وبلاگ - آخرین اخبار

خود رهبری

خود رهبری

خود رهبری

یکی دیگر از راه های شرح خود رهبری صحبت درباره سراسر خوب بودن یا خوب بودن است.  عملکرد عالی نیازمند مردمی است که در وضعیت خوبی باشند، و استانداردهای بالایی رو در همه موارد مربوط به سراسر خوب بودن نگه دارد.

در اینجا پنج منطقه وجود دارد که ساختار سراسر خوب بودن را میسازد:

وضعیت حرفه ای، فیزیکی، ذهنی، اجتماعی و روحی

وقتی خوب بودن ما توی این پنج منطقه بالا باشد. ما کارآمد هستیم و احساس خوبی داریم.

خود رهبری شامل خیلی چیزهای به هم پیوسته است.

شرایط حرفه ای به معنای داشتن اهداف مشخص در کار، رقابت کافی، بازخورد درباره عملکرد و پیشرفت پیوسته است.

شرایط فیزیکی به معنای داشتن یک رژیم غذایی متوازن، ورزش کردن و خواب و استراحت کافی است.

شرایط ذهنی به معنای پر انرژی بودن، کنجکاو بودن، داشتن توانایی تصمیم گیری سریع و یادگیری چیزهای تازه است.

شرایط اجتماعی به معنای توجه داشتن به روابط تان با پدر و مادر، همسر، فرزندان و دوستان و سایرین است و اینکه برای سرگرمی های تان وقت بگذارید.

شرایط روحی به معنای این است که  اهداف، ارزشها ، چشم انداز و کارهایی که در زندگی انجام می دهید با هم در توازن باشند.

این بدین معناست که شما اهدافی شفاف دارید و  انگیزش معنوی زندگیتان را هدایت می کند. سراسر خوب بودن در شکل 2 توضیح داده شده است.

 

 

Another way to describe self-leadership is to talk about Total Wellness or well-being. Top performance requires people to be in good condition, and maintaining high standards demands total wellness. There are five areas that make up total wellness – professional, physical, mental, social and spiritual condition. When our wellness curve is high in all these areas, we are efficient and feel good. Self-leadership consists of very concrete things. Professional condition means having clear objectives in work, sufficient competence, feedback about performance and continuous development. By physical condition it means that you have a balanced diet, and that you exercise, sleep and rest adequately. Mental condition means that you are energetic, curious, have the ability to take fast decisions and for learning new things. Social condition means that you can take care of your relationships, with your partner or spouse, your children, your parents, your friends, and tha.  you have time for your hobbies. Spiritual condition means that the purpose, values, vision and actions of your life are in balance. This means that you have clear objectives and spiritual stimulation steering your life. The TotalWellness concept is described in figure 2

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.