دوره رویکرد های کوچینگ

مدرس :  صالح مختاری کوچ حرفه ای بین المللی PCC | بنیان گذار ILCGROUP

تاریخ برگزاری : روز دوشنبه، 20 تیر ماه 1401

زمان دوره : ساعت 17 الی 21

نحوه برگزاری :  حضوری و آنلاین

ظرفیت دوره محدود می باشد.

صالح مختاری لیدرشیپ کوچ بین المللی

یک دوره 4 ساعته که در آن به تاریخچه، معرفی و کتابهای مهم رویکردهای کوچینگ می پردازیم:

دوره آموزشی رویکردهای کوچینگ

جهت اطلاع از دوره های بعدی فرم زیر را تکمیل نمایید

سرفصل مطالب دوره

1- رویکرد التقاطی
2- کوچینگ رفتاری
3- کوچینگ شخص محور
4- کوچینگ شناختی – رفتاری
5- کوچ گشتالت
6- کوچینگ سیستم – روان پویشی
7- کوچینگ علوم اعصاب
8- کوچینگ روایتی
9- کوچینگ تیم سیستمیک
10- کوچینگ شغلی
11- کوچینگ محیط زیست در فضای باز
12- کوچینگ پذیرش و تعهد
13- رویکرد روانشناسی مثبت در کوچینگ
14- کوچینگ رفتار متقابل
15- ایجاد رویکرد یکپارچه برای کوچینگ
تاریخچه، معرفی و کتابهای مهم هر رویکرد