آیا میدانید کلمات واقعا میتوانند ذهن شما را تغییر دهند؟

کلمات قدرتمند هستند انقدر که میتوانند اسیب های جبران ناپذیری را ایجاد کنند از سوی دیگر کلمات میتوانند زخم های ایجاد شده از ده ها سال پیش را التیام بخشد. انچه که در مورد ان صحبت میکنیم در مورد هر دو روی سکه کار میکند .ما واقعا قدرت کلمات را درک ن…

⁣⁣دروغ هایی که اغلب ما به خودمان می‌گوییم:

⁣⁣⁣⁣_ ⁣⁣من قربانی گذشته‌ام هستم: ⁣شما قربانی گذشته‌تان نیستید، اما به خاطر گذشته‌تان، قربانی زمان حال‌تان می‌شوید.  البته فعالیت‌هایی که قبلا انجام دادید بر شما تأثیر می‌گذارد، اما وسواس نسبت به گذشته و تحلیل بی‌پایان آنچه که دیگر گذشته است، می‌تواند به اشتب…

قانون کلي آنتونی رابینز

قانون يکم: به شما جسمي داده شده ، چه جسمتان را دوست داشته يا از آن متنفر باشيد. بايد بدانيد که در طول زندگي در دنياي خاکي با شماست.قانون دوم: در مدرسه اي غير رسمي و تمام وقت نام نويسي کرده ايد که زندگي نام دارد.قانون سوم: اشتباه وجود ن…

چه چیزی میلیاردرها رااز دیگران متمایز می‌کند؟!

استیو_سیبولد (Steve Siebold)، نویسنده‌ی کتاب "ثروتمندان چطور فکر می‌کنند" حدود ۳ دهه با ثروتمندان جهان مصاحبه کرده است تا بفهمد که چه چیزی آنها را از بقیه متمایز می‌کند. او اعتقاد دارد که این تفاوت بیشتر به طرز فکر آنها برمی‌گردد و ارتباط بسیار کمی…

«شاگردی» کردن یا «شگردی» کردن؟

اگر با فلانی کار کنیم، اسمش داخل رزومه ما می آید! اگر با فلانی ارتباط بگیریم، می توانیم از اعتبارش استفاده کنیم برای گرفتن پروژه های کاری بهتر. در کنارش هم چیزهایی یادمی گیریم! این ایده ها مبنای یک باور فراگیر است: همکاری با یک استاد خبره علاوه …

وقتی توهم تکثیر می‌شود!

در سال ۱۹۹۵، یک مرد میانسال به نام «مک ارتور ویلر» (McArthur Wheeler) در روز روشن بدون ماسک یا پوشاندن صورتش، به دو بانک Pittsburgh در یکی از شهرهای امریکا دستبرد می‌زند. او حتی صورتش را رو به دوربین می گیرد و لبخند می‌زند.عصر همانروز وق…

ﭘﯿﮕﻤﺎﻟﯿﻮن

اﺛﺮ ﭘﯿﮕﻤﺎﻟﯿﻮن ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ Pygmalion effect  اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎرات دﯾﮕﺮان واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ای ﮐﻨﺪ ذﻫﻦ اﺳﺖ، ﺧﻮد ﺑﭽﻪ ﻫﻢ ﺑﺎور دﯾﺮ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در ﻋﯿ…