کل نگری

تفکر کل نگر کمال و بلوغ را برای تفکر انسان به ارمغان می آورد و موجب می شود از فاصله ای دورتر به مسایل بنگرد. اینکار شبیه بزرگتر کردن کادر عکاسی است. یک کادر بزرگتر نه تنها چیزی را که می بینید بزرگتر می کند بلکه کارایی شما را هم در ثبت لحظه ها بالاتر می برد.

دونالد ترامپ: “انسان به هر حال باید فکر کند پس چرا بزرگ اندیش نباشد.

خصوصیات افراد کل نگر

متفکران کل نگر دائم در حال یادگیری هستند

متفکران کل نگر هیچ وقت به دانش خود بسنده می کنند. آن ها همیشه به دیدن جاهای تازه، خواندن کتابهای جدید، دیدن افراد جدید و یاد گرفتن هنرهای تازه سرگرمند و به سبب همین تمرین و تکرار، غالبا می توانند بین چیزهایی که ظاهرا به هم ارتباط ندارند ارتباط برقرار کنند. آنها سراسر عمر شاگرد هستند.

متفکران کل نگر آگاهانه گوش می دهند

یکی از بهترین راه های گسترش تجربیاتتان ، گوش دادن به سخن کسی است که در حوزه ای کارشناس است که شما نیستید.

اگر قرار است چیزی یادبگیرید و رشد کنید باید بدانید چه سوالاتی به پرسید و پاسخ ها را چگونه در زندگیتان به کار گیرید. گوش دیدن بسیار بیشتر از حرف زدن آموزگارتان خواهد بود.

وقتی با کسی ملاقات می کنید خوب است موضوعی برای یادگیری در ذهن داشته باشید. شرا

کت با افرادی که در زمینه هایی متفاوت با شما تخصص دارند بسیار سودمند است. متفکران کل نگر آگاهند که بسیاری از چیزها را نمی دانند. آنها سوالات عمیق می پرسند تا درک و فکر خود را وسعت دهند. اگر می خواهید تفکر کل نگرانه داشته باشید، شنونده خوبی باشید.

متفکران کل نگر، دید گسترده ای دارند

هنری دیوید تورو: خیلی وقتها چیزی را که در شعاع دیدمان قراردارد نمی بینیم چون در شعاع فکرمان قرار ندارد.

انسانها عادت دارند ابتدا دنیای خود را ببینند.

آنچه که هستیم تعیین می کند چه چیزهایی را می بینیم و به چه چیزهایی می اندیشیم. متفکران کل نگر پذیرفته اند که دنیایی جز دنیای خودشان وجود دارد. آنها تلاش می کنند از جلد و قالب خود خارج شوند و دنیای دیگران را نیز از نگاه آنها ببینند. دیدن دریا هنگامی که در آب فرو رفته اید دشوار است. برای پی بردن به نگاه دیگران، ابتدا باید پی ببرید آنها چطور فکر می کنند. شنونده خوبی بودن مطمئنا در این راه موثر است. کار دیگری که می توان انجام داد خارج شدن از قید مسایلی است که برای خودتان اهمیت دارد. باید سعی کنید در نگاه دیگران بنشینید و مسایل را از نگاه آنها ببنید.

متفکران کل نگر  کامل زندگانی می کنند

میشل ایکوئم دو مونتان ادیب فرانسوی “ارزش عمر به بلندی روزهایش نیست، در استفاده ایست که از آن روزها می بریم. چه بسا آدمها که عمر دراز دارند اما کم زندگانی می کنند.” واقعیت این است که تو می توانی هر طور بخواهی زندگی کنی اما به تو فقط یکبار این فرصت را می دهند. اگر کل نگر باشی می توانی خوب و کامل زندگی کنی و از آن خرسند شوی. هرکه تصویر کلان را ببیند دامنه تجربه های خود را گسترده می کند زیرا می خواهد جهان خود را بزرگتر کند. در نتیجه کارهایی که می کند قابل مقایسه با مردم کوته بین نیست. چنین آدمی در ضمن کمتر با رویدادهای ناخواسته روبرو می شود زیرا بیش از دیگران به اجزا و عوامل موجود در هر موقعیت توجه دارد. در چنین آدمی در عین حال بیش از دیگران، دیگران و فکر آن ها را تحمل می کند.