نوشته‌ها

خوش فکر

خوش فکر بودن را چگونه تجربه کنیم؟——

خوش فکر بودن را چگونه تجربه کنیم؟ خود را در معرض اطلاعات خوب بگذار خوش فکر همیشه پمپ ایده راه می اندازد.خوش فکر همیشه دنبال بهانه هایی می گردد تا فرایند تفکر را از سر بگیرد.با این وصف از کوزه همان تراود که در اوست. انسان هرچه بکارد همان …
تفکر ارادی

تفکر ارادی و ورزیدگی در آن

تفکر ارادی و ورزیدگی در آن ویلیام برنباخ: لازمه شکوفا شدن گل، خاک مناسب و بذر مناسب است.در شکفته شدن اندیشه های خوب نیز همین اصل حاکم است.یک از لازمه های خوش فکری داشتن تفکر ارادی است. آدمهایی که خوش فکرند و تفکر ارادی هستند، همیشه خ…
متحول کردن فکر

چند نکته درمورده تحول فکری

متحول کردن فکر و تاثیر آن فرنک داش: نمی توانی جلوی فکر کردن مردم را بگیری، اما می توانی آنها را وادار به فکر کردن کنیلئو تولستوی: همه به فکر این هستند که دنیا را متحول کنند، هیچ کس در فکر متحول کردن خود نیست. چند نکته درباره متحول کردن …
خوش فکری

تحول فکر چقدر ارزشمند است؟

تحول فکر  چقدر ارزشمند است؟ به چه می اندیشید؟ وجه اشتراک مردم موفق چیست؟ خوش فکری!کسانی که به تحول فکر  عادت کرده اند، رابطه سطح فکر خود را با سطح پیشرفت خویش شناخته اند.آنها می دانند برای متحول کردن زندگانی خود باید فکر خود را متحول ک…