نوشته‌ها

نحوه استفاده از DISC برای تحسین کردن مراجع در کوچینگ:

نحوه استفاده از ِDISC برای تحسین کردن مراجع در کوچینگ: تحسین کردن C ها تحسین کردن D ها با شور و شوق زیاد از آنها تعریف و تمجید نکنید. از آن‌ها بپرسید که چگونه دوست دارند از آنها تعریف و تقدیر بشود. برای اینکه چرا آ…