صالح مختاری

موسس اولین آکادمی کوچینگ بین المللی در ایران

کوچ و مدرس لیدرشیپ کوچینگ

صالح مختاری

معرفی دوره ها

صالح مختاری لیدرشیپ کوچ
صالح مختاری لیدرشیپ کوچ

نماد برجسته رهبری سازمانی و مشاور مورد اعتماد بیش از ۲۰ شرکت معتبر

نظرات دانشپذیران دوره

با توجه به اینکه من استاد دانشگاه و مشاور مدیریت هستم، شغل اصلیم تدریس کردن است، معمولا دوره‌های متعددی در راستای تخصص خودم برای ارتقا سطح دانش خودم شرکت می‌کنم. به چند دلیل این دوره یکی از بهترین دوره‌هایی بوده که در آن شرکت کردم:
* مطالبی که در آن مطرح شد بسیار کاربردی و تخصصی بود
* تسلط مدرس بر مطالب و به ویژه مطالب جانبی
* ارائه ابزارهای متعددی به دانش‌پذیران (کوچ‌ها) برای کنترل و مدیریت شرایط جلسه
* دانش‌پذیران دوره گزینش شده بودند، بنابراین سطح دوره بسیار خوب بود
* شرایط دوره به گونه‌ای طراحی شده بود که دانش‌پذیران به تدریج وارد مرحله اقدام می‌شدند و مطالب مطرح شده را اجرا می‌کردند، در واقع تئوری و عمل به خوبی با هم آمیخته شده بودند

ما به عنوان کوچ به مراجعین‌مان کمک می‌کنیم به زندگی به گونه متفاوت نگاه کنند تا راه‌حل چالش‌هایشان را پیدا کنند، ولی نکته مهم اینست که من در آکادمی ILCGroup یاد گرفتم قبل هر چیزی اول خودم را بشناسم، اول به خودم کمک کنم .اول نگاه خودم به زندگی را تغییر دهم تا به عنوان کوچ بتوانم به مراجعینم کمک کنم نگاهشان به زندگی را تغییر دهند و بتوانند به خودشان کمک کنند.

سمینار تخصصی لیدرشیپ کوچینگ

برگزاری سمینار تخصصی لیدرشیپ کوچینگ

۱۲ خرداد ۱۴۰۱

در محل سمینارهای هتل قلب تهران

صالح مختاری

موسس اولین آکادمی کوچینگ بین المللی در ایران

کوچ و مدرس لیدرشیپ کوچینگ

صالح مختاری

معرفی دوره ها

صالح مختاری لیدرشیپ کوچ
صالح مختاری لیدرشیپ کوچ

نماد برجسته رهبری سازمانی و مشاور مورد اعتماد بیش از ۲۰ شرکت معتبر

رویدادها

سمینار تخصصی لیدرشیپ کوچینگ

برگزاری سمینار تخصصی لیدرشیپ کوچینگ

۱۲ خرداد ۱۴۰۱

در محل سمینارهای هتل قلب تهران