بایگانی برچسب برای: تردید در تفکر رایج

نوشته‌ها

تردید کردن در پذیرش فکر رایج را چگونه در خود تقویت کنیم

تردید کردن در پذیرش فکر رایج را چگونه در خود تقویت کنیم تردید کردن در تفکر رایج لزوما دشوار نیست. به شرطی که عادت کنی تردید کردن را در خود بپرورانی.تفکر رایج بارها نشان داده که نادرست و محدودیت آور است.دشواری در شروع است، کار را از اینجا شروع…

تفکر رایج چگونه است و چرایی ضرورت تردید در پذیرش طرز تفکر رایج

تفکر رایج چگونه است و چرایی ضرورت تردید در پذیرش طرز تفکر رایج یکی از دوستانم می گوید: گرفتاری عوام زدگی این است که نمی گذارد انسان فکر کند.خوب اندیشیدن آسان نیست، اگر آسان بود همه متفکر می شدند.بدبختانه خیلی از مردم می خواهند راحت زندگی …