انتقام گرفتن در مذاکره

در مذاکره لحظاتی پیش می آید که احساس می کنیم به ما ظلم شده، حق ما خورده شده، صحبتی شده است که ما را زیر سوال برده است و مواردی از این قبیل که احساس نیاز به انتقام در ما برانگیخته می شود.در این شرایط ما فکر می کنیم که حتما باید حرفی بزنیم یا…

شناخت و نحوه استفاده از تکنیک شترمرغی در مذاکرات تجاری و اقتصادی :

در مذاکرات ، مواضع و یا صحبت های شما در برخی از زمان ها باید مثل شترمرغ باشد ؛ که معلوم نیست شتر است یا مرغ . وقتی با تمام وجود موافق طرح طرف مقابل هستید ، سعی کنید خوشحالی خود را بروز ندهید . جواب منفی و یا مثبت خود را وقتی که نیاز به نظر …