بایگانی نویسنده برای: صالح مختاری

مطالب توسط صالح مختاری

مدل کوچینگ OSKAR

The OSKAR Coaching Model There are many solution-focused coaching models for use in the workplace. While the most popular is almost certainly the GROW model, the OSKAR model is a helpful alternative. The model has five steps: Outcome, Scaling, Know-how and resources, Affirm and action and Review. The model is simple, easy to learn and […]

اگر فردی در جلسه اصلا برای خودش رویایی نداشت و تمام رویاهایش برای فرد دیگری بود چکار باید کرد

اگر فردی در جلسه اصلا برای خودش رویایی نداشت و تمام رویاهایش برای فرد دیگری بود چکار باید کرد؟ خیلی وقتها در جلسات با فردی برخورد داشته ام که هیچ رویا و آرزویی برای خودش ندارد، تمام رویا و آرزوهایش برای فرد یا افرادی دیگریست. مثلا مادری که تمام آرزوهایش برای بچه هایش هست،‌ یا […]

عدم توانایی در تصور رویاهای خود در جلسه چشم انداز

عدم توانایی در تصور رویاهای خود در جلسه چشم انداز اگر فردی در جلسه حضور داشت که نتوانست رویاهای خود را تصویر کند به چند نکته توجه کنید: ۱- این فرد احتمالا احساسات خود را کشته است، سعی می کند نسبت به تمام چیزهایی که در زندگی رخ می دهد بی تفاوت باشد. کشتن احساسات […]

اصول اخلاقی ICF

ICF CODE OF ETHICS The ICF Code of Ethics is composed of five Main Parts ۱٫ INTRODUCTION ۲٫ KEY DEFINITIONS ۳٫ ICF CORE VALUES AND ETHICAL PRINCIPLES ۴٫ ETHICAL STANDARDS ۵٫ PLEDGE   منشور اخلاقی فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF منشور اخلاقی ICF از پنج بخش اصلی تشکیل شده است : ۱- مقدمه ۲- تعاریف […]

مدیریت پیشرفت و مسئولیت

۱۱- Facilitating Learning and Results: Managing Progress and Accountability (10 things) Ability to hold attention on what is important for the client, and to leave responsibility with the client to take action. تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه: مدیریت پیشرفت و مسئولیت توانایی توجه به آنچه که برای مراجع مهم است و محول کردن مسئولیت […]

طراحی شیوه های عملکرد

۹-Facilitating Learning and Results: Designing Actions (9 things) Ability to create with the client opportunities for ongoing learning, during coaching and in work/life situations, and for taking new actions that will most effectively lead to agreed-upon coaching results. تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه: طراحی شیوه های عملکرد (۹اصل) توانایی ایجاد فرصت هایی برای آموزش […]

ایجاد آگاهی

۸-Facilitating Learning and Results: Creating Awareness (9 things) Ability to integrate and accurately evaluate multiple sources of information and to make interpretations that help the client to gain awareness and thereby achieve agreed-upon results. تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه: ایجاد آگاهی(۹ اصل) توانایی بازخوانی و مرتب کردن اطلاعات ارائه شده و گفته های پیشین […]

ارتباط قوی و بی واسطه

۷-Communicating Effectively: Direct Communication (5 things) Ability to communicate effectively during coaching sessions, and to use language that has the greatest positive impact on the client. برقراری ارتباط موثر: ارتباط قوی و بی واسطه(۵ اصل) توانایی برقراری ارتباط مؤثر در طول جلسات کوچینگ و بکارگیری زبانی که بیشترین تأثیر مثبت را بر مراجع داشته باشد. […]

پرسشگری قدرتمند

۶- Communicating Effectively: Powerful Questioning (4 Things) Ability to ask questions that reveal the information needed for maximum benefit to the coaching relationship and the client. برقراری ارتباط موثر: پرسشگری قدرتمند (۴ اصل) توانایی پرسیدن سوالاتی که اطلاعات مورد نیاز را جهت حداکثر استفاده مراجع از روند کوچینگ و ارتباط با کوچ فراهم می سازد. […]

گوش دادن فعال

۵- Communicating Effectively: Active Listening (8 Things) Ability to focus completely on what the client is saying and is not saying, to understand the meaning of what is said in the context of the client’s desires, and to support client self-expression . برقراری ارتباط موثر: گوش دادن فعال (۸ اصل) توانایی توجه کامل به آنچه […]

حضور در کوچینگ

۴-Co-Creating the Relationship: Coaching Presence (7 Things) Ability to be fully conscious and create spontaneous relationship with the client, employing a style that is open, flexible and confident. ایجاد ارتباطی مشترک : حضور در کوچینگ (تعریف) هوشیاری کامل، توانایی ایجاد رابطه ای خودجوش با مراجع و بکارگیری شیوه ای قابل انعطاف، تغییرپذیر و مطمئن. Is […]

ایجاد اعتماد و صمیمیت با مراجع

۳-Co-Creating the Relationship: Establishing Trust and Intimacy with the Client (6 Things) Ability to create a safe, supportive environment that produces ongoing mutual respect and trust ایجاد ارتباطی مشترک: ایجاد اعتماد و صمیمیت با مراجع(۶ اصل) توانایی ایجاد محیطی همدلانه و امن که موجب پدید آمدن احترام و اعتماد دوجانبه گردد. ۱- Shows genuine concern […]

تنظیم قراردادی در زمینه کوچینگ

۲-Setting the Foundation: Establishing the Coaching Agreement (3Things) Ability to understand what is required in the specific coaching interaction and to come to agreement with the prospective and new client about the coaching process and relationship. تنظیم بنیادهمکاری: تنظیم قراردادی در زمینه کوچینگ (۳ اصل) تنظیم قراردادی در زمینه کوچینگ – آگاهی از آنچه که […]

رعایت کردن اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای

۱-   Setting the Foundation: Meeting Ethical Guidelines and Professional Standards.  (۴Things) Understanding of coaching ethics and standards and ability to apply them appropriately in all coaching situations. تنظیم بنیادهمکاری: رعایت کردن اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای (۴ اصل) اطلاع از ضوابط اخلاقی و معیارها و توانایی بکارگیری مناسب آنها در تمامی موقعیت های کوچینگ.   […]

تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه

What is under “Facilitating Learning and Results”? Creating Awareness Designing Actions Planning and Goal Setting Managing Progress and Accountability “تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه”به چه معناست؟ ۸. ایجاد آگاهی ۹. طراحی شیوه عملکرد ۱۰. برنامه‌ریزی و تعیین هدف ۱۱. مدیریت پیشرفت و مسئولیت Designing actions: The coach helps the coachee to explore alternative ideas […]

ابعاد ساختار سازمانی

ابعاد ساختار سازمانی – تئوری استیفن رابینز اجزاء سه گانه ای که برای ایجاد ساختار سازمانی بکار می گیریم، پیچیدگی ؛ رسمیت ؛ تمرکز هستند. اگر چه پذیرفتن این اجزا سه گانه به عنوان ابعاد اصلی و مهم ساختار سازمانی معمول است ولی جهان شمول نیست. سیزده متغیر مشهور مورد قبول اکثر نظریه پردازان که […]

ساختار های سازمان

ساختار های مکانيک و ارگانيک ” “مافی و مردیت ” (۱۹۹۵) پیشنهاد می کنند که سازمان ها باید یک ساختار انعطاف پذیر را به منظور تشویق حضور بیشتر کارمندان اقتباس کنند که به نوبه ی خود باعث بهبود شناسایی مشکلات و یافت راه حل برای آن ها و تقویت عملکرد سازمانی و کیفیت آن می […]

برقراری ارتباط موثر به چه معناست

“What is under “Communicating Effectively”? Active Listening Powerful Questioning Direct Communication برقراری ارتباط موثر به چه معناست؟ گوش دادن فعال پرسش گری قوی ارتباط مستقیم Active listening: The coach listens with purpose and consciousness to understand the essence of what the coachee is communicating in words, silence, tone of voice, body language, emotions and energy, […]

ایجاد رابطه مشترک به چه معناست

What is under “Co-creating the Relationship”? Establishing Trust and Intimacy with the Client Coaching Presence ایجاد رابطه مشترک به چه معناست؟ برقراری اعتماد و صمیمیت با مراجع حضور کوچینگی   Trust: Coaching relies on a deep and trusting connection between the coach and coachee, built on intimacy, mutual respect, genuine concern for the coachee’s welfare […]

منظور از تنظیم بنیاد همکاری چیست

What is under “Setting the Foundation”? ۱٫ Meeting Ethical Guidelines and Professional Standards ۲٫ Establishing the Coaching Agreement منظور از تنظیم بنیاد همکاری چیست؟ ۱- رعایت دستورالعمل‌های اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای ۲- تعیین کردن توافقنامه کوچینگ     Ethical guidelines: Ethical guidelines or codes are used by groups and organizations to define what actions […]

صلاحیت های اصلی کوچینگ

Core Competencies Setting a foundation Co-creating a relationship Communicating Effectively Facilitating learning and results صلاحیت های اصلی: تنظیم بنیان همکاری ایجاد رابطه مشترک برقراری ارتباط موثر تسهیل یادگیری و نتایج کلمات:   Core competencies: are the resources and capabilities that comprise the strategic advantages of a business. A modern management theory argues that a business […]

تعریف ICF از کوچینگ

ICF Definition of Coaching Partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential تعریف ICF از کوچینگ: شراکت کوچ با مراجع در یک فرایند خلاقانه و محرک فکر کردن  که باعث حداکثر رساندن قابلیت های شخصی و حرفه ای مراجع می شود. کلمات: Partnering: Partnering […]

چرخه PDCA چیست

چرخه PDCA چیست؟ در دنیای مدرن امروز کسب و کارها هر روز به فکر توسعه تجارت خود هستند از این رو از هر روش و شیوه ای برای بهبود فراید کارهای خود بهره می برند. یکی از شیوه هایی که مدت ها است در حوزه کسب و کارهای مختلف نتیجه خوبی را در برداشته است […]

نظریه لوتر گیولیک و لیندال ارویک

نظریه لوتر گیولیک و لیندال ارویک (POSDCORB) اصطلاح (POSDCORB) برای اولین بار توسط لوتر گیولیک و لیندال ارویک مطرح شد. POSDCORB در واقع لغت با مفهوم خاصی نیست، بلکه از کنار هم قرارگرفتن یک سری از حروف لاتین که اول یک سری از وظایف مدیران می باشد تشکیل شده است. به بیان دیگر لوترگیولیک و […]

از کتاب استراتژی خوب استراتژی بد قسمت ۱۰

کشف امید بخش ترین فرصت ها چیزی که شما را بدان نصحیت می کنم، این است که ابتدا برای کشف امید بخش ترین فرصت ها برای این کسب و کار تلاش کنید. ممکن است آن فرصت ها داخلی باشند، یعنی در خصوص گلوگاه ها و محدودیت هایی در روش کار افراد باشد، یا ممکن است […]

از کتاب استراتژی خوب استراتژی بد قسمت ۹

ارزیابی چالش استراتژی راهی است به سوی حل یک مشکل، رویکردی است برای غلبه بر یک مانع و پاسخی است یه یک چالش. اگر این چالش تعریف نشده باشد، آنگاه ارزیابی کیفیت استراتژی با دشواری مواجه شده یا غیر ممکن خواهد بود و اگر نتوانید کیفیت استراتژی را ارزیابی کنید، نمی توانید استراتژی بد را […]

از کتاب استراتژی خوب استراتژی بد قسمت ۸

سحنان پر طمطراق سخنان پر طمطراق، دارای خاستگاه های خاص خود در دنیای آکادمیک و اخیرا در صنعت فناوری اطلاعات است. برای مثال در گزارش اخیر اتحادیه اروپا “رایانش ابری” به این صورت تعریف شده است: یک محیط اجرایی قابل انعطاف از منابع، که شامل ذی نفعان مختلف می شود و خدمات اختصاصی و متناسبی […]

از کتاب استراتژی خوب استراتژی بد قسمت ۷

استراتژی بد یا نبود استراتژی؟ استراتژی بد ، با نبود استراتژی یا استراتژی ای که به جای موفق شدن به شکست می انجامد، فرق دارد. استراتژی بد، راه و روشی مشخص برای فکر کردن و نوشتن درباره استراتژی است که بدبختانه محبویبت یافته است. استراتژی بد، توجه بسیار زیاد به اهداف بلند مدت دارد و […]

از کتاب استراتژی خوب استراتژی بد قسمت ۶

آیا استراتژی بد نبود استراتژی خوب است؟ استراتژی بد نبود استراتژی خوب نیست. استراتژی بد از تصورات غلط به خصوص و اختلالات رهبری به وجود می آید. هنگامی که توان کشف استراتژی بد را در خود پرورش می دهید، اثر بخشی تان در قضاوت، اثر گذاری و خلق استراتژی نیز به طور شگفت انگیزی بهبود […]

از کتاب استراتژی خوب/ استراتژی بد قسمت۵

داشتن استراتژی بد داشتن هدف های متناقض، تخصیص منابع به اهداف بی ربط و وفق دادن منابع ناسازگار، رفتارهای تجملی پولدار ها و قدرمندان است. اما این اقدامات، به وجود آورنده استراتژی بد هستند. برای پرهیز از این اقدامات، باز هم اغلب سازمان ها استراتژی های متمرکزی ایجاد نخواهند کرد. چرا که آنها فهرستی مورد […]

از کتاب استراتژی خوب/ استراتژی بد قسمت ۴

مزیت ذاتی استراتژی خوب اولین مزیت ذاتی استراتژی خوب، به این خاطر بروز می یابد که سایر سازمان ها اغلب فاقد استراتژی خوب هستند و نیز به این خاطر که آنها انتظار هم ندارند که شما استراتژی خوبی داشته باشید. استراتژی خوب دارای انسجام، اقدامات هماهنگ کننده، سیاست ها و منابعی است که بتوان با […]

از کتاب استراتژی خوب/ استراتژی بد قسمت ۳

هسته استراتژی استراتژی خوب یک ساختار منطقی اساسی دارد که آنرا هسته می نامیم. هسته استراتژی شامل سه عنصر است: تشخیص، سیاست راهنما و اقدام منسجم. سیاست راهنما تعیین می کنند که برای مواجهه با موانعی که در تشخیص شناسایی شده اند چه رویکردی را به کار بگیریم. سیاست راهنما شبیه تابلوی راهنمایی است که […]

از کتاب استراتژی خوب/ استراتژی بد قسمت ۲

استراتژی چیست؟ اگر استراتژی مترادفی برای موفقیت باشد، نمی تواند مفهوم مفیدی باشد. همچنین در صورتی که استراتژی با بلند پروازی، عزم، رهبری الهام بخش و نوآوری اشتباه گرفته شود، نمی تواند ابزار مفیدی باشد. بلند پروازی به معنای به پیش راندن و اشتیاق شدید برای سرآمدی است. عزم به معنای تعهد و استقامت می […]

از کتاب استراتژی خوب/ استراتژی بد قسمت ۱

استراتژی خوب استراتژی خوب همیشه ساده و واضح است و برای توضیح آن، نیاز به تعداد زیادی اسلاید و پاورپوینت نیست. استراتژی خوب از برخی ابزارهای مدیریت استراتژیک، ماتریس ها، جدولها، مثلث ها یا طرح های “جای خالی را پر کنید” بیرون نمی جهد. در عوض، یک رهبر مستعد، یک یا دو مسئله حیاتی در […]

نحوه استفاده از DISC برای پرسیدن صحیح از مراجع در کوچینگ

نحوه استفاده از DISC برای پرسیدن صحیح از مراجع در کوچینگ پرسیدن از C ‌  ها پرسیدن از D ها از C ها سوالاتی بپرسید که تخصص و دانش آنها را آشکار کند. سوالات منطقی، واقع گرایانه و مرتبط بپرسید. از عبارات پرسشی که نیازمند اطلاعات مشخص و دقیق هستند استفاده کنید تمرکز سوالات بر روی فرایندها […]

نحوه استفاده از DISC برای گوش دادن صحیح به مراجع در کوچینگ:

نحوه استفاده از دیسک برای گوش دادن صحیح به مراجع در کوچینگ: گوش دادن به C ‌  ها گوش دادن به D ‌  ها به آنها گوش دهید و به دنبال راه‌هایی باشید که از آن‌ها به خاطر کمال و درستی شان در زمانی مناسب تعریف کنید. به نگرانی‌ها، استدلالها و پیشنهادهای آن‌ها گوش دهید. […]

نحوه استفاده از DISC برای کوچینگ مراجع

نحوه استفاده از DISC برای کوچینگ مراجع:   کوچینگC  ها کوچینگD ها اطلاعات را به آن‌ها بصورت کتبی ارائه کنید. ادعاهای خود را بر پایه حقایق، مشخصات و اطلاعات بنا کنید. به آن‌ها اجازه دهید فکر کنند، تحقیق کنند، و قبل از تصمیم‌گیری شان، بررسی کنند. از سوالات بازخوردی برای کمک به ارایه توضیحات و […]

نحوه استفاده از DISC برای تحسین کردن مراجع در کوچینگ:

نحوه استفاده از ِDISC برای تحسین کردن مراجع در کوچینگ: تحسین کردن C ها تحسین کردن D ها با شور و شوق زیاد از آنها تعریف و تمجید نکنید. از آن‌ها بپرسید که چگونه دوست دارند از آنها تعریف و تقدیر بشود. برای اینکه چرا آن‌ها را تحسین می‌کنید دلیل داشته باشید. سعی نکنید آن‌ها را تحت‌تاثیر […]

نحوه استفاده از DISC در به چالش کشیدن مراجع در کوچینگ:

نحوه استفاده از دیسک در به چالش کشیدن مراجع در کوچینگ: به چالش کشیدن C ها به چالش کشیدن D ها از آن‌ها بخواهید دانش و تخصص خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. از آن‌ها بخواهید بین حساسیت نسبت به افراد و اجرای وظیفه تعادل ایجاد کنند. آن‌ها را تشویق کنید که “خیلی جدی […]

نحوه شناخت سبک رفتاری دیگران

نحوه شناخت سبک رفتاری دیگران استفاده از دو سوال قدرتمند: آیا آنها در ارتباطات شان صریح هستند یا غیر صریح؟ صراحت اولین مشخصه شناختن هر سبک می باشد. صریح در سمت راست و غیر صریح در سمت چپ کشیده شده است. آیا آنها در ارتباط شان با گارد باز هستند یا گارد بسته؟ باز بودن […]

تفاوت هر سبک رفتاری در دیسک

تفاوت هر سبک رفتاری در دیسک مستقیم و غیر مستقیم بودن درD‌ ها مستقیم در I ها مستقیم در S ها غیر مستقیم در C‌ها گارد باز مستقیم بودن را حفظ می کند. مستقیم بودن را حفظ می کند. کاهش سرعت کاهش سرعت از صدایی قدرتمند و مطمئن استفاده کنید. از جملات مستقیم به جای […]

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در کار

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در کار سبک سلطه گر کمک به آن‌ها: اینکه به طور واقع‌بینانه ریسک‌ها را اندازه‌گیری کنند. احتیاط و تامل بیشتری قبل از تصمیم‌گیری داشته باشند. قوانین، مقررات و انتظارات مربوطه را دنبال کنند. تشخیص و درخواست کمک از دیگران. به دیگران دلایل تصمیم‌گیری را بگویند. توجه بیشتر و واکنش‌پذیری بیشتر به […]

سازگاری در شرایط مختلف: در فروش و خدمات

سازگاری در شرایط مختلف: در فروش و خدمات سبک سلطه گر برنامه‌ریزی کنید تا آماده باشید، منظم و سریع گام بردارید، و همیشه معطوف به موضوع باشید آن‌ها را به شیوه‌ای حرفه‌ای و عاشق کسب و کار ملاقات کنید. اهدافشان و موضوعاتشان را بیاموزید و مطالعه کنید. آن‌ها چه می‌خواهند انجام دهند، چگونه آن‌ها در […]

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در تقابل اجتماعی

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در تقابل اجتماعی سبک سلطه گر بگذارید آن‌ها بدانند که شما قصد هدر دادن وقت شان را ندارید. پذیرای آنها باشید و آنها را بپذیرید. به پیشنهادها آن‌های گوش دهید. دستاوردها و پیشرفتهای آن‌ها را جمع بندی کنید. زمان و تمام توجه خود را به آن‌ها بدهید. در صورت امکان از […]

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در محیطهای یادگیری

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در محیطهای یادگیری سبک سلطه گر دوست دارند سریع یاد بگیرند؛ ممکن است با کندی آهنگ یادگیری ناامید شوند انگیزه های درونی خود را دارد، دلخواه خود یاد می‌گیرد، نه به خاطر دیگران ممکن است دوست داشته باشند متد یادگیری خود را طراحی با خودآموزی مستقل راحت هستند اهداف خود را […]

ایجاد تیم قوی با استفاده از مدل دیسک

فعالیت سازگاری یک رابطه انتخاب کنید که در آن چیزها آنطور که می‌خواهید به آرامی پیش نرفته است. تعهد خود را به دست آوردن زمان به دست آوردن درک سبک رفتاری فرد دیگر و برداشتن چند گام برای تطبیق دادن رفتار خود برای بهبود روابط نشان دهید سبک رفتاری فرد دیگر را با استفاده از […]

برگه نمره گزاری بالاترین نمره زمان حال زمان کودکی زمان کودکی زمان کودکی تله زندگی نمره سوال نمره سوال نمره سوال نمره سوال ۲ ۲ ۱ ۱ رها شدکی

تحلیل گام اول نوشتن چشم انداز

تحلیل گام اول نوشتن چشم انداز ده نفس عمیق بکشید، با هر بازدم اجازه بدهید تا تنش‌های جسمانیتان به بیرون ریخته شده و آرام شوید. تصور كنید كه به یك نتیجة مطلوب و مورد دلخواه خود در زندگیتان دست یافته‌اید. به عنوان مثال در خانه‌ای كه آرزویش را داشته‌اید زندگی می‌كنید، یا آن نوع رابطة […]

نحوه نوشتن چشم انداز شخصی

نحوه نوشتن چشم انداز شخصی گام اول تنها در مكانی قرار بگیرید و ده نفس عمیق بگیرید. با هر بازدم اجازه بدهید تا تنش‌های جسمانیتان به بیرون ریخته شده و آرام شوید. تصور كنید كه به یك نتیجة مطلوب و مورد دلخواه خود در زندگیتان دست یافته‌اید. به عنوان مثال در خانه‌ای كه آرزویش را […]

چشم انداز در برند شخصی

چشم انداز در برند شخصی مشخص کردن چشم اندازیکی از مهمترین کارهایی که در جلسه اول کوچینگ برند شخصی انجام می شود. با مشخص شدن چشم انداز مشخص می کنیم به کجا می خواهم برویم. در این جلسه با قدرت رویا پردازی چشم انداز فرد ابتدا تصور می شود. سپس با سوالاتی قدرتمند در همه ابعاد […]

کوچینگ و تاثیر آن بر رهبری موثر با استقرار نظام آراستگی

کلاس آموزشی آنلاین کوچینگ و تاثیر آن بر رهبری موثر با طرح مثالی از استقرار نظام آراستگی در سازمان  استاد صالح مختاری و استاد بهرام خان مختاری چهارشنبه ۴ تیر ۹۹ سایت ۲۰:۰۰ رایگان بدون نیاز به ثبت نام پخش در لایو اینستاگرام  

۱۰ قدم به سمت یک فرد حرفه ای جدید بخش اول

مقدمه ای بر برند شخصی ۱۰ قدم به سمت یک فرد حرفه ای جدید توسط مل کارسون حق نشر ۲۰۱۵ مل کارسون همه حقوق محفوظ است فهرست مطالب معرفی هدف حرفه ای خود را پایه گذاری کنید تجربه خود را بپذیرید وآنرا شرح دهید در زمان ساخت برند شخصی خود رقبایتان را نیز تحلیل کنید […]

درک توانایی دیگران با ابزار دیسک

درک توانایی دیگران با ابزار دیسک شناخت دیگران شناخت سبک رفتاری خودتان اولین قدم در تقویت روابط می باشد. برای اینکه بتوانید به قدرت مدل های رفتاری پی ببرید، شما نیاز دارید که بتوانید چگونه می توانید این اطلاعات را در مورد افراد دیگر در شرایط متفاوت انجام بدهید. روابط خوب می تواند بهتر شوند و […]

گامهای مشخص برای کوچینگ موثر

گامهای مشخص برای کوچینگ موثر: با توجه به راه‌حل‌های یکپارچگی”نشویل”، TN: پنج مرحله مشخص برای فرآیند کوچینگ افراد وجود دارد – پرسیدن، گوش دادن، کوچ کردن، تحسین کردن و به چالش کشیدن. راهنمایی موفقیت‌آمیز افراد از طریق هر مرحله تقریبا همیشه منجر به نتایج مثبت می‌شود. پرسیدن هدف از این مرحله درک دیدگاه مردم نسبت […]

هفت بعد سلامتی

سلامتی پی‌گیری رشد مستمر و تعادل در هفت بعد سلامت است. بسیاری از مردم فقط درباره سلامت جسمی فکر می‌کنند. این واژه شامل افکار تغذیه، ورزش، مدیریت وزن، فشار خون و غیره است، با این حال سلامتی بیشتر از سلامت جسمی است. سلامت یک یکپارچگی کامل از سلامت جسمی، ذهنی و معنوی است. این یک […]

محدود کردن زمان در دسترس بودن

یکی از کلیدهای موفقیت در رهبری، محدود کردن زمان در دسترس بودن مان است. برای اینکه یک توانمندساز استراتژیک در کسب و کار خود باشید، باید زمان پیدا کنید که بتوانید تدوین استراتژی کنید.بنابراین، شما می بایست از زمان کوتاهی که در اختیار دارید مراقبت کنید تا بتوانید وظایف ارزشمندتان را انجام بدهید. مدیریت در […]

ثروت خالص

ثروت خالص – رهبران اصیل با شادی زندگی می کنند. ثروت خالص چیست؟  ثروت خالص کل میزان رضایت عمومی شما در زندگی است. وقتی بیشتر مردم درباره ثروت خالص فکر می‌کنند، آن‌ها فورا به امور مالی فکر می‌کنند. از دیدگاه اصالت، ثروت خالص به چیزهایی که وفور و شادی را به ارمغان می‌آورد، اشاره می‌کند. […]

خود رهبری

خود رهبری یکی دیگر از راه های شرح خود رهبری صحبت درباره سراسر خوب بودن یا خوب بودن است.  عملکرد عالی نیازمند مردمی است که در وضعیت خوبی باشند، و استانداردهای بالایی رو در همه موارد مربوط به سراسر خوب بودن نگه دارد. در اینجا پنج منطقه وجود دارد که ساختار سراسر خوب بودن را […]

تفکر بهینه چیست؟

تفکر بهینه چیست؟ ” خرد، پی‌گیری بهترین اهداف را با بهترین ابزار نشان می‌دهد.” فرانسیس هاتچسون آیا هیچ کدام از این افکار تا به حال از ذهن شما رد شده‌اند؟ • من سزاوار بهترین زندگی در زندگی هستم. • چطور می‌توانم بیشتر این وضعیت را ایجاد کنم؟ • بهترین راه‌حل چیست؟ • من بهترین اقدامات […]

سبک زندگی – رهبران اصیل

سبک زندگی – رهبران اصیل سبک زندگی سرشار از عادات سودمند دارند. سبک زندگی چیست؟ سبک زندگی به جلوه شما از طرز نگرش، سلیقه، استانداردهای اخلاقی، سطح اقتصادی و طرز زندگی از طریق عادات شما اشاره می‌کند. این روشی است که شما درزندگی روزمره زندگی می‌کنید. سبک سادگی شما بازتاب ظاهری آن چیزی است که فکرمی‌کنید، و نحوه ارتباط شما. بررسی سبک زندگی تان به شما کمک می‌کند درک کنید که نقاط قوت شما کجاست و چگونه می توانید از انرژی تان به وسیله  عاداتی که ایجاد کرده اید استفاده […]

دوست داشتنی بودن

رهبران اصیل دوست داشتنی هستند دوست داشتنی بودن چگونه است؟ دوست داشتنی بودن به شخصیت شما، رفتار و انرژی که با دیگران تقسیم می‌کنید، اشاره می‌کند. این مجموع حجم احساسات، فکر و رفتار شما و نحوه بیان آن‌ها نسبت به دنیای بیرون است. دوست داشتنی بودن نقش مهمی در نحوه بیان خود و نحوه ارتباط […]

یکپارچگی – رهبران اصیل با یکپارچگی زندگی می‌کنند

یکپارچگی – رهبران  اصیل با یکپارچگی زندگی می‌کنند یکپارچگی چیست؟ یکپارچگی به معنی عمل کردن روی ایده‌هایی است که در سیستم ارزشی شما قرار دارند و دور ریختن آن‌هایی که نیستند. پایبندی بهاصول اخلاق سازمانی[۱] واخلاق فردی[۲] ، ، سلامت شخصیت اخلاقی، صداقت ، سیستم ارزشی شخصی و اینکه ارزش‌ها را چگونه زندگی می کنید. […]

Reason To Believe | RTB چیست؟

چرا باید پیروان به شما ایمان داشته باشند؟ پیروان شما بر اساس عوامل زیادی تصمیم می گیرند، شما باید این عوامل را برای ایجاد حس اعتماد به برند شخصی (Reason To Believe) خودتان بشناسید. بیانیه های RTB عبارتهای کوتاه، مختصر و دقیقی هستند که ذهن پیروان شما را به شما معطوف می کنند. وقتی در حال […]

تغییر تلهٔ زندگی محرومیت هیجانی

مراحل تغییر تلهٔ زندگی محرومیت هیجانی ۱. محرومیت کودکی تان را درک کنید. کودک محروم و آسیب دیدهٔ درون را حس کنید. ۲. احساس های محرومیت در روابط فعلی تان را به دقت زیر نظر بگیرید. نیاز به محبت، همدلی و راهنمایی را به خوبی لمس کنید. ۳. روابط گذشتهٔ خود را به منظور روشن […]

علائم خطر در شروع روابط و مرحلهٔ آشنایی در افرادی با طرحواره محرومیت هیجانی

۱. به حرفهای من گوش نمی دهد. ۲.دائم حرف می زند. ۳. برای ارتباط صمیمی با من راحت نیست. ۴. پرمشغله است. وقت کمی برای من می گذارد. ۵. نجوش، بی مهر و درونگراست. ۶. شما بیشتر از او مایل به برقراری رابطهٔ صمیمانه هستید. ۷. وقتی به او سخت نیاز دارید، در کنار شما […]

ریشه های تحولی محرومیت هیجانی

۱. مادر نامهربان و سرد مهر است. کودک را به اندازهٔ کافی بغل نمی کند و او را در آغوش نمی گیرد. ۲. کودک احساس نمی کند از سوی افراد مهم زندگی اش، دوست داشته شده و ارزشمند است. ۳. مادر به اندازهٔ کافی برای کودک وقت نمی گذارد و به او توجه نمی کند. […]

تجارب منجر به شکل گیری تلهٔ زندگی محرومیت هیجانی

تجاربی که منجر به شکل گیری تلهٔ زندگی محرومیت هیجانی می شوند در مقایسه با تجاربی که به شکل گیری سایر تله های زندگی دامن می زنند، گنگ تر و مبهم تر هستند. سخت بتوان ردّ پای این تله را در افکار پیدا کرد. دلیل ان را می توان به این موضوع نسبت داد که […]

مشکلات ویژهٔ طرحواره محرومیت هیجانی

شایعترین مشکل در ارتباط با بیمارانی که چنین طرح واره ای دارند، ناآگاهی آنها از وجود چنین طرح واره ای است. طبق مشاهدات بالینی، طرح وارهٔ محرومیت هیجانی یکی از سه طرح وارهٔ شایعی است که اغلب بیماران از وجود آنها آگاه نیستند (دو طرحواره دیگر عبارتند از طرحواره اطاعت و نقص). از آن جائی […]

راهبردهای درمانی طرحواره محرومیت هیجانی

اهداف درمان طرحواره محرومیت هیجانی: یکی از اهداف مهم درمان، کمک به بیماران برای آگاه شدن از نیازهای هیجانی شان است. ممکن است ناآگاهی از نیازهای هیجانی شان به قدری برای آنها طبیعی باشد که حتی متوجه نباشند در این زمینه مشکلاتی دارند. هدف دیگر درمان، کمک به بیماران برای پذیرش این مسئله است که […]

سیمای بالینی طرحواره محرومیت هیجانی

اگرچه این طرح واره، شایعترین طرح واره ای است که در کارهای بالینی مشاهده کرده ایم، اما با این وجود ، بیماران نمی دانند که چنین طرح واره ای دارند. بیمارانی که این طرح واره را دارند، اغلب به خاطر احساس تنهایی، غمگینی و افسردگی برای درمان مراجعه می کنند و معمولاً نمی دانند چرا […]

تغییر تله زندگی انزوای اجتماعی

مراحل تغییر تله زندگی انزوای اجتماعی ۱٫ ریشه های تحولی تله زندگی طرد اجتماعی را در دوران کودکی تان درک کنید. احساس حقارت و انزوای کودک درون تان را درک کنید. ۲. موقعیتهایی را بنویسید که در زندگی روزمره خود دچار احساس آشفتگی و اضطراب می شوید. ٣. موقعیت هایی را بنویسید که از آنها […]

راهبردهای مهم درمانی تله انزوای اجتماعی

جستجوی ریشه های تحولی طرح واره از طریق تکنیک های تجربی، برخلاف دیگر طرح واره های حوزه بریدگی و طرد، چندان مورد تأکید نیست؛ بلکه تمرکز اصلی بیشتر بر بهبود روابط فعلی بیمار با همسالان و گروه های اجتماعی است.لذا، راهبردهای شناختی و رفتاری در اولویت قرار می گیرند. گروه درمانی ممکن است برای بسیاری […]

سیمای بالینی طرح واره انزوای اجتماعی

بیمارانی که این طرح واره را دارند، معتقدند با بقیه خیلی فرق دارند. آنها به هیچ گروهی، احساس تعلق خاطر نمی کنند. بیشتر احساس می کنند منزوی شده اند. هرکسی که احساس کند متفاوت از دیگران است ممکن است این طرح واره در ذهن او شکل بگیرد، مانند افراد خیلی باهوش، اعضای خانواده های مشهور، […]

تغییر تله زندگی وابستگی

ریشه های تحولی وابستگی در دوران کودکی تان را درک کنید. بی کفایتی و وابستگی کودک درون را تجربه کنید. موقعیت ها، وظایف، مسئولیتها و تصمیمهایی را بنویسید که در زندگی روزمره برای شما چالش آفرین هستند و برای انجام این وظایف، ورود به موقعیتها و پذیرش مسئولیت ها و اتخاذ تصمیم ها به کمک […]

نشانه های تله زندگی وابستگی در شغل و روابط صمیمی

نشانه های تله زندگی وابستگی ۱٫ شما همیشه به دنبال فردی قوی تر و عاقل تر هستید تا در مسایل شغلی دست شما را بگیرد. ۲. موفقیتهای شغلی تان را دست کم میگیرید و عیبها و اشتباهات شغلی تان را بزرگنمایی میکنید. ۳. از پذیرش چالش های شغلی جدید اجتناب میکنید. ۴. تصمیم گیریها را […]

ریشه های تحولی حمایت افراطی

 ریشه های تحولی حمایت افراطی حمایت های افراطی والدین به عنوان ریشه تحولی وابستگی فرزندان ۱، والدین سخت حمایت گرند و خیلی به سن شما توجه نمیکنند. شما در هر سنی که باشید آنها با شما چنان رفتار میکنند که انگار بچه ای کم سن و سال هستید. ۲. والدین به جای شما تصمیم میگیرند. […]

وابستگی و خشم

اگرچه شما از تغییر، وحشت دارید و سخت در مقابل تغییر، مقاومت می کنید و این مقاومت، حس امنیت را برای شما به دنبال خواهد داشت، اما باز هم احساس می کنید که در تلهٔ افتاده اید. این جنبه منفی تله زندگی وابستگی است. بهایی که در قبال این تله می پردازید، همین است. وابستگی […]