بایگانی برچسب برای: تفکر استراتژیک

نوشته‌ها

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک یا برنامه ریزی جامع چه سبکهایی دارد

برنامه ریزی استراتژیک یا برنامه ریزی جامع چه سبکهایی دارد برنامه ریزی استراتژیک سبکهای زیر را شامل می شود 1- در بعضی سازمان ها تعیین اهداف کلی و ماموریت های آینده سازمان بر اساس نظر شخصی و قضاوت فردی مدیر است.اخذ تصمیم در این سبک بیشت…