وبلاگ - آخرین اخبار

سبک زندگی – رهبران اصیل

سبک زندگی

سبک زندگی – رهبران اصیل سبک زندگی سرشار از عادات سودمند دارند.

سبک زندگی چیست؟

سبک زندگی به جلوه شما از طرز نگرش، سلیقه، استانداردهای اخلاقی، سطح اقتصادی و طرز زندگی از طریق عادات شما اشاره می‌کند. این روشی است که شما درزندگی روزمره زندگی می‌کنید.

سبک سادگی شما بازتاب ظاهری آن چیزی است که فکرمی‌کنید، و نحوه ارتباط شما.

بررسی سبک زندگی تان به شما کمک می‌کند درک کنید که نقاط قوت شما کجاست و چگونه می توانید از انرژی تان به وسیله  عاداتی که ایجاد کرده اید استفاده کنید.

رهبران اصیل از دو دیدگاه به نظم نزدیک می‌شوند.

اولین دیدگاه، عادات و رفتارهایی است که عملکرد حداکثری[1] را ممکن می‌سازند. رهبران اصیل الگویی برای حضور، عادات کار خوب، زمان ملاقات، احترام، اصول اخلاقی کار و گروهی از کیفیات دیگر هستند که از کار برای انجام کار پشتیبانی می‌کنند.

به همان اندازه مهم، دیدگاه دوم، عادات مربوط به رابطه رهبر است.

اینها رفتارهایی هستند که ارتباط و وفاداری بین اعضای تیم ایجاد می‌کنند.

این رفتارها شامل سلام و احوالپرسی با کارمندان، تایید موفقیت، توجه به موفقیت، مراقبت، پرسیدن در مورد اعضای خانواده و بهره‌گیری از فرصت‌ها برای شناخت اعضای تیم فراتر از شغل است.

با ترکیب این دو جنبه از نظم، رهبران حقیقی یک تجربه کاری ارائه می‌دهند که در آن کارکنان به یکدیگر اهمیت می‌دهند. این یک جنبه مشارکتی از تجربه رهبری است.سبک زندگی ما در انتخاب‌هایی که ما انجام می‌دهیم، منعکس می‌شود.

شیوه زندگی سالم از طریق انتخاب‌های سالم منعکس می‌شود. زمانی که با مردم تعامل برقرار می‌کنید، شیوه زندگی شما را درک می‌کنند، نه تنها لباس‌هایی که شما می‌پوشید و اتومبیلی که شما رانندگی می‌کنید، بلکه با چیزهایی می گویید ومی‌شنوند، انجام می دهید و می بینند.

کارهایی که می‌کنید معمولا در عادات شما منعکس می‌شوند.

ما در طول زندگی عادات خود را ایجاد می‌کنیم. گاهی اوقات آن‌ها چنان روتین می‌شوند که ما ناآگاهانه و فراموش می‌کنیم که چه موقع و چه زمانی این عادت را ایجاد کرده‌ایم و در نتیجه سبک زندگی که در آن زندگی می‌کنیم.

در این بخش شما این فرصت را خواهید داشت که از طریق عادات خود که درگیر آن هستید، به خودتان نگاه کنید و تغییر سبک زندگی خود را براساس آن در نظر بگیرید.

از خود بپرسید:
  • آیا در مورد سبک زندگی که در آن زندگی می‌کنید فکر کرده‌اید؟
  • آیا شما روز خود را در حالت هشیاری کامل در مورد آنچه انجام می‌دهید و یا صرفا عادت را به شیوه‌ای بی‌معنی تکرار می‌کنید، حرکت می‌دهید؟

سبک زندگی شما یک تصویر مهم از خودتان است و آخرین بخش از نه بعد اعتبار است.

شما از طریق سبک زندگی خود، مجموع کل افکار، ارتباطات و اعمال خود را بیان می‌کنید.این بخش آخر است و همه بخش‌های قبلی را منعکس می‌کند.

شما قصد دارید با نگاه کردن به عادت‌های تان سبک زندگی خود را بررسی کنید.

عادات شما بیانگراستعدادها  و شخصیت شما هستند.شما می‌توانید یک عادت منفی را تغییر دهید یا بهبود دهید تا آن را به یک عادت مثبت تبدیل کنید که به هدف شما در رسیدن به صدای اصالت شما کمک می‌کند.

فرآیند انجام این کار شامل شناسایی عادت، ایجاد تصمیم برای اصلاح آن، ایجاد یک عادت جایگزین و سپس ترکیب عادت جدید در سبک زندگی خودتان است.

این شبیه به این ایده است که افکار شما واقعیت شما را ایجاد می‌کنند. به همان شکل که افکار شما واقعیت شما را خلق می‌کنند، عادات شما نتیجه شما را به وجود می‌آورند.

Lifestyle Authentic Leaders Have a Lifestyle of Beneficial Habits

What Is Lifestyle?

Lifestyle refers to your expression of attitudes, tastes, moral standards, economic level and mode of living through your habits. It’s the way you live your life on a day-to-day basis. Your Lifestyle is an outward reflection of what you think, and how you communicate. Examining your Lifestyle helps you understand where you place your emphasis and how you are using your energy through the habits that you have established.

Authentic leaders approach discipline from two perspectives. The first perspective is the habits and behaviors that enable peak performance. Authentic leaders are role models for attendance, good work habits, meeting deadlines, respect, work ethics and a host of other qualities that support the work to be done. Equally important is the second perspective, the leader’s relationship habits.

These are behaviors that build rapport and loyalty among team members. These behaviors include greeting employees, acknowledging work well done, celebrating success, caring, asking about family members and taking advantage of opportunities to get to know team members beyond the job.By combining these two aspects of discipline, authentic leaders offer a work experience where employees care about each other. This is an engagement-building aspect of the leadership experience.

Lifestyle is reflected in the choices that we make. A healthy Lifestyle is reflected through healthy choices. When you interact with people, they gain a sense of your Lifestyle by how they see you living your life – not only the clothes you wear and car that you drive, but also by the things they hear you say, and see you do. The things you do are generally reflected in your habits. We create habits throughout our lives. Sometimes they become so routine that we run on autopilot, forgetting when or why we created the habit and thus, the Lifestyle that we are living.

In this section you will have the opportunity to look at yourself through the habits that you engage in and to consider modifying your Lifestyle accordingly.

Have you thought about the Lifestyle you are living?

Do you move around your day in a full state of consciousness about what you are doing or are you just repeating habits in a meaningless way?

Your Lifestyle is an important expression of yourself and is the final segment of the nine dimensions of authenticity. You express yourself through your Lifestyle, the sum total of all of your thoughts, communications and actions. It is the last section and it reflects all previous sections. You are going to examine your Lifestyle by looking at your habits. Your habits are an expression of your gifts and personality. You can change or tweak a negative habit to turn it into a positive habit that serves your purpose of achieving your authentic voice. The process to do this involves identifying the habit, making the decision to modify it, creating an alternative habit and then incorporating the new habit into your Lifestyle. This is similar to the idea that your thoughts create your reality. In the same way that your thoughts create your reality, your habits create your outcome.

[1] Peak

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.