وبلاگ - آخرین اخبار

ثروت خالص

ثروت خالص

ثروت خالص – رهبران اصیل با شادی زندگی می کنند.

ثروت خالص چیست؟

 ثروت خالص کل میزان رضایت عمومی شما در زندگی است. وقتی بیشتر مردم درباره ثروت خالص فکر می‌کنند، آن‌ها فورا به امور مالی فکر می‌کنند. از دیدگاه اصالت، ثروت خالص به چیزهایی که وفور و شادی را به ارمغان می‌آورد، اشاره می‌کند. این می‌تواند روابط، خانواده، دانش، معنویت، آزادی و بسیاری از ارزش‌های دیگر باشد که شما را شاد می‌کنند. یک نفر وقتی با خوشحالی زندگی می‌کند ثروتمند است.وقتی که رهبر خوشحال است، آن‌ها مدل خوشحالی را به تیم خود می آورند. اگرچه ما حرفه را “کار” می‌نامیم، کسی که می‌گوید باید احساس کار کند؟ چرا وقتی نیازمندی‌های کار را انجام می‌دهید، یک فرهنگ شاد را ترویج نکنید؟ وقتی مردم با شادی زندگی می‌کنند، جامعه را می‌سازند. جامعه ارتباط برقرار می‌کند و کارمندان بلند مدت و وفادار را ایجاد می‌کند. این امر منجر به جابجایی کم‌تر و یک خط پایین شادی می‌شود.

ثروت چیزی است که همه ما آرزویش را داریم. ما حداقل به دنبال راحتی مالی و حذف مبارزه مالی هستیم. بیایید از دید وسیع‌تر به ثروت نگاه کنیم. آیا تلاش برای ثروت مالی همچنین تلاش برای صلح و خرسندی نیست؟

بسیاری از ما احساس می‌کنیم که اگر پول بیشتری داشته باشیم، می‌توانیم چیزهایی را خریداری کنیم که به ما رضایت بیشتری می‌دهد.

ما به پول به عنوان وسیله‌ای برای پایان، یعنی به دست آوردن چیزهایی که احساس می‌کنیم به ما رضایت می‌دهد فکر می‌کنیم. اما رضایت حقیقی تنها از پول حاصل نمی‌شود.

این بخشی از معادله است، اما کل معادله نیست. بسیاری از مردم پول اضافی دارند، با این حال آن‌ها خوشحال نیستند. برخی دیگر هنوز پول کمی دارند و هر روز با شادی می‌خوانند.

چه چیزی باعث تفاوت می‌شود؟

وقتی ثروت به تنهایی به عنوان پول در نظر گرفته می‌شود، دید بسیار کمی از جهان است. آن با صدایی صحبت می‌کند که به شدت بر روی آیتم‌های مادی تمرکز دارد، گویی همه چیز راز شادی است.این طور نیست. عبارت ثروت خالص به ثروت جمعی شما اشاره دارد و از یک ارزیابی از درک کلی شما از چیزهایی که شما به وفور و چیزهایی که شما را شادی و خرسندی به ارمغان می‌آورد، گرفته می‌شود.

من بسیاری از مردم را می‌شناسم که از لحاظ معنوی ثروتمند هستند. آن‌ها می‌توانند حامیان نامریی را در هر لحظه فرا بخوانند و نتایج فوری بگیرند و نیازهای آن‌ها برآورده شود. با دیگر ثروتمندان رابطه دارند. آن‌ها دوستانی دارند که برای آن‌ها کاری انجام می‌دهند و منبع خرسندی فراوان هستند. با این حال دیگران در فرصت‌ها یا سخاوت ثروتمند هستند.

چون آن‌ها چنین نگرش مثبتی را حفظ می‌کنند، هرگز نمی‌دانید با چه چالش‌هایی مواجه هستند – مالی یا غیر این صورت.آن‌ها اجازه نمی‌دهند که چالش‌ها آن‌ها را آزار دهد و آن‌ها فقط با حضور در آنجا الهام‌بخش دیگران هستند.

منبع ثروت شما چیست؟

آیا شما از لحاظ مالی ثروتمند، ثروتمند ثروتمند، ثروتمند، ثروتمند یا ثروتمند هستید یا در حوزه دیگری از ثروت برتری دارید؟ آیا ثروت شما متعادل است؟ اگر یکی از مناطق قوی‌تر از دیگری است، زندگی شما را متعادل می‌کند، به طوری که بر چیزهایی تمرکز نکنید که ندارید، اما به جای آن بر روی آنچه انجام می‌دهید تمرکز کنید؟

ثروت خالص را به عنوان یک “بایدها” در شبکه اصالت اطلاعات قرار دادم، چون بدست آوردن ثروت، از هر نوع، دشوار است، مگر اینکه “کاری انجام دهید”.

چشم‌انداز مالی شما اغلب می‌تواند توسط دیگران در کاری که به صورت روزانه انجام می‌دهید، دیده شود – چه لباسی می‌پوشید، اتومبیلی که شما رانندگی می‌کنید، جایی که زندگی می‌کنید. همچنین بر این اساس است که چگونه خود را در مورد دیگران انجام دهید – آیا شما سخاوت، مهربانی و حکمت را بیان می‌کنید؟ رهبران اصیل تعاریف گسترده ثروت و نقش را برای دیگران درک می‌کنند تا از آن‌ها پیروی کنند.هبران اصیل همچنین ثروت سازمان را افزایش می‌دهند. این کار با توجه به خط پایین و همچنین توجه به شادی اعضای تیم انجام می‌شود. زمانی که تیم راضی باشد، می‌تواند شکوفا شود. یک رهبر می‌تواند یک تیم از کارمندان شاد داشته باشد، حتی زمانی که کمی نارضایتی وجود دارد.ا فعالیت‌های حقوقی. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تیم ارزش‌های مشترکی دارد و محیط درگیر است. رهبر می‌تواند این کار را با مدل‌سازی نقش و کمک به اعضای تیم برای به اشتراک گذاشتن یک طرز فکر شاد ایجاد کند. در اینجا راه‌هایی برای افزایش ثروت Net وجود دارد.

Net Wealth – Authentic Leaders Live with Joy

What Is Net Wealth?

Net Wealth is the sum total of your general contentment in life. When most people think of Net Wealth they immediately think of finances. From an authenticity perspective, Net Wealth refers to those things that bring abundance and joy. These could be relationships, family, knowledge, spirituality, freedom, and many other values that make you joyful. A person is wealthy when they live with joy.

When the leader is joyful, they role model joyfulness to their team. Even though we call our professions our ‘work,’ who says it has to feel like work? Why not promote a joyful culture when fulfilling the requirements of the job? When people live with joy they build community. Community builds rapport and creates long-term, loyal employees. This translates to less turnover and a joyful bottom line.Wealth is something we all aspire to in one way or another. We at least seek financial comfort and elimination of financial struggle. Let’s look at wealth from a broader perspective. Isn’t the quest for financial wealth also the quest for peace and contentment?

Many of us feel that if we only had more money, we could purchase the things that would give us more contentment. We think of money as the means to an end, the means to obtaining those things that we feel will give us contentment.But true contentment is not derived from money alone. It is a part of the equation, but it is not the entire equation. Many people have excess money, yet they are not happy. Others have little money yet sing gleefully every day. What makes the difference?

 When wealth is viewed as money alone, it is a very narrow view of the world. It speaks in a voice that focuses strictly on material items, as if things are the secret to happiness.They are not. The term Net Wealth refers to your collective wealth and is derived from an assessment of your overall understanding of the things that you have in abundance and the things that bring you joy and contentment. I know many people who are spiritually wealthy.They can call up unseen supporters at any moment and get instant results and their needs met. Others are relationship wealthy. They have friends who will do anything for them and who are the source of great contentment.Still others are wealthy in opportunity or generosity. Because they maintain such a positive attitude, you never know what challenges they are encountering – financial or otherwise.

They don’t let the challenges bother them and they inspire others just by being there. What is the source of your wealth? Are you financially wealthy, spiritually wealthy, relationship wealthy, opportunity wealthy or do you excel in another area of wealth? Is your wealth balanced? If one area is stronger than the other, does it balance out your life so that you do not focus on the things that you don’t have but instead focus on what you do have?

I have placed Net Wealth as a ‘Do’ on the Authenticity Grid because it is hard to gain wealth, of any kind, unless you ‘do’ something. Your financial perspective can often be seen by others in what you do on a daily basis – what you wear, the car you drive, where you live. It is also viewed based on how you conduct yourself when around others – do you express generosity, kindness and wisdom? Authentic leaders understand broad definitions of wealth and role model joy for others to follow.Authentic leaders also enhance the wealth of the organization. This is done notonly with attention to the bottom line but also attention to the joy of their team members. When the team is content, it can flourish. A leader can have a team of joyful employees even when there is some dissatisfactionwith salary practices. This occurs when the team has shared values and the environment is engaging. The leader can create this by role modeling and by helping team members share a joyful mindset. Here are some ways to raise your Net Wealth.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.