ارزیابی موشکافانه

شما کی توی آینه نگاه می کنید؟ معمولا در دو زمان هست که بیش از همه در آینه نگاه می کنیم: یکی قبل از اینکه می خواهیم از خانه بیرون برویم و یکی هم معمولا بعد از اینکه اتفاق خاصی برای چهره ما می افتد، مثلا از آرایشگاه بر می گردیم یا احیانا خراش…

تفکر انعکاسی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

تفکر انعکاسی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟ وقتی را برای تامل کنار بگذار سقراط: وقتی را برای تجربه کنار بگذاربا این حال تامل و خودکاوی برای خیلی ها به طور طبیعی حاصل نمی شود.به چند دلیل احتمال دارد این کار برای آنها فعالیتی ناراحت کننده باشد…

تفکر انعکاسی چیست و چگونه در آن ورزیده شویم

تفکر انعکاسی چیست و چگونه در آن ورزیده شویم اهمیت تامل و تفکر انعکاسی آهنگ جامعه مشوق تامل نیست. بیشتر آدمها به جای فکر کردن کار می کنند.اشتباه نشود من هم مرد عملم. بسیار پر انرژی و عاشق انجام کار.اما در ضمن اهل تامل هم هستم و قدر آن را می دانم. تفکر انعک…