نوشته‌ها

نحوه نوشتن چشم انداز شخصی

نحوه نوشتن چشم انداز شخصی

نحوه نوشتن چشم انداز شخصی گام اول تنها در مكانی قرار بگیرید و ده نفس عمیق بگیرید. با هر بازدم اجازه بدهید تا تنش‌های جسمانیتان به بیرون ریخته شده و آرام شوید. تصور كنید كه به یك نتیجة مطلوب و مورد دلخواه خود در زندگیتان دست یافته‌اید. به عنوان …
vision

چشم انداز در برند شخصی

چشم انداز در برند شخصی مشخص کردن چشم اندازیکی از مهمترین کارهایی که در جلسه اول کوچینگ برند شخصی انجام می شود. با مشخص شدن چشم انداز مشخص می کنیم به کجا می خواهم برویم. در این جلسه با قدرت رویا پردازی چشم انداز فرد ابتدا تصور می شود. سپس با سوالا…
برند شخصی

10 قدم به سمت یک فرد حرفه ای جدید بخش اول

مقدمه ای بر برند شخصی 10 قدم به سمت یک فرد حرفه ای جدید توسط مل کارسونحق نشر 2015 مل کارسونهمه حقوق محفوظ است فهرست مطالب معرفیهدف حرفه ای خود را پایه گذاری کنید تجربه خود را بپذیرید وآنرا شرح دهید در زمان ساخت برند شخصی خ…
در دسترس بودن

محدود کردن زمان در دسترس بودن

یکی از کلیدهای موفقیت در رهبری، محدود کردن زمان در دسترس بودن مان است. برای اینکه یک توانمندساز استراتژیک در کسب و کار خود باشید، باید زمان پیدا کنید که بتوانید تدوین استراتژی کنید.بنابراین، شما می بایست از زمان کوتاهی که در اختیار دارید مراق…