صالح مختاری

موسس اولین آکادمی کوچینگ بین المللی در ایران

کوچ و مدرس لیدرشیپ کوچینگ

معرفی دوره ها

لیدرشیپ کوچینگ ابزار جدیدی  که به کمک مدیران و رهبران سازمانها آمده است. لیدرشیپ کوچینگ روشی برای بهینه سازی روابط با استفاده از علم کوچینگ و اقدام های پیوسته در راستای چشم انداز سازمانی است.افزایش بهره وری سازمانی ، سیستم سازی ، حذف فرایندهای اضافی و افزایش مشتریان از اهداف لیدرشیپ کوچ است.در طول تاریخ رهبران الگوهای افراد بودند و در کسب و کارها نیز وجود فردی که دیگر افراد گروه را با آرمان های کسب و کار هم گام سازد، احساس میشود. مدیران میتوانند با برگزاری جلسه با لیدرشیپ کوچ، افرادی وافادار به سازمان، خلاق و پر انرژی را پرورش دهند و به چشم اندازهای سازمانی دست یابند.محیط آشفته و متغیر است و رهبری یک عنصر کلیدی در هدایت و مدیریت این محیط است، با کمی دقت بر روی شرکت‌های مختلف می‌توان فهمید که رهبران بزرگ تفاوت‌های بزرگی ایجاد می‌کنند، رهبران مؤثر کسانی هستند که نتایج را در یک چارچوب زمانی معینی بدست می‌آورند تا برای سازمان و کار خود مؤثر واقع شوند. (گلمن، ۲۰۰۰ ،ص ۷۸).

سمینار سفر از مدیریت به رهبری

سمینار سفر از مدیریت به رهبری در کسب و کار

۱۲ اسفند ۱۴۰۱

در محل باغ کتاب تهران

سمینار تخصصی لیدرشیپ کوچینگ

برگزاری سمینار تخصصی لیدرشیپ کوچینگ

۱۲ خرداد ۱۴۰۱

در محل سمینارهای هتل قلب تهران

رویکرد طلایی برای برنامه توسعه فردی

۳ رویکرد طلایی برای برنامه توسعه فردی ۱۴۰۱

۱۱-۱۲-۱۶-اسفند ۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

نماد برجسته رهبری سازمانی و مشاور مورد اعتماد بیش از ۲۰ شرکت معتبر

نظرات دانشپذیران دوره

با توجه به اینکه من استاد دانشگاه و مشاور مدیریت هستم، شغل اصلیم تدریس کردن است، معمولا دوره‌های متعددی در راستای تخصص خودم برای ارتقا سطح دانش خودم شرکت می‌کنم. به چند دلیل این دوره یکی از بهترین دوره‌هایی بوده که در آن شرکت کردم:
* مطالبی که در آن مطرح شد بسیار کاربردی و تخصصی بود
* تسلط مدرس بر مطالب و به ویژه مطالب جانبی
* ارائه ابزارهای متعددی به دانش‌پذیران (کوچ‌ها) برای کنترل و مدیریت شرایط جلسه
* دانش‌پذیران دوره گزینش شده بودند، بنابراین سطح دوره بسیار خوب بود
* شرایط دوره به گونه‌ای طراحی شده بود که دانش‌پذیران به تدریج وارد مرحله اقدام می‌شدند و مطالب مطرح شده را اجرا می‌کردند، در واقع تئوری و عمل به خوبی با هم آمیخته شده بودند

ما به عنوان کوچ به مراجعین‌مان کمک می‌کنیم به زندگی به گونه متفاوت نگاه کنند تا راه‌حل چالش‌هایشان را پیدا کنند، ولی نکته مهم اینست که من در آکادمی ILCGroup یاد گرفتم قبل هر چیزی اول خودم را بشناسم، اول به خودم کمک کنم .اول نگاه خودم به زندگی را تغییر دهم تا به عنوان کوچ بتوانم به مراجعینم کمک کنم نگاهشان به زندگی را تغییر دهند و بتوانند به خودشان کمک کنند.

صالح مختاری

موسس اولین آکادمی کوچینگ بین المللی در ایران

کوچ و مدرس لیدرشیپ کوچینگ

صالح مختاری لیدرشیپ کوچ بین المللی

معرفی دوره ها

صالح مختاری لیدرشیپ کوچ
صالح مختاری لیدرشیپ کوچ

لیدرشیپ کوچینگ ابزار جدیدی  که به کمک مدیران و رهبران سازمانها آمده است. لیدرشیپ کوچینگ روشی برای بهینه سازی روابط با استفاده از علم کوچینگ و اقدام های پیوسته در راستای چشم انداز سازمانی است.افزایش بهره وری سازمانی ، سیستم سازی ، حذف فرایندهای اضافی و افزایش مشتریان از اهداف لیدرشیپ کوچ است.در طول تاریخ رهبران الگوهای افراد بودند و در کسب و کارها نیز وجود فردی که دیگر افراد گروه را با آرمان های کسب و کار هم گام سازد، احساس میشود. مدیران میتوانند با برگزاری جلسه با لیدرشیپ کوچ، افرادی وافادار به سازمان، خلاق و پر انرژی را پرورش دهند و به چشم اندازهای سازمانی دست یابند.

نماد برجسته رهبری سازمانی و مشاور مورد اعتماد بیش از ۲۰ شرکت معتبر

محیط آشفته و متغیر است و رهبری یک عنصر کلیدی در هدایت و مدیریت این محیط است، با کمی دقت بر روی شرکت‌های مختلف می‌توان فهمید که رهبران بزرگ تفاوت‌های بزرگی ایجاد می‌کنند، رهبران مؤثر کسانی هستند که نتایج را در یک چارچوب زمانی معینی بدست می‌آورند تا برای سازمان و کار خود مؤثر واقع شوند. (گلمن، ۲۰۰۰ ،ص ۷۸).

رویدادها

سمینار تخصصی لیدرشیپ کوچینگ

برگزاری سمینار تخصصی لیدرشیپ کوچینگ

۱۲ خرداد ۱۴۰۱

در محل سمینارهای هتل قلب تهران

سمینار سفر از مدیریت به رهبری

سمینار سفر از مدیریت به رهبری در کسب و کار

۱۲ اسفند ۱۴۰۱

در محل باغ کتاب تهران

رویکرد طلایی برای برنامه توسعه فردی

۳ رویکرد طلایی برای برنامه توسعه فردی ۱۴۰۱

۱۱-۱۲-۱۶-اسفند ۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی شریف