چشم انداز

اگر فردی در جلسه اصلا برای خودش رویایی نداشت و تمام رویاهایش برای فرد دیگری بود چکار باید کرد

اگر فردی در جلسه اصلا برای خودش رویایی نداشت و تمام رویاهایش برای فرد دیگری بود چکار باید کرد؟ خیلی وقتها در جلسات با فردی برخورد داشته ام که هیچ رویا و آرزویی برای خودش ندارد، تمام رویا و آرزوهایش برای فرد یا افرادی دیگریست.مثلا مادری که ت…
چشم انداز

عدم توانایی در تصور رویاهای خود در جلسه چشم انداز

عدم توانایی در تصور رویاهای خود در جلسه چشم انداز اگر فردی در جلسه حضور داشت که نتوانست رویاهای خود را تصویر کند به چند نکته توجه کنید:1- این فرد احتمالا احساسات خود را کشته است، سعی می کند نسبت به تمام چیزهایی که در زندگی رخ می دهد بی تفاوت با…
چشم انداز

تحلیل گام اول نوشتن چشم انداز

تحلیل گام اول نوشتن چشم انداز ده نفس عمیق بکشید، با هر بازدم اجازه بدهید تا تنش‌های جسمانیتان به بیرون ریخته شده و آرام شوید.تصور كنید كه به یك نتیجة مطلوب و مورد دلخواه خود در زندگیتان دست یافته‌اید.به عنوان مثال در خانه‌ای كه آرزویش را د…
نحوه نوشتن چشم انداز شخصی

نحوه نوشتن چشم انداز شخصی

نحوه نوشتن چشم انداز شخصی گام اول تنها در مكانی قرار بگیرید و ده نفس عمیق بگیرید. با هر بازدم اجازه بدهید تا تنش‌های جسمانیتان به بیرون ریخته شده و آرام شوید. تصور كنید كه به یك نتیجة مطلوب و مورد دلخواه خود در زندگیتان دست یافته‌اید. به عنوان …
vision

چشم انداز در برند شخصی

چشم انداز در برند شخصی مشخص کردن چشم اندازیکی از مهمترین کارهایی که در جلسه اول کوچینگ برند شخصی انجام می شود. با مشخص شدن چشم انداز مشخص می کنیم به کجا می خواهم برویم. در این جلسه با قدرت رویا پردازی چشم انداز فرد ابتدا تصور می شود. سپس با سوالا…