معرفی انواع تئوری های رهبری

علاقه به روانشناسی رهبری طی صد سال گذشته رو به افزایش بوده و باعث شکل‌گیری تئوری های رهبری شده است. این تئوری‌ها در تلاشند تا دقیقا توضیح دهند که چگونه و چرا افرادی خاص، تبدیل به رهبرانی فوق‌العاده می‌شوند. چه چیز باعث می‌شود که یک نفر رهبری بزرگ باشد؟ آیا ویژگی‌های شخصیتی خاص باعث می‌شوند تا بعضی افراد در نقش‌های رهبری بهتر عمل کنند؟ یا ویژگی‌های موقعیت این امکان را فراهم می‌کند تا افرادی معین، به رهبر تبدیل شوند؟ زمانی که به رهبران اطراف‌مان نگاه می‌کنیم که ممکن است مدیر یا رئیس جمهورمان باشند، احتمالا این سوال برای‌مان ایجاد می‌شود که چرا این افراد در چنین موقعیت‌هایی فوق‌العاده عمل می‌کنند. متن زیر را بخوانید تا با انواع تئوری های رهبری آشنا شوید.

از ابتدای تاریخ، افراد به رهبری علاقه‌مند بوده‌اند اما در سال‌های اخیر تئوری های رهبری به طور رسمی معرفی شده‌اند. علاقه به رهبری، مخصوصا از ابتدای قرن بیستم افزایش یافت. تئوری های اولیه بر ویژگی‌های متمایز بین رهبران و پیروان متمرکز بودند، در حالی که تئوری های جدیدتر به متغیرهای دیگری مثل عوامل موقعیتی و سطح مهارت توجه داشتند

 

تئوری های رابطه‌ای

تئوری های رابطه‌ای

تئوری های رابطه‌ای که به تئوری های تحولی هم معروف هستند، به روابط شکل گرفته بین رهبران و پیروان توجه می‌کنند. رهبران تحول‌گرا با کمک به اعضای گروه برای دیدن اهمیت و ارزش وظایف، به آنها انگیزه می‌دهند. این رهبران بر عملکرد اعضای گروه تمرکز می‌…
تئوری های مدیریتی

تئوری های مدیریتی

تئوری های مدیریتی که با نام تئوری های تعاملی هم شناخته می‌شوند، بر نقش نظارت، سازماندهی و عملکرد گروهی متمرکز هستند. این تئوری‌ها رهبری را براساس سیستم پاداش و تنبیه تعریف می‌کنند. تئوری های مدیریتی اغلب در حوزه‌ی تجارت و کسب و کار به کار می‌روند؛ …
تئوری های مشارکتی

تئوری های مشارکتی

تئوری های رهبری مشارکتی پیشنهاد می‌دهند که سبک رهبری ایده‌آل این است که دیگران هم دخیل باشند. این رهبران اعضای گروه را به مشارکت و همکاری تشویق کرده و به آنها کمک می‌کنند تا احساس تعلق و تعهد بیشتری نسبت به فرآیند تصمیم‌گیری داشته باشند. با این حال، …