بایگانی برچسب برای: پرسنال برندینگ

نوشته‌ها

نحوه نوشتن چشم انداز شخصی

نحوه نوشتن چشم انداز شخصی

نحوه نوشتن چشم انداز شخصی گام اول تنها در مكانی قرار بگیرید و ده نفس عمیق بگیرید. با هر بازدم اجازه بدهید تا تنش‌های جسمانیتان به بیرون ریخته شده و آرام شوید. تصور كنید كه به یك نتیجة مطلوب و مورد دلخواه خود در زندگیتان دست یافته‌اید. به عنوان …
برند شخصی

10 قدم به سمت یک فرد حرفه ای جدید بخش اول

مقدمه ای بر برند شخصی 10 قدم به سمت یک فرد حرفه ای جدید توسط مل کارسونحق نشر 2015 مل کارسونهمه حقوق محفوظ است فهرست مطالب معرفیهدف حرفه ای خود را پایه گذاری کنید تجربه خود را بپذیرید وآنرا شرح دهید در زمان ساخت برند شخصی خ…