بایگانی برچسب برای: تردید در اندیشه های رایج

نوشته‌ها

در اندیشه های رایج تردید کن، وقت نامحبوب شدن فرا رسیده است

در اندیشه های رایج تردید کن، وقت نامحبوب شدن فرا رسیده است جان مینارد کینز، اقتصاد دانی که نظرش به شدت بر تئوری وعمل اقتصاد قرن بیستم اثر گذاشت:مشکل ما این نیست که نمی توانیم به اندازه کافی ایده نو ابداع کنیم،مشکل ما این است که نمی دانی…