی اشاره می گردد. دریافتن الگوی تغییرات به جای تمرکز بر روی وقایع  تمرکز بر وقایع تمرکز بر وقایع، یکی دیگر از موانع یادگیری و اصول تفکر سیستمی است . ما […]

قوانين برخورد سيستمی

قوانين برخورد سيستمی در ادامه به يكي ديگر از قوانين برخورد سيستمی با مسئله اشاره مي شود.   هرگز نباید شرایط محیطی را سرزنش کرد انسانها عموماً تمايل دارند مشکلات خود يا سيستم مورد مطالعه را به محيط نسبت دهند . نمونه به عنوان مثال در يک شرکت توليدي واحد فروش، واحد توليد را مقصر مي […]

اصول تفكر سيستمي

اصول تفكر سيستمي تفکر ترکيبي: طبق تفکر سيستمي، ويژگيهاي مهم يک سيستم از تعامل بين اجزاء آن بوجود مي آيد نه از فعاليت جداگانه آنها. بنابراين وقتي سيستم را تجزيه مي کنيم، ويژگيهاي مهم خود را از دست مي دهد. بنابراين سيستم، يک کل است که با تحليل قابل درک نيست. در عصر ماشين، وقتي […]

هدفمندي

هدفمندي هدفمندي جزئي از ويژگي هاي هر سيستم است. كليه سيستمهاي طبيعي از روشهاي مختلف در صدد برآورده ساختن اهداف معين شده خود هستند. بعبارت دیگر، هيچ چيز در دنيا به بطلان آفريده نشده است. در طبيعت همه جا تعاون، هماهنگي، تعادل، يكپارچگي و تعامل وجود دارد. بنابراين همه سیستمها دارای هدف است . در […]

مفهوم كلیت

مفهوم كلیت یک سیستم اصلی مثل مدرسه، بدن انسان، اتومبیل و یا ساعت را در نظر بگیرید. لازم به ذکر است هر سیستم اصلی میتواند از یک سری سیستم های جزئی تر تشکیل شود. مثال بعنوان مثال اتومبیل بعنوان یک سیستم اصلی از چندین سیستم جزئی مثل سیستم موتور، سیستم ترمز، سیستم انتقال قدرت و […]

تفكر سيستمي به زبان ساده

تفكر سيستمي به زبان ساده «فردي كه نحوه تفكر خود را بر نگرش سيستمي استوار مي سازد. نه تنها تا حدود زيادي از يك بعدي بودن . سطحي فكر كردن مبري مي شود. از تعصب ناآگاهانه و يكسو‌نگري دوري مي جويد. بلكه با بررسي درباره كليت يك موضوع و در نظر گرفتن كليه ارتباطات ممكن […]

هگل و نظریه روابط درونی

هگل و نظریه روابط درونی ریشه های طرز فكر سیستمی ریشه های اندیشه سیستمی در بلندای تاریخ بشری جای دارد. از زمان های قدیم مفهوم سیستم مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه قرار داشته است. ارسطو، افلاطون، ابن خلدون، مولوی، لایپ نیتز، هگل و هرمان هسه از جمله دانشمندانی هستند كه به مفهوم سیستم توجه داشته […]

مفهوم سیستم

واژه «سيستم» از علوم دقيقه به ويژه فيزيك به علوم اجتماعي راه يافته است. فيزيك با ماده، انرژي، حركت و نيرو سرو كار دارد كه همگي قابل سنجش بوده، از قوانيني معين پيروي مي كنند. به همين دليل در فيزيك مفهوم سیستم را با واژگاني بسيار دقيق و در قالب يك مدل رياضي – كه بر […]

طبقه بندي سيستم ها 

طبقه بندي سيستم ها دانشمندان و متفكران، lمدل های گوناگوني را براي طبقه بندي سيستم ها قائل شده اند. در اين جا به نمونه هائي از آن ها اشاره‌مي شود. سيستم هاي اصلي و فرعي : طبقه بندي سيستم ها به دو دسته اصلي و فرعي سيستم فرعي جزئي است كه بر خود نظارت دارد […]

انواع سیستم

انواع سیستم یک مدل، نمایشي ساده و ایده آل مربوط به بخشی از دنیای واقعی است. مدل، سیستم را قابل فهم می سازد. تنظیم یک متغیر در یک مدل، سیستم را به واکنش واداشته و اجازه می دهد که تغییرات احتمالی را در خروجی پیشگویی کنید. مدل ها با درجه های متنوع و گوناگون بطور […]

سيستم چيست؟

سيستم چيست؟ واژه «سيستم» از علوم دقيقه به ويژه فيزيك به علوم اجتماعي راه يافته است. فيزيك با ماده، انرژي، حركت و نيرو سرو كار دارد كه همگي قابل سنجش بوده، از قوانيني معين پيروي مي كنند. به همين دليل در فيزيك «سيستم» را با واژگاني بسيار دقيق و در قالب يك مدل رياضي –كه بر […]

تركيب سيستم

تركيب سيستم هر سيستم از اجزائي تشكيل شده است و هر جزء نقش خاصي را به منظور تحقق هدف سيستم ايفا مي كند. اجزاي سيستم : ۱-درونداد(داده،‌ورودي) : درونداد يا داده ها عبارتند از كليه آن چه كه به نحوي وارد سيستم مي شوند و فعاليت سيستم را امكانپذير مي سازند . بديهي است كه […]

تجزيه و تحليل سيستم

تجزيه و تحليل سيستم عبارت از شناخت جنبه هاي گوناگون سيستم و آگاهي از چگونگي عملكرد اجزاي آن به منظور دستيابي به اطلاعات بنيادين جهت طراحي و استقرار سيستم مناسب است. هدف از تجزيه و تحليل سيستم هدف از تجزيه و تحليل سيستم، ايجاد اصلاح و بهبود در وضع سازمان از طريق به جا آوردن […]

ارتباط مديريت با تجزيه و تحليل سيستم

ارتباط مديريت با تجزيه و تحليل سيستم ارتباط مديريت با تجزيه و تحليل سيستم يكي از مهمترين وظائفي كه براي مديران برشمرده اند. آنها وظيفه ايجاد تغيير به منظور بهبود سازمان دارند. مديران موظفند در عين حال كه تعادل سازمان خود را حفظ مي كنند همگام با آخرين تغييرات و تحولاتي كه در جهان رخ […]

یازده قانون تفکر سیستمی از دیدگاه پیتر سنگه ۲

یازده قانون تفکر سیستمی از دیدگاه پیتر سنگه کسی که سریع تر است، لزوما موفق تر نیست طبق داستان معروف لاک پشت و خرگوش، می دانیم که ممکن است وقتی درگیر سرعت گرفتن هستیم، عقب بمانیم. هر سیستمی برای خودش سرعت بهینه و منحصر به فردی دارد. اگر مدیریت نگران سرعت عمل سازمان باشد، از […]

یازده قانون تفکر سیستمی از دیدگاه پیتر سنگه ۱

یازده قانون تفکر سیستمی تفکر سیستمی راهی برای دیدن دنیا می باشد. در واقع تفکر سیستمی تنها راه جستجو و هدایت یک سیستم پیچیده مانند سیستم آموزشی است. پیتر سنگه قوانینی را پیش روی رهبران قرار داده است و آنها را برای عبور از مسیر سخت آموزش کارمندان راهنمایی می کند. در این مقاله با ۱۱ قانون تفکر […]

موانع تفکر سیستمی

موانع تفکر سیستمی موانع تفکر سیستمی متعددند. با این که فوائد تفکر سیستمی بر کسی پوشیده نیست، اما در عمل، به‌کار بستن تفکر سیستمی با موانعی روبروست. ریشه این موانع و عوامل را باید در نگرش و رفتار انسان‌ها جستجو کرد. ۱.جزء‌نگری جزء‌نگری در مقابل کل‌نگری قرار می‌گیرد. تفکر سیستمی مبتنی بر کل‌نگری است. جزء‌نگری محصول فرو […]

اصل تضاد

اصل تضاد یک اصل سیستمی است .که اگر هر جزء سیستم را بطور جداگانه به گونه‌ای بسازیم که به کاراترین حد ممکن عمل کند، سیستم بعنوان یک کل، به مؤثرترین حد ممکن عمل نخواهد کرد. به عبارت دیگر، اجزاء سیستم را باید بگونه‌ای طراحی کرد. که با یکدیگر جور شوند و هماهنگ با هم بطور […]

اصول تفکر سیستمی

تفکر سیستمی، بسیار کاربردی بوده و نگرش انسان را نسبت به موضوعات تغییر می‌دهد. این تغییر نگرش و زاویه دید باعث می‌شود که نتایج متفاوت‌تری را به دست آوریم. اصول تفکر سیستمی تفکر سیستمی یعنی دیدن موضوعات در قالب یک سیستم. به طور خلاصه سیستم به مجموعه ای از جزءهایی گفته می‌شود که با تعامل […]

بازخور و محیط سیستم

بازخور و محیط سیستم بازخور یکی از مکانیسمهایی است که در اغلب سیستمها موجود است. ترموستاتها ساده‌ترین دستگاههای مکانیکی هستند که با مکانیسم بازخور عمل می‌کنند. ترموستاتها با افزایش یا کاهش دما، اقدام به قطع یا وصل دستگاه می‌کنند. نظام بازخور در سیستمهای طبیعی نیز وجود دارد. موجودات زنده با دریافت نشانه‌های هشدار، رفتار خود […]

تعریف سیستم

تعاریف زیاد و متنوعی برای سیستم ارائه شده است که در زیر به بعضی از آنها اشاره می کنیم:  سیستم، مجموعه‌ای از اجزا است که در یک رابطه منظم با یکدیگر فعالیت می‌کنند. سیستم، مجموعه‌ای از اجزای مرتبط است که در راستای دستیابی به ماموریت خاصی، نوع و نحوه ارتباط بین آنها بوجود آمده باشد. […]

نظریه سیستمی (General System Theory) چیست؟

مقدمه متاسفانه انسانها امروز، علی‌رغم داشتن اختیار و آگاهی، به درستی یکدیگر را درک نمی‌کنند. در بسیاری موارد خود ما، دیگران را به سوء‌نیت متهم می‌کنیم که این امر ریشه در سوء فهم دارد و ریشه این سوء مفاهمه را نیز باید در فقدان بنیانهای مشترک برای «ما» شدن جست؛ در صورتی که جامعه ما […]

تفکر سیستمی چیست ؟

تفکر سیستمی چیست ؟ تفکر سیستمی نوعی نگاه به جهان هستی و پدیده‌های آن است. این شیوه تفکر، روش‌شناسی مؤثری را برای سیستم‌های اجتماعی- فرهنگی در محیط آکنده از آشفتگی و پیچیدگی ارائه می‌دهد. در تفکر سیستمی، صرفاٌ به اجزاء و جزئیات یک سیستم نگاه نمی‌شود بلکه چگونگی تعامل بین اجزاء و نیز برهم‌کنش اجزاء […]

گردش کار (Workflow)

گردش کار (Workflow) گردش کار ، مجموعه ای از فعالیت ها است که برای تکمیل یک وظیفه لازم است. به بیانی دیگر، گردش کاری به افراد درمستند سازی و مدیریت وظایف در پروژه ها کمک می کند و این امر با پیاده سازی فرایند های کاری روی مستندات محقق می گردد. گردش کار به سازگاری فرآیندهای کاری در سازمان ها کمک می کند […]

باشگاه مشتریان چیست و به چه کاری می آید؟

باشگاه مشتریان چیست و به چه کاری می آید؟ ویوان نیوز: تقریبا همه افرادی که به نوعی در کسب و کار فعالیت دارند با ‌این نکته موافقند که مشتریان بلند مدت نسبت به مشتریان موقتی سودآورترند. هر اندازه مشتری وفادارتر باشد و بیشتر حفظ شود، فروش و سودآوری بیشتری‌ایجاد خواهد کرد. یکی از ابزارهای مناسب […]

سهم بازار

سهم بازار سهم بازار چیست؟ اولین سوالی که در فرایند تصمیم گیری بازار پرسیده میشود این است که نقش اول را چه کسی در بازار ایفا می کند و چه کسی بیشترین سهم را دارد. دومین سوال اساسی این است که چگونه سهم بازار را افزایش دهیم ؟ سهم بازار چیز بسیار مهی است و […]

مشتری و مصرف کننده چه تفاوتی دارند

مشتری و مصرف کننده چه تفاوتی دارند تعاریف مختلف از دو واژه «مشتری یا Customer» و «مصرف کننده یا Consumer» به شرح ذیل می باشد: تعریف ۱- مشتری کسی است که کالای شما را می‌خرد و مصرف کننده فردی است که از محصول شما استفاده می‌کند؛ تعریف ۲- مشتری کسی است که محصول یا خدمت […]

خرید نرم افزار CRM و نکاتی که قبل از خرید باید به آن توجه کنیم

نکاتی که قبل از خرید نرم افزار CRM باید به آن توجه کنیم ضرورت داشتن یک نرم افزار CRM خوب برای مدیریت ارتباط با مشتریان  و سختی خرید نرم افزار CRM برای همه روشن است. و هیچ صاحب کسب و کاری نیست که به این امر واقف نباشد. اما توجه به چند نکته قبل از […]

از بازده عاقبت اندیشی چگونه استفاده کنیم و لذت ببریم

از بازده عاقبت اندیشی چگونه استفاده کنیم و لذت ببریم ارزش هدف و حاصل کار را دیدن مشکل نیست. بیشتر مردم می دانند که عاقبت اندیشی بازده عالی دارد. شاید یادگرفتن این نوع تفکر مشکل باشد. هدف یا نتیجه عالی را بشناس فرایند عاقبت اندیشی با شناخت هدف آغاز می شود. ممکن است هدف، آرمان نهایی، […]

ضرورت عاقبت اندیشی چیست و چرا باید عاقبت اندیش بود؟

ضرورت عاقبت اندیشی چیست و چرا باید عاقبت اندیش بود؟ حاصل کار سازمانت را، کسب و کارت را، اداره تیمت یا گروهت را چگونه معلوم می کنی؟ در خیلی از کسب و کارها، حاصل کار همان ترازنامه است. سود نشان میدهد در حال موفقیت هستی. اما همیشه نمی توان پول را سنجه اصلی موفقیت دانست. […]

دگربینی چیست و چگونه از دگربینی و ایثار لذت ببریم؟

دگربینی چیست و چگونه از دگربینی و ایثار لذت ببریم؟ دیگران را مقدم بدار فرایند تفکر ایثارگرانه یا دگربینی از این جا آغاز می شود که خود را محور کائنات ندانیم. لازمه این تغییر، فروتنی و عوض کردن کانون تمرکز و توجه است. کن بلانچارد و نورمن وینست در کتاب قدرت مدیریت مبتنی بر اخلاق […]

دگر بینی چیست و چرا می بایست دگر بین و ایثار گر باشیم؟

دگر بینی چیست و چرا می بایست دگر بین و ایثار گر باشیم؟ بن سوئیت لند: نمی توان مشعل در دست گذرگاه دیگران را روشن کرد و خود در تاریکی ماند. در ضرورت دگر بینی: در بیشتر موارد، دگر بینی بیش از انواع دیگر تفکر ثمر بخش است به چند مزیت آن توجه کن: دگر […]

هم اندیشی چیست و چگونه می توان دیگران را به هم اندیشی ترغیب نمود؟

هم اندیشی چیست و چگونه می توان دیگران را به هم اندیشی ترغیب نمود؟ عده ای به طور طبیعی هم اندیشی می کنند. هر وقت با مشکلی مواجه می شوند از خود می پرسند چه کسی را می شناسم که می تواند در این مشکل به من کمک کند؟ به فکر دیگران احترام بگذار بدان […]

هم فکری را ترغیب کنیم و مقایسه هم اندیشی با تک اندیشی

هم فکری را ترغیب کنیم و مقایسه هم اندیشی با تک اندیشی در چرایی ضرورت ترغیب به هم اندیشی متفکران خوب، به خصوص آن ها که در رهبری هم خوبند، قدرت هم فکری را درک می کنند. می دانند که اگر قدر افکار و ایده های دیگران را بدانند از اثر برهم فزاینده هم اندیشی بهره […]

تردید کردن در پذیرش فکر رایج را چگونه در خود تقویت کنیم

تردید کردن در پذیرش فکر رایج را چگونه در خود تقویت کنیم تردید کردن در تفکر رایج لزوما دشوار نیست. به شرطی که عادت کنی تردید کردن را در خود بپرورانی. تفکر رایج بارها نشان داده که نادرست و محدودیت آور است. دشواری در شروع است، کار را از اینجا شروع کن: تردید کردن پیش […]

تفکر رایج چگونه است و چرایی ضرورت تردید در پذیرش طرز تفکر رایج

تفکر رایج چگونه است و چرایی ضرورت تردید در پذیرش طرز تفکر رایج یکی از دوستانم می گوید: گرفتاری عوام زدگی این است که نمی گذارد انسان فکر کند. خوب اندیشیدن آسان نیست، اگر آسان بود همه متفکر می شدند. بدبختانه خیلی از مردم می خواهند راحت زندگی کنند و نمی خواهند کار سخت فکر […]

در اندیشه های رایج تردید کن، وقت نامحبوب شدن فرا رسیده است

در اندیشه های رایج تردید کن، وقت نامحبوب شدن فرا رسیده است جان مینارد کینز، اقتصاد دانی که نظرش به شدت بر تئوری وعمل اقتصاد قرن بیستم اثر گذاشت: مشکل ما این نیست که نمی توانیم به اندازه کافی ایده نو ابداع کنیم، مشکل ما این است که نمی دانیم چطور از دست ایده های […]

تفکر انعکاسی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

تفکر انعکاسی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟ وقتی را برای تامل کنار بگذار سقراط: وقتی را برای تجربه کنار بگذار با این حال تامل و خودکاوی برای خیلی ها به طور طبیعی حاصل نمی شود. به چند دلیل احتمال دارد این کار برای آنها فعالیتی ناراحت کننده باشد. از جمله: تمرکز بر موضوع […]

تفکر انعکاسی چیست و چگونه در آن ورزیده شویم

تفکر انعکاسی چیست و چگونه در آن ورزیده شویم اهمیت تامل و تفکر انعکاسی آهنگ جامعه مشوق تامل نیست. بیشتر آدمها به جای فکر کردن کار می کنند. اشتباه نشود من هم مرد عملم. بسیار پر انرژی و عاشق انجام کار. اما در ضمن اهل تامل هم هستم و قدر آن را می دانم. تفکر […]

فکر کردن به شدنی ها را چگونه درک می کنیم؟

فکر کردن به شدنی ها را چگونه درک می کنیم اگر تو هم ذاتا آدم خوش‌بین و پذیرای فکر کردن به شدنی ها و ممکن هایی ، پس بدان که با من همراهی. اما خیلی ها به جای خوش بینی بودن ذاتا منفی و بد بین اند. از دید آنها کسی که به ممکت و […]

اندیشیدن به شدنی ها چگونه ممکن است و چرا اهمیت دارد؟

اندیشیدن به شدنی ها چگونه ممکن است و چرا اهمیت دارد؟ چرا باید انرژی اندیشیدن به شدنی ها را حس کرد کسانی که اهل اندیشیدن به شدنی ها هستند، می توانند کاهایی را بکنند که به نظر نشدنی است، چون بوجود چاره و راه حل باورد دارند. تو هم باید به دلیل زیر در شدنی ها […]

برنامه ریزی استراتژیک یا برنامه ریزی جامع چه سبکهایی دارد

برنامه ریزی استراتژیک یا برنامه ریزی جامع چه سبکهایی دارد برنامه ریزی استراتژیک سبکهای زیر را شامل می شود ۱- در بعضی سازمان ها تعیین اهداف کلی و ماموریت های آینده سازمان بر اساس نظر شخصی و قضاوت فردی مدیر است. اخذ تصمیم در این سبک بیشتر بر اساس بینش و جنبه اشراق و دریافت […]

Strategic Thinking چیست و چگونه می توان یک متفکر استراتژیک شد؟

Strategic Thinking چیست و چگونه می توان یک متفکر استراتژیک شد؟ تعریف Strategic Thinking در این بررسی ضرورت Strategic Thinking و مزیت های آن، ماهیت و کارکرد آن و در نهایت یک الگوی مفهومی برای این شیوه تفکر تشریح می شود. منظور اصلی مقاله تنها تبیین این رویکرد مهم مدیریتی نیست، بلکه آنچه امید داریم در […]

تفکر استراتژیک را چگونه از قید و بند رها کنیم و به پرواز در بیاوریم

 تفکر استراتژیک را چگونه از قید و بند رها کنیم و به پرواز در بیاوریم در منابع تامل کن تفکر استراتژیک اگر منابع را در نظر نگیرد، محکوم به شکست است. موجودی هایت را حساب کن. چقدر وقت داری؟ چه قدر پول داری؟ چند نوع مواد و چه قدر ذخیره داری؟ دارایی های دیگرت چیست؟ […]

استراتژیک فکر کردن چگونه است و راه های مختلف آن چیست؟

استراتژیک فکر کردن چگونه است و راه های مختلف آن چیست؟ اگر می خواهی استراتژیک فکر کردن را تجربه کتی و اگر می خواهی توان تدوین کردن و اجرای برنامه هایی را داشته باشی که تو را به هدف برساند به این رهنمودها از دل و جان گوش کن: برای استراتژیک فکر کردن ،مسئله را […]

اندیشه استراتژیک چه مزایا و منافعی با خود به ارمغان می آورد؟

اندیشه استراتژیک چه مزایا و منافعی با خود به ارمغان می آورد؟ اندیشه استراتژیک مزایای بی شماری دارد، به این چند  مزیت توجه کن: اندیشه استراتژیک مشکل را ساده می کند سروانتس: انسان آماده نصف نبرد را برده است. تفکر استراتژی مسائل پیچیده و هدف های بلند را انتخاب و به اندازه های قابل کنترل تقسیم می […]

اهمیت واقع بینی را درک کنیم

اهمیت واقع بینی را درک کنیم اگر تو هم مثل من ذاتا آدمی خوش بین هستی، احتمالا اهمیت واقع بینی را درک نکرده ای. اما بال و پر دادن به جنبه واقع بینانه ی تفکر، نه باعث سست شدن ایمان ما به افراد می شود و نه توانایی ما را در دیدن و به چنگ آوردن […]

واقع بینی

واقع بینی ماکس دوپری:‌ نخستین مسئولیت هر رهبر تعریف واقع بینانه نسبت مسائل است. چهار چالش اصلی رویاروی رهبران: • کمک به ایجاد تغییر • حل و فصل کشمکش ها • پروراندن و برکشیدن رهبران • گرفتن تصمیم های ناراحت کننده اکثر افراد ایده آل گرا هستند نه واقع بین. چند مثال از برداشت نادرست در […]

محیط خلاق مشوق خلاقیت است

محیط خلاق مشوق خلاقیت است متفکری می گوید: مطالعاتی که درباره خلاقیت شده حکایت از آن دارد که اصلی ترین عامل خلاقیت در میان کارکنان این است که خود را مختار و مجاز بدانند یا ندانند. اگر نوآوری و خوش فکری را آشکارا تشویق کنند و پاداش دهند، آنگاه کارکنان می فهمند که به آنها […]

استفاده از تفکر خلاق چگونه است

استفاده از تفکر خلاق چگونه است برای استفاده از تفکر خلاق ، خلاقیت کش ها از میان بردار استفان لیکاک :‌اهمیت کتاب آلیس در سرزمین عجایب برای من بیشتر از تمام دائره العارف بریتانیکا است. از دید لیکاک گرمای خاقیت بر سرمای واقعیت برتری دارد. اگر تو هم مثل او فکر می کنی باید نگرشهای […]