نوشته‌ها

مدل کوچینگ OSKAR

مدل کوچینگ OSKAR

The OSKAR Coaching Model There are many solution-focused coaching models for use in the workplace. While the most popular is almost certainly the GROW model, the OSKAR model is a helpful alternative. The model has five steps: Outcome, Scaling,…

رعایت کردن اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای

1-   Setting the Foundation: Meeting Ethical Guidelines and Professional Standards.  (4Things) Understanding of coaching ethics and standards and ability to apply them appropriately in all coaching situations.تنظیم بنیادهمکاری: رعایت کردن اصول اخ…

صلاحیت های اصلی کوچینگ

Core CompetenciesSetting a foundation Co-creating a relationship Communicating Effectively Facilitating learning and resultsصلاحیت های اصلی:تنظیم بنیان همکاری ایجاد رابطه مشترک برقراری ارتباط موثر تسهیل یادگیری و نتا…

تعریف ICF از کوچینگ

ICF Definition of Coaching Partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potentialتعریف ICF از کوچینگ: شراکت کوچ با مراجع در یک فرایند خلاقانه و محرک…

نحوه استفاده از DISC برای پرسیدن صحیح از مراجع در کوچینگ

نحوه استفاده از DISC برای پرسیدن صحیح از مراجع در کوچینگپرسیدن از C ‌  هاپرسیدن از D هااز C ها سوالاتی بپرسید که تخصص و دانش آنها را آشکار کند.سوالات منطقی، واقع گرایانه و مرتبط بپرسید.از عبارات پرسشی که نیازمند…

نحوه استفاده از DISC برای گوش دادن صحیح به مراجع در کوچینگ:

نحوه استفاده از دیسک برای گوش دادن صحیح به مراجع در کوچینگ:گوش دادن به C ‌  هاگوش دادن به D ‌  هابه آنها گوش دهید و به دنبال راه‌هایی باشید که از آن‌ها به خاطر کمال و درستی شان در زمانی مناسب تعریف کنید.به نگرانی‌ها،…

نحوه استفاده از DISC برای کوچینگ مراجع

نحوه استفاده از DISC برای کوچینگ مراجع:  کوچینگC  هاکوچینگD هااطلاعات را به آن‌ها بصورت کتبی ارائه کنید.ادعاهای خود را بر پایه حقایق، مشخصات و اطلاعات بنا کنید.به آن‌ها اجازه دهید فکر کنند، تحقیق کنند،…

نحوه استفاده از DISC برای تحسین کردن مراجع در کوچینگ:

نحوه استفاده از ِDISC برای تحسین کردن مراجع در کوچینگ:تحسین کردن C هاتحسین کردن D هابا شور و شوق زیاد از آنها تعریف و تمجید نکنید.از آن‌ها بپرسید که چگونه دوست دارند از آنها تعریف و تقدیر بشود.برای اینکه چرا آ…

نحوه استفاده از DISC در به چالش کشیدن مراجع در کوچینگ:

نحوه استفاده از دیسک در به چالش کشیدن مراجع در کوچینگ:به چالش کشیدن C هابه چالش کشیدن D هااز آن‌ها بخواهید دانش و تخصص خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.از آن‌ها بخواهید بین حساسیت نسبت به افراد و اجرای وظیفه تعاد…

کوچینگ و تاثیر آن بر رهبری موثر با استقرار نظام آراستگی

کلاس آموزشی آنلاین کوچینگ و تاثیر آن بر رهبری موثر با طرح مثالی از استقرار نظام آراستگی در سازمان استاد صالح مختاری و استاد بهرام خان مختاری چهارشنبه 4 تیر 99 سایت 20:00 رایگان بدون نیاز به ثبت نام پخش در لایو اینستاگرام&n…

درک توانایی دیگران با ابزار دیسک

درک توانایی دیگران با ابزار دیسک شناخت دیگران شناخت سبک رفتاری خودتان اولین قدم در تقویت روابط می باشد. برای اینکه بتوانید به قدرت مدل های رفتاری پی ببرید، شما نیاز دارید که بتوانید چگونه می توانید این اطلاعات را در مورد افراد دیگر در شرایط متف…

گامهای مشخص برای کوچینگ موثر

گامهای مشخص برای کوچینگ موثر: با توجه به راه‌حل‌های یکپارچگی"نشویل"،TN:پنج مرحله مشخص برای فرآیند کوچینگ افراد وجود دارد - پرسیدن، گوش دادن، کوچ کردن، تحسین کردن و به چالش کشیدن. راهنمایی موفقیت‌آمیز افراد از طریق هر مرحله تقریبا همیشه …

نقش کوچینگ در موفقیت فردی و سازمانی

نقش کوچینگ در موفقیت فردی و سازمانی امروزه با افزایش سرعت تغییرات، زندگی فردی و اجتماعی انسانها پیچیده تر از قبل شده و نمیتوان با برخی از راه حل های گذشته آنها را رفع نمود. در این بین پدیده ای به نام کوچینگ یا توانمندسازی وارد زندگی شده است که…