DISC

نحوه استفاده از DISC برای پرسیدن صحیح از مراجع در کوچینگ

نحوه استفاده از DISC برای پرسیدن صحیح از مراجع در کوچینگپرسیدن از C ‌  هاپرسیدن از D هااز C ها سوالاتی بپرسید که تخصص و دانش آنها را آشکار کند.سوالات منطقی، واقع گرایانه و مرتبط بپرسید.از عبارات پرسشی که نیازمند…

نحوه استفاده از DISC برای گوش دادن صحیح به مراجع در کوچینگ:

نحوه استفاده از دیسک برای گوش دادن صحیح به مراجع در کوچینگ:گوش دادن به C ‌  هاگوش دادن به D ‌  هابه آنها گوش دهید و به دنبال راه‌هایی باشید که از آن‌ها به خاطر کمال و درستی شان در زمانی مناسب تعریف کنید.به نگرانی‌ها،…

نحوه استفاده از DISC برای کوچینگ مراجع

نحوه استفاده از DISC برای کوچینگ مراجع:  کوچینگC  هاکوچینگD هااطلاعات را به آن‌ها بصورت کتبی ارائه کنید.ادعاهای خود را بر پایه حقایق، مشخصات و اطلاعات بنا کنید.به آن‌ها اجازه دهید فکر کنند، تحقیق کنند،…

نحوه استفاده از DISC برای تحسین کردن مراجع در کوچینگ:

نحوه استفاده از ِDISC برای تحسین کردن مراجع در کوچینگ:تحسین کردن C هاتحسین کردن D هابا شور و شوق زیاد از آنها تعریف و تمجید نکنید.از آن‌ها بپرسید که چگونه دوست دارند از آنها تعریف و تقدیر بشود.برای اینکه چرا آ…

نحوه استفاده از DISC در به چالش کشیدن مراجع در کوچینگ:

نحوه استفاده از دیسک در به چالش کشیدن مراجع در کوچینگ:به چالش کشیدن C هابه چالش کشیدن D هااز آن‌ها بخواهید دانش و تخصص خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.از آن‌ها بخواهید بین حساسیت نسبت به افراد و اجرای وظیفه تعاد…

نحوه شناخت سبک رفتاری دیگران

نحوه شناخت سبک رفتاری دیگران استفاده از دو سوال قدرتمند: آیا آنها در ارتباطات شان صریح هستند یا غیر صریح؟صراحت اولین مشخصه شناختن هر سبک می باشد. صریح در سمت راست و غیر صریح در سمت چپ کشیده شده است. آیا آنها در ارتباط شان با گار…

تفاوت هر سبک رفتاری در دیسک

تفاوت هر سبک رفتاری در دیسک مستقیم و غیر مستقیم بودندرD‌ هامستقیم در I هامستقیم در S هاغیر مستقیم در C‌هاگارد بازمستقیم بودن را حفظ می کند. مستقیم بودن را حفظ می کند. کاهش سرعت کاهش سرعتاز صدایی قدرتمند و م…

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در کار

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در کار سبک سلطه گر کمک به آن‌ها:اینکه به طور واقع‌بینانه ریسک‌ها را اندازه‌گیری کنند. احتیاط و تامل بیشتری قبل از تصمیم‌گیری داشته باشند. قوانین، مقررات و انتظارات مربوطه را دنبال کنند. تشخیص و درخواست…

سازگاری در شرایط مختلف: در فروش و خدمات

سازگاری در شرایط مختلف: در فروش و خدمات سبک سلطه گربرنامه‌ریزی کنید تا آماده باشید، منظم و سریع گام بردارید، و همیشه معطوف به موضوع باشید آن‌ها را به شیوه‌ای حرفه‌ای و عاشق کسب و کار ملاقات کنید. اهدافشان و موضوعاتشان را بیاموزید و …

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در تقابل اجتماعی

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در تقابل اجتماعی سبک سلطه گربگذارید آن‌ها بدانند که شما قصد هدر دادن وقت شان را ندارید. پذیرای آنها باشید و آنها را بپذیرید. به پیشنهادها آن‌های گوش دهید. دستاوردها و پیشرفتهای آن‌ها را جمع بندی کنی…

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در محیطهای یادگیری

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در محیطهای یادگیری سبک سلطه گردوست دارند سریع یاد بگیرند؛ ممکن است با کندی آهنگ یادگیری ناامید شوند انگیزه های درونی خود را دارد، دلخواه خود یاد می‌گیرد، نه به خاطر دیگران ممکن است دوست داشته باشند متد…

ایجاد تیم قوی با استفاده از مدل دیسک

فعالیت سازگارییک رابطه انتخاب کنید که در آن چیزها آنطور که می‌خواهید به آرامی پیش نرفته است. تعهد خود را به دست آوردن زمان به دست آوردن درک سبک رفتاری فرد دیگر و برداشتن چند گام برای تطبیق دادن رفتار خود برای بهبود روابط نشان دهیدسبک رفتاری…

درک توانایی دیگران با ابزار دیسک

درک توانایی دیگران با ابزار دیسک شناخت دیگران شناخت سبک رفتاری خودتان اولین قدم در تقویت روابط می باشد. برای اینکه بتوانید به قدرت مدل های رفتاری پی ببرید، شما نیاز دارید که بتوانید چگونه می توانید این اطلاعات را در مورد افراد دیگر در شرایط متف…

گامهای مشخص برای کوچینگ موثر

گامهای مشخص برای کوچینگ موثر: با توجه به راه‌حل‌های یکپارچگی"نشویل"،TN:پنج مرحله مشخص برای فرآیند کوچینگ افراد وجود دارد - پرسیدن، گوش دادن، کوچ کردن، تحسین کردن و به چالش کشیدن. راهنمایی موفقیت‌آمیز افراد از طریق هر مرحله تقریبا همیشه …