کلان بینها

نگاه مکعبی چیست ؟

نگاه مکعبی یا شش جهتی یک اصطلاحه. یعنی آدم هر عملی رو میخواد انجام بده، از چند جهت بهش نگاه کنه.ما آدما معمولا از همون یک جهتی که اول به ذهنمون میاد کاری رو انجام میدیم یا نمیدیم. ولی در نگاه مکعبی سعی میکنیم از چند زاویه ی دیگه هم به ق…
کلان بین

کلان بین بودن را چگونه کسب کنیم؟

کلان بین بودن را چگونه کسب کنیم؟ دنبال یقین و قطعیت نرو متفکران کلان بین با ابهام سازگارند.سعی نمی کنند همه مشاهدات و خرده اطلاعات را به زور با ذهنیتی پیش ساخته تعریف کنند.آنها فکر باز دارند در ذهن خود خیلی از فکرهای به ظاهر متضاد …
ضرورت کلان بینی

ضرورت کلان بینی

ضرورت کلان بینی کلان بینی فرصت پیشتازی را فراهم می کند. تعداد متفکران کلان بینی که توان پیشتازی و رهبری ندارند کم نیست.رهبران باید بتوانند برای مردم خود کارهای مهم بکنند:آنها باید بتوانند پیش از مردم دورنما را ببینند.موقعیت ها …
کلان بینها

کلان بینها چگونه فکر می کنند

ذهنیت کلان بینها یک سره چیز یاد می گیرند کلان بینها هیچ وقت به دانش خود بسنده می کنند.آن ها همیشه به دیدن جاهای تازه، خواندن کتابهای جدید، دیدن افراد جدید و یاد گرفتن هنرهای تازه سرگرمند.به سبب همین تمرین و تکرار، غالبا می توانند تکه…