بایگانی دسته ی : رویدادها

کوچینگ و تاثیر آن بر رهبری موثر با استقرار نظام آراستگی

کلاس آموزشی آنلاین کوچینگ و تاثیر آن بر رهبری موثر با طرح مثالی از استقرار نظام آراستگی در سازمان استاد صالح مختاری و استاد بهرام خان مختاری چهارشنبه 4 تیر 99 سایت 20:00 رایگان بدون نیاز به ثبت نام پخش در لایو اینستاگرام&n…
جایگاه استراتژی در بیزینس کوچینگ

جایگاه استراتژی در بیزینس کوچینگ

کلاس آموزشی آنلاین جایگاه استراتژی در بیزینس کوچینگ استاد صالح مختاری و استاد فریبا خاکزاد پنجشنبه 22 خرداد 99 سایت 21:30 رایگان بدون نیاز به ثبت نام پخش در لایو اینستاگرام …
نقش تسهیل گری کوچ در پرسونال برندینگ مراجع

نقش تسهیل گری کوچ در پرسونال برندینگ مراجع

کلاس آموزشی آنلاین نقش تسهیل گری کوچ در پرسونال برندینگ مراجع استاد صالح مختاری و استاد فریبا خاکزاد سه شنبه 20 خرداد 99 سایت 21:30 رایگان بدون نیاز به ثبت نام پخش در لایو اینستاگرام …
جایگاه کوچینگ در مدیریت و رهبری سازمان

جایگاه کوچینگ در مدیریت و رهبری سازمان

کلاس آموزشی آنلاین جایگاه کوچینگ در مدیریت و رهبری سازمان استاد صالح مختاری و استاد فریبا خاکزاد دوشنبه 19 خرداد 99 سایت 21:30 رایگان بدون نیاز به ثبت نام پخش در لایو اینستاگرام …