لیدرشیپ کوچ صالح مختاری

صالح مختاری یکی از برترین کارشناسان رهبری در ایران است که کار او مورد استقبال  مدیران اجرایی مشهور قرار گرفته است. با بیش از ۱۰۰ دانشجو ، مشتریانی مانند شرکت چای شهرزاد، ایما گالری و … از روش های رهبری او برای ایجاد رشد واقعی + عملکرد برتر استفاده می کنند.

اعتبار الکترونیک