نوشته‌ها

تفکر بهینه

تفکر بهینه چیست؟

تفکر بهینه چیست؟ " خرد، پی‌گیری بهترین اهداف را با بهترین ابزار نشان می‌دهد." فرانسیس هاتچسون آیا هیچ کدام از این افکار تا به حال از ذهن شما رد شده‌اند؟ • من سزاوار بهترین زندگی در زندگی هستم. • چطور می‌توانم بیشتر این وضعیت را ایجاد کن…
عاقبت اندیشی

از بازده عاقبت اندیشی چگونه استفاده کنیم و لذت ببریم

از بازده عاقبت اندیشی چگونه استفاده کنیم و لذت ببریم ارزش هدف و حاصل کار را دیدن مشکل نیست. بیشتر مردم می دانند که عاقبت اندیشی بازده عالی دارد.شاید یادگرفتن این نوع تفکر مشکل باشد. هدف یا نتیجه عالی را بشناس فرایند عاقبت اندیشی با شن…
ضرورت عاقبت اندیشی

ضرورت عاقبت اندیشی چیست و چرا باید عاقبت اندیش بود؟

ضرورت عاقبت اندیشی چیست و چرا باید عاقبت اندیش بود؟ حاصل کار سازمانت را، کسب و کارت را، اداره تیمت یا گروهت را چگونه معلوم می کنی؟در خیلی از کسب و کارها، حاصل کار همان ترازنامه است.سود نشان میدهد در حال موفقیت هستی.اما همیشه نمی ت…
خوش فکری

دگربینی چیست و چگونه از دگربینی و ایثار لذت ببریم؟

دگربینی چیست و چگونه از دگربینی و ایثار لذت ببریم؟ دیگران را مقدم بدار فرایند تفکر ایثارگرانه یا دگربینی از این جا آغاز می شود که خود را محور کائنات ندانیم.لازمه این تغییر، فروتنی و عوض کردن کانون تمرکز و توجه است.کن بلانچارد و نورمن وی…
خوش فکری

هم اندیشی چیست و چگونه می توان دیگران را به هم اندیشی ترغیب نمود؟

هم اندیشی چیست و چگونه می توان دیگران را به هم اندیشی ترغیب نمود؟ عده ای به طور طبیعی هم اندیشی می کنند.هر وقت با مشکلی مواجه می شوند از خود می پرسند چه کسی را می شناسم که می تواند در این مشکل به من کمک کند؟ به فکر دیگران احترام بگذار بدان که…
خوش فکری

هم فکری را ترغیب کنیم و مقایسه هم اندیشی با تک اندیشی

هم فکری را ترغیب کنیم و مقایسه هم اندیشی با تک اندیشی در چرایی ضرورت ترغیب به هم اندیشی متفکران خوب، به خصوص آن ها که در رهبری هم خوبند، قدرت هم فکری را درک می کنند.می دانند که اگر قدر افکار و ایده های دیگران را بدانند از اثر برهم فزاینده هم…
خوش فکری

تردید کردن در پذیرش فکر رایج را چگونه در خود تقویت کنیم

تردید کردن در پذیرش فکر رایج را چگونه در خود تقویت کنیم تردید کردن در تفکر رایج لزوما دشوار نیست. به شرطی که عادت کنی تردید کردن را در خود بپرورانی.تفکر رایج بارها نشان داده که نادرست و محدودیت آور است.دشواری در شروع است، کار را از اینجا شروع…
خوش فکری

تفکر رایج چگونه است و چرایی ضرورت تردید در پذیرش طرز تفکر رایج

تفکر رایج چگونه است و چرایی ضرورت تردید در پذیرش طرز تفکر رایج یکی از دوستانم می گوید: گرفتاری عوام زدگی این است که نمی گذارد انسان فکر کند.خوب اندیشیدن آسان نیست، اگر آسان بود همه متفکر می شدند.بدبختانه خیلی از مردم می خواهند راحت زندگی …
خوش فکری

در اندیشه های رایج تردید کن، وقت نامحبوب شدن فرا رسیده است

در اندیشه های رایج تردید کن، وقت نامحبوب شدن فرا رسیده است جان مینارد کینز، اقتصاد دانی که نظرش به شدت بر تئوری وعمل اقتصاد قرن بیستم اثر گذاشت:مشکل ما این نیست که نمی توانیم به اندازه کافی ایده نو ابداع کنیم،مشکل ما این است که نمی دانی…
خوش فکری

تفکر انعکاسی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

تفکر انعکاسی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟ وقتی را برای تامل کنار بگذار سقراط: وقتی را برای تجربه کنار بگذاربا این حال تامل و خودکاوی برای خیلی ها به طور طبیعی حاصل نمی شود.به چند دلیل احتمال دارد این کار برای آنها فعالیتی ناراحت کننده باشد…
خوش فکری

تفکر انعکاسی چیست و چگونه در آن ورزیده شویم

تفکر انعکاسی چیست و چگونه در آن ورزیده شویم اهمیت تامل و تفکر انعکاسی آهنگ جامعه مشوق تامل نیست. بیشتر آدمها به جای فکر کردن کار می کنند.اشتباه نشود من هم مرد عملم. بسیار پر انرژی و عاشق انجام کار.اما در ضمن اهل تامل هم هستم و قدر آن را می دانم. تفکر انعک…
فکر کردن به شدنی ها

فکر کردن به شدنی ها را چگونه درک می کنیم؟

فکر کردن به شدنی ها را چگونه درک می کنیم اگر تو هم ذاتا آدم خوش‌بین و پذیرای فکر کردن به شدنی ها و ممکن هایی ، پس بدان که با من همراهی.اما خیلی ها به جای خوش بینی بودن ذاتا منفی و بد بین اند.از دید آنها کسی که به ممکت و محمل فکر می کند، ساد…
اندیشیدن به شدنی ها

اندیشیدن به شدنی ها چگونه ممکن است و چرا اهمیت دارد؟

اندیشیدن به شدنی ها چگونه ممکن است و چرا اهمیت دارد؟ چرا باید انرژی اندیشیدن به شدنی ها را حس کرد کسانی که اهل اندیشیدن به شدنی ها هستند، می توانند کاهایی را بکنند که به نظر نشدنی است،چون بوجود چاره و راه حل باورد دارند.تو هم باید به دلیل …
برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک یا برنامه ریزی جامع چه سبکهایی دارد

برنامه ریزی استراتژیک یا برنامه ریزی جامع چه سبکهایی دارد برنامه ریزی استراتژیک سبکهای زیر را شامل می شود 1- در بعضی سازمان ها تعیین اهداف کلی و ماموریت های آینده سازمان بر اساس نظر شخصی و قضاوت فردی مدیر است.اخذ تصمیم در این سبک بیشت…
محیط خلاق

محیط خلاق مشوق خلاقیت است

محیط خلاق مشوق خلاقیت است متفکری می گوید: مطالعاتی که درباره خلاقیت شده حکایت از آن داردکه اصلی ترین عامل خلاقیت در میان کارکنان این است که خود را مختار و مجاز بدانند یا ندانند.اگر نوآوری و خوش فکری را آشکارا تشویق کنند و پاداش دهند، …
استفاده از تفکر خلاق

استفاده از تفکر خلاق چگونه است

استفاده از تفکر خلاق چگونه است برای استفاده از تفکر خلاق ، خلاقیت کش ها از میان بردار استفان لیکاک :‌اهمیت کتاب آلیس در سرزمین عجایب برای من بیشتر از تمام دائره العارف بریتانیکا است.از دید لیکاک گرمای خاقیت بر سرمای واقعیت برتری دارد. …
خلاقیت

خلاقیت را چگونه مزه مزه کنیم

خلاقیت را چگونه مزه مزه کنیم؟ خلاقیت توان متحول ساختن کیفیت زندگانی انسان را دارد. خلاقیت این پنج کار را می تواند بکند: خلاقیت بر ارزش همه چیز می افزاید. تفکر خلاق یعنی این که بتوانی چیزی را ببینی که هیچ کس ندیدهو بتوانی به چیزی بیاندیش…
متفکران خلاق

متفکران خلاق چه صفاتی دارند؟

متفکران خلاق چه صفاتی دارند؟ متفکران خلاق قدر و ارزش ایده را می شناسند.آدمهای بسیار خلاق مشتاق و پابند فکر نو و طرح نو هستند.فقط به قریحه‌ی خود تکیه نمی کنند. می دانند چطور از قدرت تخیل خود نام و تمام استفاده کنند.بحث خلاقیت بحث فک…
خوش فکری

اندیشه خلاق چگونه بدست می آید و چگونه از بین می رود؟

اندیشه خلاق چگونه بدست می آید و چگونه از بین می رود؟ ایده جویی اگر توانایی ذاتی برای ابداع فکر نو نداشته باشم، دست کم می توانم خوشه چین خرمن افکار نو دیگران باشم.توماس ادیسون: داشتن اندیشه خلاق و نوآوری یعنی هنر پنهان کردن منبع و مرجع خود…
خوش فکری

افزایش تمرکز چگونه میسر می شود؟

افزایش تمرکز چگونه میسر می شود پریشان خاطر و حواس پرت نباش جیم کالینز در کتاب بهتر از خوب : در راه عظمت رفتن، سادگی و همت می‌خواهد.این راه روشنایی لازم دارد، نه روشنایی لحظه‌ای. برا عبور از این راه باید تمرکز داشته باشیم.تمرکز بر کارهای…
تمرکز در اندیشه

تمرکز در اندیشه چگونه به دست می آید و بر روی چه هدفی باید تمرکز کرد؟

تمرکز در اندیشه چگونه به دست می آید و بر روی چه هدفی باید تمرکز کرد؟ چرا باید قید و بند را از تمرکز باز و آن را آزاد کرد؟ تمرکز در اندیشه توش و توان انسان را به سوی هدف مطلوب، بسیج می کند.خورشید، منبع توانمندی از انرژی است، در هر ساعت با …
کلان بین

کلان بین بودن را چگونه کسب کنیم؟

کلان بین بودن را چگونه کسب کنیم؟ دنبال یقین و قطعیت نرو متفکران کلان بین با ابهام سازگارند.سعی نمی کنند همه مشاهدات و خرده اطلاعات را به زور با ذهنیتی پیش ساخته تعریف کنند.آنها فکر باز دارند در ذهن خود خیلی از فکرهای به ظاهر متضاد …
کلان بینها

کلان بینها چگونه فکر می کنند

ذهنیت کلان بینها یک سره چیز یاد می گیرند کلان بینها هیچ وقت به دانش خود بسنده می کنند.آن ها همیشه به دیدن جاهای تازه، خواندن کتابهای جدید، دیدن افراد جدید و یاد گرفتن هنرهای تازه سرگرمند.به سبب همین تمرین و تکرار، غالبا می توانند تکه…
خوش فکر

خوش فکر بودن را چگونه تجربه کنیم؟——

خوش فکر بودن را چگونه تجربه کنیم؟ خود را در معرض اطلاعات خوب بگذار خوش فکر همیشه پمپ ایده راه می اندازد.خوش فکر همیشه دنبال بهانه هایی می گردد تا فرایند تفکر را از سر بگیرد.با این وصف از کوزه همان تراود که در اوست. انسان هرچه بکارد همان …
تفکر ارادی

تفکر ارادی و ورزیدگی در آن

تفکر ارادی و ورزیدگی در آن ویلیام برنباخ: لازمه شکوفا شدن گل، خاک مناسب و بذر مناسب است.در شکفته شدن اندیشه های خوب نیز همین اصل حاکم است.یک از لازمه های خوش فکری داشتن تفکر ارادی است. آدمهایی که خوش فکرند و تفکر ارادی هستند، همیشه خ…
تحول فکری

آثار تحول فکری

آثار تحول فکری هیچکس نمی تواند دیگری را تغییر دهد.من نسبت به افراد مسئول هستم اما به جای آنها مسئولیت ندارم. توصیه هایی در جهت تحول فکری: تحول فکری سبب تغییر در باورهای انسان می شود. کارن فورد: آدمها به چیزهایی که در خودشان نمی بینند…
متحول کردن فکر

چند نکته درمورده تحول فکری

متحول کردن فکر و تاثیر آن فرنک داش: نمی توانی جلوی فکر کردن مردم را بگیری، اما می توانی آنها را وادار به فکر کردن کنیلئو تولستوی: همه به فکر این هستند که دنیا را متحول کنند، هیچ کس در فکر متحول کردن خود نیست. چند نکته درباره متحول کردن …
خوش فکری

تحول فکر چقدر ارزشمند است؟

تحول فکر  چقدر ارزشمند است؟ به چه می اندیشید؟ وجه اشتراک مردم موفق چیست؟ خوش فکری!کسانی که به تحول فکر  عادت کرده اند، رابطه سطح فکر خود را با سطح پیشرفت خویش شناخته اند.آنها می دانند برای متحول کردن زندگانی خود باید فکر خود را متحول ک…