مراحل تغيير تله زندگی شکست

١. صحت و سقم احساس شکست را بررسی کنید. ۲. با کودک درون خود ارتباط برقرار کنید که کماکان احساس شکست می کند. ٣. به کودک درون خود کمک کنید که چقدر نامنصفانه با او برخورد کرده اند. ۴. استعدادها، تواناییها و مهارت هایتان را برای دست یابی به موفق…

نشانه های تله زندگی شکست

۱. برای کسب مهارت شغلی لازم هیچ تلاشی نمیکنید ( مثل اتمام تحصیلات، مطالعه روزآمد یادگیری مهارتهای تخصصی). به دنبال موفقیتهای سریع و بزرگ هستید یا تلاش میکنید با اغراق در برخی از ویژگی های خودتان، دیگران را گول بزنید که آدم موفقی هستید.۲. شغل…

ریشه های تحولی تله زندگی شکست

والدین شما (اغلب پدر) از عملکرد شما در زمینه تحصیلی، ورزشی و سایر حوزه ها انتقاد کرده اند. پدر یا مادرتان، اغلب شما را کودن، ابله و دست و پا چلفتی خطاب می کردند و در قبال شما رفتار توهین آمیزی داشته اند (احتمالا این تله زندگی با تله زندگی ن…

مشکلات ویژه طرحواره شکست

شایع ترین مشکل این است که بیماران در تداوم رفتارهای مقابله ای ناسازگارشان، سماجت به خرج میدهند. آنها به جای تلاش درجهت تغییر طرحواره، به تسلیم شدن، اجتناب کردن و جبران افراطی ادامه می دهند. از آن جایی که این بیماران، سخت معتقدند که شکست می خ…

تکنیک های درمان تله شکست

تکنیک های شناختی درمان تله شکست: وقتی بیماران در مقایسه با همسالان خود واقعا شکست خورده اند، مهم ترین راهبرد شناختی، چالش با این دیدگاه بیماران است که خود را انسانهایی ذاتا نالایق می نگرند. درمانگر سعی می کند بیماران را به این نتیجه برساند که ش…

اهداف درمان تله شکست

اهداف درمان تله شکست#بخش_اول هدف اصلی درمان، کمک به بیماران برای احساس موفقیت و موفق شدن، به اندازه هم سن و سال هایشان، است (البته در محدوده تواناییها و استعدادهایشان).این کار در سه مرحله انجام می شود.ابتدا افزایش سطح موفقیت بیماران از طریق مه…

سیمای بالینی طرحواره شکست

بیمارانی که طرح واره شکست دارند معتقدند نسبت به همسالان خود در حوزه های پیشرفت، مانند شغل، مسائل مالی، منزلت اجتماعی، تحصیل یا ورزش، شکست خورده اند.آنها احساس می کنند در مقایسه با دیگران واقعا بی کفایت اند – به گونه ای که خودشان را به ان…