تدوین استراتژی

تدوین استراتژی

تدوین استراتژی فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد و آینده ی سازمان .

این فرایند افراد و منابع را نیز شامل می‌شود.

برای آنکه سازمان آینده خود را مشخص کند و بداند به کجا خواهد رفت باید بداند الان دقیقاً کجا قرار گرفته است و چه کاری دارد انجام میدهد.

بعد از آن باید آنچه می‌خواهد باشد و در آینده به آن برسد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند.

مستندات حاصل از این فرایند را برنامهٔ راهبردی سازمان یا تدوین استراتژی می‌نامند.

هرگز نمی‌تواند مشخصا پیشبینی کرد که  بازار در آینده دقیقاً چگونه خواهد بود و در آیندهٔ نزدیک چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

به هر رو، متفکران استراتژی در سازمان می‌باید استراتژی‌های سازمان را بر اساس زنده ماندن در شرایط سخت طراحی کنند.

درواقع برنامه ریزی راهبردی به نوعی تصویر رسمی آیندهٔ سازمان است.

هر برنامهٔ راهبردی دست کم به یکی از پرسش‌های زیر پاسخ خواهد داد:

۱- ما دقیقاً چه کار می‌کنیم؟

۲- برای چه کسی کار می‌کنیم؟

۳-چگونه کار خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم؟

در برنامه ریزی‌های تجاری ممکن است پرسش سوم به شکل زیر پرسیده شود:

چگونه می‌توان رقیب را از سر راه برداشت یا از رقابت اجتناب کرد؟

در این رویکرد بیشتر بدنبال شکست دادن رقیبان هستیم تا بهترین بودن!

مشاوره مدیریت

با توجه به توضیحات داده شده برای اطلاعات بیشتر و تدوین یک استراتژی مناسب تماس بگیرید.