بایگانی برچسب برای: خوش فکری، تفکر، اندیشه

نوشته‌ها

خوش فکری

اهمیت خوش فکری در چیست و چرا باید خوش فکر بود؟

اهمیت خوش فکری در چیست و چرا باید خوش فکر بود؟ خوش فکری زمینه ساز دستاوردهای خوب است. نویسنده ای می گوید اندیشه و کردار نیک هرگز به نتیجه بد منجر نمی شود.یکی از دلایل تحقق یافتن آرزوهای مردم این است که می خواهند بدون ایجاد تغییر در فکر خود دس…