بایگانی برچسب برای: آکادمیک استراتژی

نوشته‌ها

از کتاب استراتژی خوب استراتژی بد قسمت ۸

سحنان پر طمطراق سخنان پر طمطراق، دارای خاستگاه های خاص خود در دنیای آکادمیک و اخیرا در صنعت فناوری اطلاعات است. برای مثال در گزارش اخیر اتحادیه اروپا "رایانش ابری" به این صورت تعریف شده است: یک محیط اجرایی قابل انعطاف از منابع، که شامل ذی نف…