وبلاگ - آخرین اخبار

برنامه ریزی استراتژیک یا برنامه ریزی جامع چه سبکهایی دارد

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک یا برنامه ریزی جامع چه سبکهایی دارد

برنامه ریزی استراتژیک سبکهای زیر را شامل می شود

1- در بعضی سازمان ها تعیین اهداف کلی و ماموریت های آینده سازمان بر اساس نظر شخصی و قضاوت فردی مدیر است.

اخذ تصمیم در این سبک بیشتر بر اساس بینش و جنبه اشراق و دریافت های فرد مدیر دارد و قاعده ای خاص بر آن حاکم نیست.

2- در سبکی دیگر با توجه به استراتژی ها ی وضع شده قبلی وبا ایجاد تغییرات جزئی و اندک تعیین استراتژی های سازمانی انجام می گیرد.

فایده این روش مخاطره بسیار کم آن. و از کاستی های آن این است که سازگاری با شرایط متحول بیرونی به راحتی امکان پذیر نیست.

3- در سبک سوم که به نام برنامه ریزی استراتژیک یا جامع معروف است،

تعیین اهداف بر اساس نظوم و قاعده ای خاص است که بررسی می کنیم:

الف) تعیین و تدوین اهداف آینده سازمان

مهمترین مرحله می باشد و بر عهده مقامات عالی سازمان است.

تعیین هدف شامل درک و تشخیص صحیح ماموریت ها و مقاصد سازمان و بیان آنهاست.

کارهای مهم در این مرحله :رابطه سازمان با جامعه ودلیل وجودی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

توجه به ارزش ها، انتظارات و امکانات و منابع سازمان.

ب) شناخت اهداف و استراتژی های موجود سازمان

توجه به اهداف و ماموریت های فعلی و بررسی وجود افتراق و اختلاف با هدفهای تعیین شده.

پ) تجزیه و تحلیل شرایط محیطی سازمان

در این مرحله تهدیدها و فرصت های محیط خارجی شناسایی و تحلیل می شوند.

ت) تجزیه و تحلیل منابع  وامکانات سازمان

شمایی از امکانات سازمان برای تحقق اهداف آینده بدست می آید.

و همچنین ضعف ها و نارسایی های داخلی سازمان نیز شناسایی و مشخص می شوند.

ب) شناخت اهداف و استراتژی های موجود سازمان

توجه به اهداف و ماموریت های فعلی و بررسی وجود افتراق و اختلاف با هدفهای تعیین شده.

پ) تجزیه و تحلیل شرایط محیطی سازمان

در این مرحله تهدیدها و فرصت های محیط خارجی شناسایی و تحلیل می شوند.

ت) تجزیه و تحلیل منابع  وامکانات سازمان

شمایی از امکانات سازمان برای تحقق اهداف آینده بدست می آید.

و همچنین ضعف ها و نارسایی های داخلی سازمان نیز شناسایی و مشخص می شوند.

د) شناسایی وضع موجود سازمان

این مرحله حاصل اطلاعات جمع آور شده در سه مرحله پیش است.

باید تصویری کامل از اهداف موجود، شرایط محیطی و امکانات سازمان بدست آید

و آثار و هماهنگی آنها بر یکدیگر بررسی شود.

ز) تعیین تغییرات مورد لزوم در استراتژی ها

برنامه ریز باید فاصله بین هدف ها و استراتژی های آینده را دریابد

و ضرورت انجام تغییراتی را در هدف ها یا نحوه اجرای هدف بنماید.

ر) تصمیم گیری در مورد استراتژی مطلوب

استراتژی های منتخب یا کاملا استراتژی های جدید هستند و یا استراتژی های گذشته اند که با تغییراتی برای نیل به اهداف مطرح شده اند.

انتخاب براساس معیار های:عملی بودن، مفید بودن، قدرت حل مشکلات، هم راستایی با خط مشی ها و…

ژ) اجرای استراتژی جدید

انتخاب استراتژی جدید پایان کار نیست بلکه باید اجرا و عملا آزمون شود.

و) کنترل و سنجش استراتژی جدید در عمل

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.