نوشته شده توسط صالح مختاری

خلاقیت را چگونه مزه مزه کنیم

خلاقیت را چگونه مزه مزه کنیم؟ خلاقیت توان متحول ساختن کیفیت زندگانی انسان را دارد. خلاقیت این پنج کار را می تواند بکند: خلاقیت بر ارزش همه چیز می افزاید. تفکر خلاق یعنی این که بتوانی چیزی را ببینی که هیچ کس ندیده و بتوانی به چیزی بیاندیشی که هیچ کس نیاندیشیده تا بتوانی کاری […]

متفکران خلاق چه صفاتی دارند؟

متفکران خلاق چه صفاتی دارند؟ متفکران خلاق قدر و ارزش ایده را می شناسند. آدمهای بسیار خلاق مشتاق و پابند فکر نو و طرح نو هستند. فقط به قریحه‌ی خود تکیه نمی کنند. می دانند چطور از قدرت تخیل خود نام و تمام استفاده کنند. بحث خلاقیت بحث فکر بکر است. ایده های بسیار. انسان […]

اندیشه خلاق چگونه بدست می آید و چگونه از بین می رود؟

اندیشه خلاق چگونه بدست می آید و چگونه از بین می رود؟ ایده جویی اگر توانایی ذاتی برای ابداع فکر نو نداشته باشم، دست کم می توانم خوشه چین خرمن افکار نو دیگران باشم. توماس ادیسون: داشتن اندیشه خلاق و نوآوری یعنی هنر پنهان کردن منبع و مرجع خود. روزابت موس کانتار: اگر می خواهی […]

افزایش تمرکز چگونه میسر می شود؟

افزایش تمرکز چگونه میسر می شود پریشان خاطر و حواس پرت نباش جیم کالینز در کتاب بهتر از خوب : در راه عظمت رفتن، سادگی و همت می‌خواهد. این راه روشنایی لازم دارد، نه روشنایی لحظه‌ای. برا عبور از این راه باید تمرکز داشته باشیم. تمرکز بر کارهای مهم و حیاتی و زدودن همه عوامل […]

تمرکز در اندیشه چگونه به دست می آید و بر روی چه هدفی باید تمرکز کرد؟

تمرکز در اندیشه چگونه به دست می آید و بر روی چه هدفی باید تمرکز کرد؟ چرا باید قید و بند را از تمرکز باز و آن را آزاد کرد؟ تمرکز در اندیشه توش و توان انسان را به سوی هدف مطلوب، بسیج می کند. خورشید، منبع توانمندی از انرژی است، در هر ساعت با […]

کلان بین بودن را چگونه کسب کنیم؟

کلان بین بودن را چگونه کسب کنیم؟ دنبال یقین و قطعیت نرو متفکران کلان بین با ابهام سازگارند. سعی نمی کنند همه مشاهدات و خرده اطلاعات را به زور با ذهنیتی پیش ساخته تعریف کنند. آنها فکر باز دارند در ذهن خود خیلی از فکرهای به ظاهر متضاد را با هم سازگار می کنند. از […]

ضرورت کلان بینی

ضرورت کلان بینی کلان بینی فرصت پیشتازی را فراهم می کند. تعداد متفکران کلان بینی که توان پیشتازی و رهبری ندارند کم نیست. رهبران باید بتوانند برای مردم خود کارهای مهم بکنند: آنها باید بتوانند پیش از مردم دورنما را ببینند. موقعیت ها را بسنجند و به متغیرهای گوناگون توجه کنند. طرح کلی مقصد تیم […]

کلان بینها چگونه فکر می کنند

ذهنیت کلان بینها یک سره چیز یاد می گیرند کلان بینها هیچ وقت به دانش خود بسنده می کنند. آن ها همیشه به دیدن جاهای تازه، خواندن کتابهای جدید، دیدن افراد جدید و یاد گرفتن هنرهای تازه سرگرمند. به سبب همین تمرین و تکرار، غالبا می توانند تکه های چیده نشده را کنار هم بچینند. […]

خوش فکر بودن را چگونه تجربه کنیم؟——

خوش فکر بودن را چگونه تجربه کنیم؟ خود را در معرض اطلاعات خوب بگذار خوش فکر همیشه پمپ ایده راه می اندازد. خوش فکر همیشه دنبال بهانه هایی می گردد تا فرایند تفکر را از سر بگیرد. با این وصف از کوزه همان تراود که در اوست. انسان هرچه بکارد همان را می درود. کتاب […]

تفکر ارادی و ورزیدگی در آن

تفکر ارادی و ورزیدگی در آن ویلیام برنباخ: لازمه شکوفا شدن گل، خاک مناسب و بذر مناسب است. در شکفته شدن اندیشه های خوب نیز همین اصل حاکم است. یک از لازمه های خوش فکری داشتن تفکر ارادی است. آدمهایی که خوش فکرند و تفکر ارادی هستند، همیشه خواهان دارند. شخص خوش فکر همیشه مشکل […]

آثار تحول فکری

آثار تحول فکری هیچکس نمی تواند دیگری را تغییر دهد. من نسبت به افراد مسئول هستم اما به جای آنها مسئولیت ندارم. توصیه هایی در جهت تحول فکری: تحول فکری سبب تغییر در باورهای انسان می شود. کارن فورد: آدمها به چیزهایی که در خودشان نمی بینند نخواهند رسید. گردن مک دانلد: در جامعه تحت فشار […]

چند نکته درمورده تحول فکری

متحول کردن فکر و تاثیر آن فرنک داش: نمی توانی جلوی فکر کردن مردم را بگیری، اما می توانی آنها را وادار به فکر کردن کنی لئو تولستوی: همه به فکر این هستند که دنیا را متحول کنند، هیچ کس در فکر متحول کردن خود نیست. چند نکته درباره متحول کردن فکر: متحول کردن فکر […]

اهمیت خوش فکری در چیست و چرا باید خوش فکر بود؟

اهمیت خوش فکری در چیست و چرا باید خوش فکر بود؟ خوش فکری زمینه ساز دستاوردهای خوب است. نویسنده ای می گوید اندیشه و کردار نیک هرگز به نتیجه بد منجر نمی شود. یکی از دلایل تحقق یافتن آرزوهای مردم این است که می خواهند بدون ایجاد تغییر در فکر خود دستاوردهاشان عوض شود. متفکران موفق […]

تحول فکر چقدر ارزشمند است؟

تحول فکر  چقدر ارزشمند است؟ به چه می اندیشید؟ وجه اشتراک مردم موفق چیست؟ خوش فکری! کسانی که به تحول فکر  عادت کرده اند، رابطه سطح فکر خود را با سطح پیشرفت خویش شناخته اند. آنها می دانند برای متحول کردن زندگانی خود باید فکر خود را متحول کنند. بنیامین دیزرائیلی: پروراننده اندیشه های بزرگ باش، […]