حرفه هایی که «حرفه ای» ندارند!

تا چند سال پیش تصور خودروهای بدون راننده (driverless cars) دشوار بود. مگر می شود کار به این پیچیدگی و حساسی را به کامپیوتر سپرد؟ به عبارت دیگر، «رانندگی» حرفه ای بود که عمیقا مبتنی بر این فرض بود که «راننده» باید این حرفه را انجام دهد. این یگ…

چرا مدیران موفق بیشتر وقت‌شان را با بهترین افرادشان می‌گذرانند

مدیران بزرگ، عمده وقت خود را به تعامل با بهترین کارکنانشان اختصاص می‌دهند. در نگاه نخست، این رویکرد کمی غیرمنطقی به‌نظر می‌رسد و ممکن است گفته شود کارکنان موفق به‌طور خودکار، وظایفشان را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهند و نیازی به تمرکز مدیران ن…