کتابخانه

کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید

Name : Reinventing your life

writer : Jeffrey E. Young Ph.D. , Janet S. klosko, Ph.D.

Introduction by : Aaron T. Beck

Translator : H. Hamidpour, PH.D. , E. pirmoradi , N. Golizadeh

نام کتاب : کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید

نویسنده : جفری یانگ ، ژانت کل وسکو

ترجمه : دکتر حسن حمیدپور ،الناز پیر مرادی ، ناهید گلی زاده

خلاصه :نویسندگان این کتاب از صاحب نظران حوزه شناخت درمانی هستند ، به شناسایی نشانه شناسی ، سبب شناسی و درمان 11 الگوی رفتاری مخرب و تکراری پرداخته اند که به خودانگاره منفی ربط دارند . مولفان ضمن شرح حال بیماران واقعی ، نشان میدهند که چگونه هر یک از این الگوهای نا کارآمد در دوران کودکی شکل گرفته اند و مبنایی برای ارزیابی خویشتن در بزرگسالی می شوند و این کتاب ابزار قدرتمندی برای درمان مشکلات مراجعات بر اساس رویکردهای شناخت درمانی و طرح واره درمانی است.

دکتر آرون بک بنیانگذار شناخت درمانی در مقدمه کتاب مینویسد: یانگ و کلوسکو بر اساس خلاقیت و تدبیراندیشی توانسته اند ابزارهای اثرگذاری برای تغییر روابط بین فردی و روابط شغلی تدوین کنند . به دنبال تغییر در روابط بین فردی و روابط شغلی ، زندگی تغییر شگرفی خواهد کردو این کتاب نشان میدهد که نویسندگان از بینش بالینی ، حساسیت و شفقا خاصی برای راه حل اندیشی مشکلات بین قردی و مشکلات شغلی برخوردارند.

اسلاید 2

محتوای اسلاید از اینجا