سمینار ، وبینار ، همایش

پخش زنده در اینستاگرام

جایگاه استراتژی در بیزینس کوچینگ
نقش تسهیل گری کوچ در پرسونال برندینگ مراجع
جایگاه کوچینگ در مدیریت و رهبری سازمان