بایگانی برچسب برای: پرسونال برندینگ

نوشته‌ها

برند شخصی

10 قدم به سمت یک فرد حرفه ای جدید بخش اول

مقدمه ای بر برند شخصی 10 قدم به سمت یک فرد حرفه ای جدید توسط مل کارسونحق نشر 2015 مل کارسونهمه حقوق محفوظ است فهرست مطالب معرفیهدف حرفه ای خود را پایه گذاری کنید تجربه خود را بپذیرید وآنرا شرح دهید در زمان ساخت برند شخصی خ…
در دسترس بودن

محدود کردن زمان در دسترس بودن

یکی از کلیدهای موفقیت در رهبری، محدود کردن زمان در دسترس بودن مان است. برای اینکه یک توانمندساز استراتژیک در کسب و کار خود باشید، باید زمان پیدا کنید که بتوانید تدوین استراتژی کنید.بنابراین، شما می بایست از زمان کوتاهی که در اختیار دارید مراق…