بایگانی برچسب برای: پرسنال برند، برند شخصی، چشم انداز، توصیف

نوشته‌ها

چشم انداز

تحلیل گام اول نوشتن چشم انداز

تحلیل گام اول نوشتن چشم انداز ده نفس عمیق بکشید، با هر بازدم اجازه بدهید تا تنش‌های جسمانیتان به بیرون ریخته شده و آرام شوید.تصور كنید كه به یك نتیجة مطلوب و مورد دلخواه خود در زندگیتان دست یافته‌اید.به عنوان مثال در خانه‌ای كه آرزویش را د…