وبلاگ - آخرین اخبار

هفت بعد سلامتی

سلامتی

سلامتی پی‌گیری رشد مستمر و تعادل در هفت بعد سلامت است. بسیاری از مردم فقط درباره سلامت جسمی فکر می‌کنند. این واژه شامل افکار تغذیه، ورزش، مدیریت وزن، فشار خون و غیره است، با این حال سلامتی بیشتر از سلامت جسمی است. سلامت یک یکپارچگی کامل از سلامت جسمی، ذهنی و معنوی است. این یک تعامل پیچیده است که منجر به کیفیت زندگی می‌شود.

سلامت عموما به عنوان داشتن هفت بعد تلقی می‌شود. هر بعد به حس سلامت یا کیفیت زندگی ما کمک می‌کند، و هر یک بر دیگران تاثیرمی‌گذارد و همپوشانی می‌کند. گاهی ممکن است فرد مهم‌تر از بقیه باشد، اما بی‌توجهی به هر بعد از هر زمان اثرات زیان آوری بر سلامت کلی دارد.

هفت بعد سلامتی

 • فیزیکی
 • عاطفی
 • ذهنی
 • اجتماعی
 • معنوی
 • محیط‌زیستی
 • شغلی حرفه‌ای

ابعاد فیزیکی

سلامت فیزیکی شامل انواع رفتارهای سالم شامل ورزش مناسب، تغذیه مناسب و پرهیز از عادات مضر مانند مصرف مواد مخدر و مصرف الکل است. این به معنی یادگیری و تشخیص علایم بیماری، گرفتن بازرسی پزشکی منظم، و حفاظت از خودتان در برابر آسیب‌ها و آسیب است.توسعه چنین عادت‌های سالم امروزه نه تنها چند سال به زندگی شما می‌افزاید، بلکه باعث افزایش لذت و کیفیت آن سال‌ها خواهد شد.

توصیه‌هایی برای رفاه فیزیکی بهینه:

 • ورزش روزانه
 • استراحت کافی
 • استفاده از کمربند ایمنی، کلاه ایمنی و سایر تجهیزات محافظ
 • یاد بگیرید که نشانه‌های اولیه بیماری را تشخیص دهید
 • غذاهای سالم بخورید
 • وعده های غذایی خود را کنترل کنید
 • سیگار کشیدن را رها کنید و در مقابل دود دست‌دوم از خود

ابعاد عاطفی

سلامت عاطفی یک حالت پویا است که مرتبا با شش بعد سلامتی شما نوسان می‌کند. از نظر عاطفی، به طور معمول به عنوان توانایی احساس و بیان احساسات انسانی از قبیل شادی، ناراحتی و عصبانیت تعریف می‌شود. این به معنی داشتن توانایی دوست داشتن و دوست داشتن و دستیابی به درکی از تحقق در زندگی است. سلامت عاطفی شامل خوش بینی، عزت‌نفس، خود پذیرش و توانایی به اشتراک گذاشتن احساسات است.

نکاتی برای سلامت عاطفی بهینه:

 • به افکار و احساسات خود توجه کنید
 • پرورش نگرش خوش بینانه
 • درمان و ارائه پشتیبانی
 • مهارت‌های مدیریت زمان را یاد بگیرید
 • تکنیک‌های مدیریت استرس را تمرین کنید
 • قبول کنید و خود را ببخشید

بعد فکری

فعالیت‌های ذهنی خلاق و مهیج را تشویق می‌کند. ذهن ما باید به طور مستمر الهام‌گرفته باشد و همان طور که بدن ما انجام می‌دهد اعمال شود. افرادی که دارای سطح بالایی از سلامت فکری هستند ذهن فعال دارند و به یادگیری ادامه می‌دهند. یک فرد خوب از لحاظ فکری از منابع موجود برای توسعه دانش one’s و بهبود مهارت‌ها استفاده می‌کند. پی‌گیری وقایع جاری و شرکت در فعالیت‌هایی که ذهن ما را بیدار می‌کنند نیز مهم هستند.

نکات و تصمیماتی برای داشتن یک ذهن سالم شامل:

 • شرکت در یک دوره آموزشی یا کارگاه عملی
 • یادگیری و یا تکمیل یک زبان خارجی
 • یافتن انسانهایی که از نظر ذهنی با شما رقابت کنند.
 • خواندن
 • یادگرفتن قدردانی از هنر

 

ابعاد اجتماعی

رفاه اجتماعی به توانایی ما برای تعامل با موفقیت در جامعه جهانی و برآورده کردن انتظارات و خواسته‌های نقش‌های شخصی ما اشاره دارد. این به معنی یادگیری مهارت‌های ارتباطی خوب، ایجاد صمیمیت با دیگران و ایجاد شبکه حمایتی از دوستان و اعضای خانواده است. رفاه اجتماعی شامل نشان دادن احترام به دیگران و خودتان است. مشارکت در جامعه شما و جهان یک حس تعلق ایجاد می‌کند.

نکات و تصمیماتی برای داشتن یک سلامت اجتماعی شامل:

 • رشد دادن روابط سالم
 • قاطی شدن با افراد
 • شرکت کردن در اجتماع
 • در اشتراک گذاشتن استعدادها و مهارتها
 • در ارتباط گذاشتن افکار، احساسات و ایده ها

بعد معنوی

رفاه معنوی شامل داشتن مجموعه‌ای از اعتقادات , اصول و یا ارزش‌هایی است که به جهت‌دهی به زندگی کمک می‌کنند.  آن شامل سطح بالایی از ایمان , امید و تعهد به باورهای فردی شما است که درکی از معنا و هدف را فراهم می‌کند . تمایل به جست و جوی معنا و هدف در وجود انسان است , که همه چیز را زیر سوال برده و از چیزهاییکه نمی‌توانند به آسانی توضیح داده شوند یا درک شوند تقدیر می‌کنند . یک فرد سالم به دنبال هماهنگی میان آنچهدر داخل و همچنین نیروهای خارجی قرار دارد , است .

نکات و پیشنهادها برای سلامت روحی بهینه:

 • بررسیهستهمعنویخود
 • زمانرابه تنهاییویامدیتیشنسپری کنید
 • کنجکاووکنجکاوباشید
 • درهر کاریکهانجام دهیدکاملاحضورداشته باشید
 • باقلبخودگوش کنیدوبااصولخودزندگی کنید
 • بهخودتانواطرافیانتانآزادیدهیدکه چهکسانیهستند
 • برایرشددرچالش‌هاییکه زندگیبهارمغانمی‌آورد,فرصت‌هاییبرایرشدرا مشاهده کنید.

سلامتی محیطی

سلامت محیطی، آگاهی از وضعیت ناپایدار زمین و اثرات عادت های روزانه خود در محیط فیزیکی است. این شامل حفظ یک شیوه زندگی است که هماهنگی با زمین را به حداکثر می رساند و به محیط زیست آسیب می رساند. این شامل داشتن فعالیت های اجتماعی مسئولانه برای محافظت از محیط زیست است.

نکات و پیشنهادات برای سلامت محیط زیست مطلوب:

 • ایمیل های ناخواسته خود را متوقف کنید
 • حفظ منابع آب و منابع دیگر
 • کم کردن استفاده از مواد شیمیایی
 • کاهش، استفاده مجدد، بازیافت
 • رابطه خود را با زمین تجدید کنید

بعد حرفه‌ای

سلامت شغلی شغلی شامل آماده‌سازی و استفاده از هدایا مهارت‌ها استعدادها به منظور کسب هدف شادی غنی‌سازی در زندگی شما است.توسعه رضایت شغلی و رفاه مربوط به طرز فکر شما در مورد کارتان است.پیشنهاد ترجمیاردستیابی به رفاه مطلوب شغلی به شما این امکان را می‌دهد که یک نگرش مثبت را حفظ کنید و رضایت و خرسندی خود را در شغل خود تجربه کنید.سلامت شغلی به معنای یکپارچه‌سازی موفق تعهد به شغل خود در یک سبک زندگی کلی است که رضایت‌بخش و پاداش دهنده است. ​

نکات و پیشنهادها برای رفاه شغلی بهینه عبارتند از:

 • انواع گزینه‌های شغلی را بررسی کنید
 • یک چشم‌انداز برای آینده خود ایجاد کنید
 • شغلی انتخاب کنید که متناسب با شخصیت، علایق و استعدادهای شما باشد
 • برای تغییر و یادگیری مهارت‌های جدید باز باشید

 

Seven Dimensions of Wellness
Wellness is the pursuit of continued growth and balance in the seven dimensions of wellness. Many people think about “wellness” in terms of physical health only. The word invokes thoughts of nutrition, exercise, weight management, blood pressure, etc. Wellness, however, is much more than physical health. Wellness is a full integration of physical, mental and spiritual well-being. It is a complex interaction that leads to quality of life.Wellness is commonly viewed as having seven dimensions. Each dimension contributes to our own sense of wellness or quality of life, and each affects and overlaps the others. At times one may be more prominent than others, but neglect of any one dimension for any length of time has adverse effects on overall health.The Seven Dimensions of Wellness
• Physical
• Emotional
• Intellectual
• Social
• Spiritual
• Environmental
• OccupationalPhysical Dimension
Physical wellness encompasses a variety of healthy behaviors including adequate exercise, proper nutrition and abstaining from harmful habits such as drug use and alcohol abuse. It means learning about and identifying symptoms of disease, getting regular medical checkups, and protecting yourself from injuries and harm. Developing such healthy habits today will not only add years to your life but will enhance the enjoyment and quality of those years.
Tips for optimal physical wellness:
• Exercise daily
• Get adequate rest
• Use seat belts, helmets, and other protective equipment
• Learn to recognize early signs of illness
• Eat a variety of healthy foods
• Control your meal portions
• Stop smoking and protect yourself against second-hand smoke
• Use alcohol in moderation, if at all

Emotional Dimension
Emotional wellness is a dynamic state that fluctuates frequently with your other six dimensions of wellness. Being emotionally well is typically defined as possessing the ability to feel and express human emotions such as happiness, sadness and anger. It means having the ability to love and be loved and achieving a sense of fulfillment in life. Emotional wellness encompasses optimism, self-esteem, self-acceptance and the ability to share feelings.

Tips for optimal emotional wellness:
• Tune-in to your thoughts and feelings
• Cultivate an optimistic attitude
• Seek and provide support
• Learn time management skills
• Practice stress management techniques
• Accept and forgive yourself

Intellectual Dimension
The intellectual dimension encourages creative, stimulating mental activities. Our minds need to be continually inspired and exercised just as our bodies do. People who possess a high level of intellectual wellness have an active mind and continue to learn. An intellectually well person uses the resources available to expand one’s knowledge and improve skills. Keeping up-to-date on current events and participating in activities that arouse our minds are also important.
Tips and suggestions for optimal intellectual wellness include:
• Take a course or workshop
• Learn (or perfect) a foreign language
• Seek out people who challenge you intellectually
• Read
• Learn to appreciate art

Social Dimension
Social wellness refers to our ability to interact successfully in our global community and to live up to the expectations and demands of our personal roles. This means learning good communication skills, developing intimacy with others, and creating a support network of friends and family members.ا
Social wellness includes showing respect for others and yourself. Contributing to your community and to the world builds a sense of belonging.

Tips and suggestions for optimal social wellness include:
• Cultivate healthy relationships
• Get involved
• Contribute to your community
• Share your talents and skills
• Communicate your thoughts, feelings and ideas

Spiritual Dimension
Spiritual wellness involves possessing a set of guiding beliefs, principles, or values that help give direction to one’s life. It encompasses a high level of faith, hope and commitment to your individual beliefs that provide a sense of meaning and purpose. It is willingness to seek meaning and purpose in human existence, to question everything and to appreciate the things which cannot be readily explained or understood.
A spiritually well person seeks harmony between what lies within as well as the forces outside.

Tips and suggestions for optimal spiritual wellness:
• Explore your spiritual core
• Spend time alone/meditate regularly
• Be inquisitive and curious
• Be fully present in everything you do
• Listen with your heart and live by your principles
• Allow yourself and those around you the freedom to be who they are
• See opportunities for growth in the challenges life brings you
Environmental Wellness
Environmental wellness is an awareness of the unstable state of the earth and the effects of your daily habits on the physical environment. It consists of maintaining a way of life that maximizes harmony with the earth and minimizes harm to the environment. It includes being involved in socially responsible activities to protect the environment.
Tips and suggestions for optimal environmental wellness:
• Stop your junk mail
• Conserve water and other resources
• Minimize chemical use
• Reduce, Reuse, Recycle
• Renew your relationship with the earth

Occupational Dimension
Occupational/Vocational wellness involves preparing and making use of your gifts, skills, and talents in order to gain purpose, happiness, and enrichment in your life. The development of occupational satisfaction and wellness is related to your attitude about your work. Achieving optimal occupational wellness allows you to maintain a positive attitude and experience satisfaction/pleasure in your employment. Occupational wellness means successfully integrating a commitment to your occupation into a total lifestyle that is satisfying and rewarding.

Tips and suggestions for optimal occupational wellness include:
• Explore a variety of career options
• Create a vision for your future
• Choose a career that suits your personality, interests and talents
• Be open to change and learn new skills

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.