بایگانی برچسب برای: اندیشه، تفکر، تفکر استراتژیک

نوشته‌ها

تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک را چگونه از قید و بند رها کنیم و به پرواز در بیاوریم

 تفکر استراتژیک را چگونه از قید و بند رها کنیم و به پرواز در بیاوریم در منابع تامل کن تفکر استراتژیک اگر منابع را در نظر نگیرد، محکوم به شکست است.موجودی هایت را حساب کن. چقدر وقت داری؟ چه قدر پول داری؟ چند نوع مواد و چه قدر ذخیره داری؟…
استراتژیک فکر کردن

استراتژیک فکر کردن چگونه است و راه های مختلف آن چیست؟

استراتژیک فکر کردن چگونه است و راه های مختلف آن چیست؟ اگر می خواهی استراتژیک فکر کردن را تجربه کتی و اگر می خواهی توان تدوین کردن و اجرای برنامه هایی را داشته باشیکه تو را به هدف برساند به این رهنمودها از دل و جان گوش کن: برای استراتژیک فکر …
اندیشه استراتژیک

اندیشه استراتژیک چه مزایا و منافعی با خود به ارمغان می آورد؟

اندیشه استراتژیک چه مزایا و منافعی با خود به ارمغان می آورد؟ اندیشه استراتژیک مزایای بی شماری دارد، به این چند  مزیت توجه کن: اندیشه استراتژیک مشکل را ساده می کند سروانتس: انسان آماده نصف نبرد را برده است.تفکر استراتژی مسائل پیچیده و هدف های بلند را انتخا…