بایگانی دسته ی : نظریات و سبک های رهبری

اثر بخشی سبک رهبری

اثر بخشی سبک رهبری

آیا رفتار رهبری و سبک رهبری متفاوت است؟ در ابتدا می بایست بین رفتار رهبری و سبک رهبری تفاوت قائل شد، رفتار رهبری عبارتست از اقدامات مشخصی که رهبر در جهت دادن و هماهنگ کردن کاری اعضای گروه به کار می برد، از سوی دیگر سبک رهبری عبارتست از زیر بنای ساخ…
سبک های رهبری

سبک های رهبری

همانطور که مرور شد هر کدام از مکاتب کلاسیک ورفتاری مدیریت، دستور العمل های متفاوتی در مورد مفهوم رهبری صادر کرده اند. کلاسیک ها یک سلسله اصولی وضع نمودند که رهبران را ملزم می کرد تا به جنبه های ماشینی سازمان و بالا بردن بازدهی توجه کنند (عباس زاد…
جمع بندی و ارائه الگوی نظری

جمع بندی و ارائه الگوی نظری

در مبانی نظری و مطالعات انجام شده در مبحث سبک رهبری، رویکردهای گوناگون مورد توجه قرار گرفته است . مفروضات و چارچوب ذهنی محققان تاثیری اساسی دریافته ها داشته است.در بعضی از یافته های مطالعات ، بر عوامل موثر بر سبک رهبری توجه شده است و این…
رهبری تحول آفرین

رهبری تحول آفرین

یکی از نگرش های اخیر به رهبری که موضوع بسیاری از تحقیقات اوایل سال ۱۹۸۰ بود، نگرش رهبری تحول­آفرین است.رهبری تحول آفرین نوعی فرایند پیچیده و پویا است که در آن رهبران، ارزشها، باورها، و اهداف پیروان را تحت تأثیر قرار می دهند.هرسی و بلانچارد رهبری ت…
رهبری خدمتگزار

رهبری خدمتگزار

واژه “رهبری خدمتگزار” در سال ۱۹۷۰ توسط رابرت گرین لیف در مقاله ای تحت عنوان “خدمتگزار در نقش رهبر” ابداع شد. ( رابرت کریتنر، ۱۳۸۶،ص ۵۱۸ )در رهبری خدمتگزار هرم رهبری معکوس خواهد بود چرا که افراد مقدم اند. در مدل “هرم وارونه”، رهبران در پ…
رهبری تیمی

رهبری تیمی

رهبری در گروه­های سازمانی یا تیم­های همکاری یکی از مشهورترین و رو به رشدترین ابعاد تئوری های رهبری و تحقیق در زمینه آن است . تیم ها گروه های سازمانی ترکیب شده از اعضای وابسته به هم و دارای اهداف عمومی مشترک­اند که برای رسیدن به هدف‏ها باید فعال…

نظریه رهبری ممتاز

رهبران ممتاز بیشتر همانند یک معلم و مربی عمل می کنند تا یک فرد دیکتاتور و مستبد و به واسطه بکارگیری چنین سبکی است که به پیروان خود قدرت می بخشند. بررسی ۱۰۴۶ فرد آمریکایی ضرورت این سبک از رهبری را تایید کرده است . نتایج حاصل از این بررسی نشان …
نظریه رهبری فرهمند

نظریه رهبری فرهمند

این تئوری بیانگر این مطلب است که چنانچه پیروان رفتارهای خاصی را از رهبر ببینند، توانایی های خارق العاده یا قهرمانانه ای به وی نسبت می دهند، در بیشتر تحقیقاتی که روی موضوع رهبری فره مند انجام شده است تا این گونه رفتارهای آن رهبران را از رفتار…
نظریه اسنادی رهبری

نظریه اسنادی رهبری

نظریه اسنادی رهبری مربوط به کسانی می شود که می کوشند روابط علی و معلولی را درک کنند، از دیدگاه رهبری ، تئوری اسنادی بیانگر این مطلب است که رهبری تنها چیزی است که مردم آن را به افراد نسبت می دهند.پژوهشگران با استفاده از چارچوب اسنادی متوجه …
جایگزین های رهبری

نظریه جایگزینی رهبری

در تئوری جایگزین های رهبری، ویژگی های فردی، وظیفه ای و سازمانی می توانند نسبت به توانایی رهبر در اثرگذاری بر رضایت و عملکرد زیر دستان برتری داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر عوامل معینی وجود داشته باشد فرد می تواند بدون هدایت رهبر وظیفه محوله ر…
دوره زندگی

دوره (سیکل)زندگی

دوره زندگی جزو نظریه های اقتضائی است. دراین نظریه دوبعد رهبری کلی و جود دارد:اول: رهبری وظیفه مداردوم: رهبری رابطه مداراین دوبعد در قالب چهار سبک ترکیب شده است و به عنوان عامل موقعیت نیز میزان بلوغ و رشد مرئوسان در سه عامل: اول: ان…
نظریه مسیر و هدف

نظریه مسیر و هدف

این تئوری که به وسیله ایوانز و هاوس ابداع شد، دارای نگرش اقتضایی است. ولی نقطه تمرکز و تاکید آن به جای صفات ثابت رهبر، موقعیت و رفتارهای رهبر می‌باشد. بنابراین، تئوری مسیر – هدف امکان تطبیق رهبر با موقعیت را فراهم می‌سازد. این تئوری ریشه در تئو…
نظریات موقعیتی و اقتضایی

نظریات موقعیتی و اقتضایی

به علت آن‎که نظریه های رفتار رهبری نیز فاقد انعطاف لازم بودند و در تمامی موارد پاسخگو نبودند، نظریه پردازان به نظریه هایی روی آوردند که آنها را  موقعیتی یا اقتضایی نام نهاده اند.در این نظریه ها بر یک سبک و شیوۀ رهبری تأکید نشده و روشی وا…
مطالعات دانشگاه

مطالعات دانشگاهی در مورد رفتار های رهبری

مطالعات دانشگاه اوهایو مطالعات بسیاری در زمینه رفتار رهبران صورت گرفته است که برخی از مطالعات اولیه در دانشگاه دولتی اوهایو در اواخر سال۱۹۴۰ براساس یافته های استاگدیل(۱۹۴۸) با تاکید بر اهمیت توجه بیشتر به رفتارهای رهبری تا خصوصیات شخصی وی صور…
نظریات رهبری

نظریات رهبری

بعضی از محققان در در اواخر سال ۱۹۴۰ شروع به مطالعه رهبری به عنوان یک فرایند قابل مشاهده رفتاری کردند.محققانی که درباره ی نظریات رهبری تحقیق کرده اند، معتقدند بنا به ضرورت رهبری شامل دو نوع رفتار عمومی یعنی رفتارهای وظیفه ای (وظیفه مدار) و رف…