نوشته‌ها

سهم بازار

سهم بازار سهم بازار چیست؟اولین سوالی که در فرایند تصمیم گیری بازار پرسیده میشود این است که نقش اول را چه کسی در بازار ایفا می کندو چه کسی بیشترین سهم را دارد.دومین سوال اساسی این است که چگونه سهم بازار را افزایش دهیم ؟سهم بازار چیز بسی…