پرسشگری قدرتمند

6- Communicating Effectively: Powerful Questioning (4 Things)

Ability to ask questions that reveal the information needed for maximum benefit to the coaching relationship and the client.

برقراری ارتباط موثر: پرسشگری قدرتمند (4 اصل)

توانایی پرسیدن سوالاتی که اطلاعات مورد نیاز را جهت حداکثر استفاده مراجع از روند کوچینگ و ارتباط با کوچ فراهم می سازد.

 

1. Asks questions that reflect active listening and an understanding of the client’s perspective.

سوالاتی را بپرسد که نشان دهد فعالانه گوش می داده و دیدگاه مراجع را درک کرده است.

 

2. Asks questions that evoke discovery , insight , commitment or action (e.g., those that challenge the client’s assumptions).

سوالاتی را بپرسد که در نهایت برای مراجع موجب شناخت بیشتر از خود، بینش جدید، تعهد یا عملکردهای جدیدی گردد (مثلاً سوالاتی که پیش فرض ها و تصورات مراجع را به چالش بکشد).

3. Asks open-ended questions that create greater clarity, possibility or new learning.

سوالاتی بپرسد که پاسخ نهایی آن بیش از بله و خیر بوده ، سوالات باز باشد، تا باعث شفاف تر شدن موضوع و یادگیری های جدید گردد.

 

4. Asks questions that move the client toward what they desire, not questions that ask for the client to justify or look backward.

سوالاتی بپرسد که مراجع را به سمتی که مایل است سوق دهد، نه سوالاتی که نیازمند قضاوت وی یا بازگشت به گذشته هستند.

 

کلمات کلیدی

Evoke: بیرون کشیدن، عیان کردن

Discovery: کشف کردن

Insight: بینش، بصیرت

Commitment: تعهد

Open questions:

Broad, open-ended questions, e.g. ‘What do you really want’, ‘What other options do you have?’, evoking clarity and insight

 

سوالات باز:

سوالات باز: سوالات گسترده و باز ، مثلاً “واقعاً چه می خواهید” ، “چه گزینه های دیگری دارید؟” ، باعث وضوح و بینش می شود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.